Skróty klawiaturowe

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie opisano skróty klawiaturowe typowych zadań w witrynie SharePoint Foundation 2010. Poniższe skróty klawiaturowe dotyczą projektowanie formularzy. Klawisze w innych układach mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszy na klawiaturze USA.

W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem „plus” (+). W przypadku skrótów klawiaturowych wymagających szybkiego naciśnięcia kolejno dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono przecinkiem (,).

Skróty klawiaturowe zostały zaprojektowane do pracy z obsługiwanymi przeglądarkami sieci Web. Działanie skrótów klawiaturowych różni się w zależności od stosowanej przeglądarki. Na przykład w przeglądarce Windows Internet Explorer naciśnięcie kombinacji klawiszy przydzielonej do danego hiperłącza powoduje umieszczenie fokusu na tym hiperłączu. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby otworzyć to hiperłącze. W przeglądarce Firefox samo naciśnięcie danej kombinacji klawiszy automatycznie otwiera określone łącze.

W przeglądarkach, które nie obsługują kombinacji klawiszy skrótu, nadal można poruszać się między poleceniami, używając klawisza TAB.

W celu wydrukowania tego tematu należy nacisnąć klawisz TAB, aby wybrać opcję Pokaż wszystko, nacisnąć klawisz ENTER, a następnie nacisnąć klawisze CTRL+P.

W tym artykule

Nawigowanie po Wstążce

Wszystkie strony

Typowe zadania

Uzyskiwanie pomocy

Nawigacja w witrynach programu SharePoint 2010, których nie zainstalowano zastosowane uaktualnienia interfejsu użytkownika

Tematy pokrewne

Poruszanie się po wstążce

Zmienianie fokusu bez użycia myszy

Klawiatury można używać podczas pracy ze wstążką, przenosząc fokus między kartami i poleceniami do czasu znalezienia odpowiedniej funkcji. Poniższa tabela przedstawia niektóre ze sposobów przenoszenia fokusu klawiatury bez używania myszy.

Uwaga: Jeśli organizacja uaktualniła poprzednią wersję programu SharePoint, administrator serwera mógł odłożyć zastosowanie zmian w interfejsie użytkownika, w tym także modyfikacji dotyczących wstążki. Ta krótkoterminowa strategia mogła zostać zastosowana w celu zapewnienia, że strony o wysokim stopniu dostosowania będą nadal działać w nowym interfejsie użytkownika programu SharePoint 2010.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie do następnej karty na Wstążce odpowiednio w lewo lub w prawo.

Klawisz TAB, aby przejść do odpowiedniej karty, a następnie klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO

Wyświetlenie menu skrótów dla zaznaczonego polecenia.

ENTER

Przenoszenie fokusu do kolejnych poleceń na Wstążce odpowiednio do przodu lub do tyłu.

TAB, SHIFT+TAB

Przechodzenie między elementami na Wstążce odpowiednio w dół, w górę, w lewo lub w prawo.

STRZAŁKA W DÓŁ, STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO

Aktywowanie na Wstążce zaznaczonego polecenia lub formantu.

SPACJA lub ENTER

Otwieranie zaznaczonego menu lub galerii na Wstążce.

SPACJA lub ENTER

Aktywowanie polecenia lub formantu na Wstążce tak, aby było możliwe modyfikowanie wartości.

ENTER

Zakończenie modyfikowania wartości w formancie na Wstążce, a następnie przeniesienie fokusu z powrotem do dokumentu.

ENTER

Wszystkie strony

Wszystkie strony

Czynność

Klawisze

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności.

W trybie ułatwionej dostępności zawartość witryny jest renderowana w inny sposób, który jest bardziej zgodny z technologiami ułatwień dostępu, takimi jak czytniki ekranu.

TAB (naciskaj wielokrotnie od razu po otwarciu strony w przeglądarce)

Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+X

Uaktywnienie łącza Pomiń polecenia Wstążki lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+Y

Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+3

Uaktywnienie łącza Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+/

Uaktywnienie pola Wyszukaj lub umieszczenie na nim fokusu.

Aby umieszczenie fokusu na polu Wyszukaj było możliwe, na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu umieszczenia fokusu na karcie Przeglądanie).

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+6

Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+1

Aby uaktywnić lub umieścić fokus na menu Imię i nazwisko.

Naciskaj wielokrotnie klawisze ALT + W, aby przełączyć się między menu Imię i nazwisko, a wszystkie składniki Web Part na stronie.

ALT+W

Rozwinięcie menu, na przykład menu rozwijanego dla elementu listy.

SHIFT+ENTER

Rozwinięcie list rozwijanych, takich jak menu Zakres wyszukiwania obok pola Wyszukaj u góry niektórych stron.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przenoszenie zaznaczenia między składnikiem Web Part a składnikiem Web Part na stronach używających wielu składników Web Part.

ALT+W

Początek strony

Typowe zadania

Edytowanie tekstu sformatowanego

Edytowanie tekstu sformatowanego jest dostępne w kilku lokalizacjach, na przykład na wstążce w przypadku strony do publikowania lub w składniku Web Part edytora zawartości.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zmienienie koloru tekstu

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia menu Kolor czcionki)

Zmienienie rozmiaru tekstu

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia menu Rozmiar czcionki)

Zmienienie czcionki tekstu

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia menu Czcionka)

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Zmienienie koloru wyróżnienia tekstu

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Kolor wyróżnienia)

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

CTRL+L

Wyśrodkowanie zaznaczenia

CTRL+E

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

CTRL+R

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+ >

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+ <

Utworzenie listy numerowanej

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Lista numerowana)

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do karty Formatowanie tekstu w obszarze Narzędzia do edycji).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Lista punktowana)

Usuwanie wcięcia akapitu z lewej.

CTRL+SHIFT+M

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+M

Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w schowku

DELETE

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub — jeśli nie ma żadnego zaznaczenia — znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie całego wyrazu przed kursorem bez poprzedzającej spacji

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Dla strony lub okna dialogowe, przyciskami Otwórz lub Anuluj

Do stosowania lub anulowania edycji na stronach lub w oknach dialogowych, które mają przyciski Otwórz, Zapisz, Utwórz lub Anuluj, służą następujące skróty klawiaturowe. Przykłady takich okien dialogowych i stron to: Nowy alert, Przekazywanie dokumentu i Nowa biblioteka.

Czynność

Klawisze

Przycisk Anuluj (anulowanie zmiany i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety)

ALT+C

Przycisk OK, Zapisz lub Utwórz w zależności od kontekstu (zapisanie zmian i zamknięcie strony lub okna dialogowego)

ALT+O

Strona lista lub biblioteka

Czynność

Klawisze

Tworzenie nowego dokumentu.

Naciskaj klawisz TAB wielokrotnie do momentu zaznaczenia odpowiedniego elementu

W bibliotece przycisk wstążki może mieć nazwę Nowy dokument. Na liście przycisk wstążki może mieć nazwę Nowy element lub inną, specyficzną dla typu listy, na przykład Dodaj nowe łącze.

Przekazywanie dokumentu.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

Naciskaj klawisz TAB wielokrotnie do momentu zaznaczenia odpowiedniego łącza

W bibliotece może to być polecenie Dodaj nowy dokument lub Dodaj nowy element. Na liście polecenie może mieć nazwę Dodaj nowy element lub inną, specyficzną dla typu listy, na przykład Dodaj nowe łącze.

Edytowanie strony w widoku arkusza danych.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Widok arkusza danych na karcie Lista lub Biblioteka)

Otwieranie elementu w Eksploratorze Windows.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Otwórz w Eksploratorze na karcie Lista lub Biblioteka)

Eksportowanie listy do programu Microsoft Excel 2010.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Eksportuj do programu na karcie Lista lub Biblioteka)

Wyświetlanie źródła danych RSS dla widoku.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Źródło danych RSS na karcie Lista lub Biblioteka)

Tworzenie alertu dla biblioteki.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Prześlij mi alert na karcie Lista lub Biblioteka)

Tworzenie kolumny.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Utwórz kolumnę na karcie Lista lub Biblioteka)

Tworzenie widoku.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Utwórz widok na karcie Lista lub Biblioteka)

Zmienianie ustawień biblioteki.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Ustawienia biblioteki na karcie Lista lub Biblioteka)

Tworzenie folderu.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Nowy folder na karcie Lista lub Dokumenty)

Rozwinięcie menu opcji dla dokumentu w bibliotece.

W tym celu na obszarze głównej zawartości musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+X).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia w menu strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER)

Przefiltrowanie kolumny na liście.

W tym celu na obszarze głównej zawartości musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+X, aby umieścić fokus na obszarze głównej zawartości, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB)

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia w menu strzałki w dół, a następnie naciśnij klawisz ENTER)

Strona Biblioteka slajdów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przekazywanie slajdów.

W tym celu na obszarze głównej zawartości musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+X).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia menu Przekaż, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać polecenie Publikuj slajdy)

Usuwanie slajdów.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia menu Akcje, a następnie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać polecenie Usuń)

Kopiowanie slajdu do prezentacji.

ALT+N

Strona Biblioteka obrazów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie polecenia Edytuj lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia Usuń lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia Pobierz lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia Wyślij do lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia Wyświetl pokaz slajdów lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie polecenia Otwórz w Eksploratorze Windows lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Strona Ankieta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Uaktywnienie polecenia Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego lub umieszczenie na nim fokusu.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie łącza Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+R

Wybór przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi na ankietę.

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Strona uprawnienia

Czynność

Skrót klawiaturowy

Udzielenie uprawnień użytkownikom.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Udziel uprawnień na karcie Edycja)

Tworzenie grupy.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Utwórz grupę na karcie Edycja)

Usuwanie uprawnień użytkownika.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Usuń uprawnienia użytkownika na karcie Edycja)

Edytowanie uprawnień użytkownika.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Edytuj uprawnienia użytkownika na karcie Edycja)

Sprawdzanie uprawnień.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia przycisku Sprawdź uprawnienia na karcie Edycja)

Strona Cała zawartość witryny

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie łącza Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Tablica dyskusyjna

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie łącza Dodaj nową dyskusję lub umieszczenie na nim fokusu.

W tym celu na obszarze głównej zawartości musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+X).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia łącza Dodaj nową dyskusję)

Widok kalendarza

Czynność

Klawisze

Uaktywnienie łącza widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia łącza Dzień na karcie Kalendarz)

Uaktywnienie łącza widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia łącza Tydzień na karcie Kalendarz)

Uaktywnienie łącza widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu.

W tym celu na wstążce musi być umieszczony fokus (naciśnij klawisze ALT+/, aby umieścić fokus na menu Akcje witryny, a następnie naciskaj wielokrotnie klawisz TAB do momentu przejścia do wymaganej karty wstążki).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia łącza Miesiąc na karcie Kalendarz)

Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+<

Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+>

Strona składników Web Part

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego składnika Web Part.

ALT+W

Otwarcie menu składnika Web Part.

(W tym celu na składniku Web Part musi być umieszczony fokus. Naciśnij klawisze ALT+X, aby pominąć główną zawartość, a następnie wielokrotnie naciskaj klawisze ALT+W do momentu zaznaczenia tytułu odpowiedniego składnika Web Part. Naciśnij klawisz TAB, aby zaznaczyć menu).

ENTER

Edytowanie składnika Web Part.

(W tym celu na menu składnika Web Part musi być umieszczony fokus. Naciskaj wielokrotnie klawisze ALT+W do momentu wyboru tytułu odpowiedniego składnika Web Part, naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisze ALT+ENTER).

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Edytuj składnik Web Part)

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+O

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi.

ALT+Y

Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+C

Dodanie składnika Web Part zaznaczonego w okienku Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part.

TAB (naciskaj wielokrotnie do momentu zaznaczenia pozycji Dodaj)

Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Początek strony

Uzyskiwanie pomocy

Korzystanie z okna pomocy

Okno Pomocy umożliwia uzyskanie dostępu do całej zawartości Pomocy dla witryny programu SharePoint. W oknie Pomocy są dostępne tematy oraz pozostała zawartość Pomocy.

W oknie Pomocy

Czynność

Klawisze

Otwieranie okna Pomocy.

ALT+6

Zamykanie okna Pomocy.

ALT+F4

Przełączanie między oknem Pomocy i aktywnym programem.

ALT+TAB

Wykonanie domyślnej akcji dla zaznaczonego elementu

ENTER

Zaznaczenie następnego lub poprzedniego elementu w oknie Pomoc i instrukcje.

TAB lub SHIFT+TAB

Rozwinięcie lub zwinięcie zaznaczonego elementu w temacie Pomocy.

ENTER

Zaznaczanie następnego tekstu ukrytego lub hiperłącza, w tym pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko u góry tematu.

TAB

Zaznaczanie poprzedniego tekstu ukrytego lub hiperłącza.

SHIFT+TAB

Uruchamianie akcji dotyczącej zaznaczonej pozycji Pokaż wszystko lub Ukryj wszystko albo tekstu ukrytego lub hiperłącza.

ENTER

Przechodzenie do poprzedniego tematu Pomocy (przycisk Wstecz).

ALT+STRZAŁKA W LEWO lub BACKSPACE

Przechodzenie do następnego tematu Pomocy (przycisk Dalej).

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Przewinięcie niewielkiej ilości tekstu bieżącego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

STRZAŁKA W GÓRĘ, STRZAŁKA W DÓŁ

Szybkie przewinięcie wyświetlanego tematu Pomocy odpowiednio w górę lub w dół

PAGE UP, PAGE DOWN

Zatrzymywanie ostatniej akcji (przycisk Zatrzymaj).

ESC

Odświeżanie okna (przycisk Odśwież).

F5

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

Uwaga: Jeśli okno bieżącego tematu Pomocy nie jest aktywne, należy nacisnąć klawisze ALT+F6, a następnie klawisze CTRL+P.

CTRL+P

Wpisanie tekstu w polu wyszukiwania.

TAB (wielokrotnie)

Zaznaczenie poprzedniego hiperłącza

SHIFT+TAB

Drukowanie bieżącego tematu Pomocy.

CTRL+P

Początek strony

Poruszanie się w witrynach programu SharePoint 2010, w których nie zastosowano uaktualnień interfejsu użytkownika

Jeśli organizacja uaktualniła poprzednią wersję programu SharePoint, administrator serwera mógł odłożyć zastosowanie zmian w interfejsie użytkownika, w tym także modyfikacji dotyczących wstążki. Ta krótkoterminowa strategia mogła zostać zastosowana w celu zapewnienia, że strony o wysokim stopniu dostosowania będą nadal działać w nowym interfejsie użytkownika programu SharePoint 2010.

W takim przypadku można używać opisanych poniżej skrótów klawiaturowych z poprzedniej wersji.

Jeśli witryny programu SharePoint 2010 nie zawiera uaktualnienia interfejsu użytkownika

Wszystkie strony
Edytowanie tekstu sformatowanego
Dodawanie lub edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi na ankietę
Strona lista lub biblioteka
Strona Biblioteka obrazów
Strona Ankieta
Strony uprawnień
Strona Cała zawartość witryny
tablicy dyskusyjnej
widoku kalendarza
listy kontaktów
Strony składników Web Part
Edytor tekstów sformatowanych składnika Web Part edytora zawartości

Wszystkie strony

Czynność

Klawisze

Włączenie lub wyłączenie trybu ułatwionej dostępności

Tryb ułatwionej dostępności zmienia sposób wyświetlania zawartości w witrynie programu Office SharePoint Server 2007 lub Office Forms Server 2007 przez zoptymalizowanie go pod kątem technik ułatwiających dostęp, takich jak czytniki ekranu.

TAB (naciskaj wielokrotnie od razu po otwarciu strony w przeglądarce)

Uaktywnienie łącza Przeskocz do głównej zawartości lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+J

Uaktywnienie łącza Wyświetl całą zawartość witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+3

Uaktywnienie menu Akcje witryny lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+/

Uaktywnienie łącza Szukaj lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pomoc lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+6

Uaktywnienie łącza Strona główna lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+1

Uaktywnienie menu Zapraszamy! lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+L

Uaktywnienie menu Widok lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+V

Rozwinięcie menu, na przykład menu Akcje witryny.

SHIFT+ENTER

Rozwinięcie list rozwijanych, takich jak menu Zakres wyszukiwania obok pola Szukaj na górze większości stron.

ALT+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie zaznaczenia między składnikami Web Part na stronach z wieloma takimi składnikami, na przykład na stronie głównej.

ALT+W

Powrót do początku sekcji

Edytowanie tekstu sformatowanego

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Kierunek tekstu od prawej do lewej lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+<

Uaktywnienie przycisku Kierunek tekstu od lewej do prawej lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+>

Uaktywnienie przycisku Pogrubienie lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+B

Uaktywnienie przycisku Kopiuj lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+C

Uaktywnienie przycisku Kolor tekstu lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+C

Uaktywnienie przycisku Wyśrodkuj lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+E

Uaktywnienie przycisku Lista numerowana lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+E

Uaktywnienie menu Czcionka lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+F

Uaktywnienie przycisku Kursywa lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+I

Uaktywnienie przycisku Wyrównaj do lewej lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+L

Uaktywnienie przycisku Lista punktowana lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+L

Uaktywnienie przycisku Zwiększ wcięcie lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+M

Uaktywnienie przycisku Zmniejsz wcięcie lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+M

Uaktywnienie menu Rozmiar czcionki lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+P

Uaktywnienie przycisku Wyrównaj do prawej lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+R

Uaktywnienie przycisku Podkreślenie lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+U

Uaktywnienie przycisku Wklej lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+V

Uaktywnienie menu Kolor tła lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+SHIFT+W

Uaktywnienie przycisku Wytnij lub umieszczenie na nim fokusu.

CTRL+X

Powrót do początku sekcji

Dodawanie lub edytowanie elementu, dokumentu, komentarza do dyskusji lub odpowiedzi na ankietę

Czynność

Klawisze

Przycisk Anuluj (anulowanie zmiany i powrót do listy, biblioteki, tablicy dyskusyjnej lub ankiety)

ALT+C

Przycisk OK (zapisanie zmian i zamknięcie strony)

ALT+O

Powrót do początku sekcji

Lista lub strona biblioteki

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Nowy na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Przekaż na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu biblioteki menu Przekaż zawiera polecenia Przekaż dokument i Przekaż wiele dokumentów.

ALT+U (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Akcje na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu listy lub biblioteki menu Akcje zawiera polecenia Edytuj w arkuszu danych, Otwórz w Eksploratorze Windows, Eksportuj do arkusza kalkulacyjnego, Wyświetl źródło danych RSS i Prześlij mi alert.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie menu Ustawienia na pasku narzędzi listy lub biblioteki albo umieszczenie na nim fokusu.

W zależności od typu listy lub biblioteki w menu Ustawienia zawiera polecenia Utwórz kolumnę, Utwórz widok i Ustawienia biblioteki typ biblioteki.

ALT+I (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Utwórz Nowy dokument

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Utwórz Nowy folder

To polecenie znajduje się w menu Nowy.

ALT+N (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Przekaż dokument

To polecenie znajduje się w menu Przekaż.

ALT+U (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

W widoku standardowym Edytuj w arkuszu danych

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Rozwinięcie menu opcji dla dokumentu w bibliotece.

SHIFT+ENTER

Przefiltrowanie kolumny na liście. Aby to było możliwe, nagłówek kolumny musi mieć fokus (należy nacisnąć klawisze ALT+J, aby przeskoczyć do obszaru głównej zawartości, a następnie naciskać klawisz TAB, aż nagłówek zostanie zaznaczony).

SHIFT+ENTER

Powrót do początku sekcji

Strona biblioteki obrazów

Czynność

Klawisze

Edytuj

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Usuń

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Pobierz

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Wyślij do

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Wyświetl pokaz slajdów

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Otwórz w Eksploratorze Windows

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Powrót do początku sekcji

Strona Ankieta

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie menu Akcje lub umieszczenie na nim fokusu

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Uaktywnienie przycisku Odpowiedz na tę ankietę lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Eksportuj wyniki do arkusza kalkulacyjnego

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Łącze Pokaż podsumowanie graficzne odpowiedzi.

ALT+R

Wybór przycisku Zapisz i zamknij w formularzu edycji odpowiedzi na ankietę.

ALT+S

Uaktywnienie łącza Pokaż wszystkie odpowiedzi lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+U

Uaktywnienie menu Ustawienia lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+I

Uaktywnienie przycisku Następna strona lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Powrót do początku sekcji

Strona Uprawnienia

Czynność

Klawisze

Usuń uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Edytuj uprawnienia użytkownika

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Dziedzicz uprawnienia.

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Powrót do początku sekcji

Strona Cała zawartość witryny

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Utwórz lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Powrót do początku sekcji

Tablica dyskusyjna

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie przycisku Nowa dyskusja lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+N

Powrót do początku sekcji

Widok kalendarza

Czynność

Skrót klawiaturowy

Uaktywnienie łącza widoku Dzień lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+KROPKA

Uaktywnienie łącza widoku Tydzień lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+ZNAK MINUS

Uaktywnienie łącza widoku Miesiąc lub umieszczenie na nim fokusu.

ALT+ZNAK RÓWNOŚCI

Przejście do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca w widoku.

ALT+[

Przejście do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca w widoku.

ALT+]

Przejście do poprzedniego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+<

Przejście do następnego miesiąca w formancie wyboru daty.

ALT+>

Powrót do początku sekcji

Lista kontaktów

Czynność

Klawisze

Połącz z programem Outlook

To polecenie znajduje się w menu Akcje.

ALT+C (Aby uaktywnić menu, naciśnij klawisze SHIFT+ENTER. Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ).

Powrót do początku sekcji

Strona składników Web Part

Czynność

Klawisze

Przejście do następnego składnika Web Part lub następnej sekcji okienka narzędzi.

ALT+W

Otwarcie menu składnika Web Part. (W składniku Web Part musi być fokus. Naciskaj klawisze ALT+W do momentu wyboru żądanego tytułu dla składnika Web Part, a następnie naciśnij klawisz TAB).

ALT+ENTER

Modyfikowanie składnika Web Part. (W menu składnika Web Part musi być fokus. Naciskaj wielokrotnie klawisze ALT+W do momentu wyboru żądanego tytułu dla składnika Web Part, naciśnij klawisz TAB, a następnie naciśnij klawisze ALT+ENTER).

STRZAŁKA W DÓŁ (naciskaj do skutku)

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+O

Zapisanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i pozostawienie otwartego okienka narzędzi.

ALT+Y

Anulowanie zmian właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part i zamknięcie okienka narzędzi.

ALT+C

Dodanie składnika Web Part zaznaczonego w oknie Dodawanie składników Web Part do strony składników Web Part.

ALT+O

Przejście do poprzedniego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przejście do następnego elementu na liście rozwijanej, w menu lub podmenu.

STRZAŁKA W DÓŁ

Zamknięcie podmenu i powrót do poprzedniego menu lub podmenu.

STRZAŁKA W LEWO

Otwarcie następnego podmenu.

STRZAŁKA W PRAWO

Powrót do początku sekcji

Edytor tekstu sformatowanego składnika Web Part edytora zawartości

W składniku Web Part edytora zawartości są stosowane następujące skróty klawiaturowe.

Pasek narzędzi Standardowy

Czynność

Klawisze

Wycięcie zaznaczenia i skopiowanie go do schowka

CTRL+X

Skopiowanie zaznaczenia do schowka

CTRL+C

Wklejenie zawartości schowka w bieżącej lokalizacji

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Cofnięcie ostatniego polecenia

CTRL+Z

Ponowne wykonanie ostatnio cofniętego polecenia

CTRL+Y

Wyszukiwanie tekstu

CTRL+F

Przełączenie między ukryciem a wyświetleniem linii siatki

CTRL+SHIFT+G

Utworzenie hiperłącza dla zaznaczonego elementu lub edycja istniejącego hiperłącza

CTRL+L

Wstawienie obrazu

ALT+CTRL+I

Wstawienie tabeli

ALT+SHIFT+T

Wstawienie wiersza do tabeli

ALT+CTRL+R

Wstawienie kolumny do tabeli

ALT+CTRL+C

Wstawienie komórki do tabeli

ALT+CTRL+L

Scalenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+M

Podzielenie komórek w tabeli

ALT+CTRL+S

Uzyskanie pomocy

F1

Pasek narzędzi Formatowanie

Czynność

Klawisze

Zmienienie stylu tekstu

CTRL+SHIFT+S

Zmienienie czcionki tekstu

CTRL+SHIFT+F

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia w zaznaczonym tekście.

CTRL+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy w zaznaczonym tekście.

CTRL+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia w zaznaczonym tekście.

CTRL+U

Zmienienie koloru tła tekstu

CTRL+SHIFT+B

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

ALT+SHIFT+[

Wyśrodkowanie zaznaczenia

ALT+SHIFT+|

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

ALT+SHIFT+]

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od lewej do prawej

CTRL+SHIFT+ >

Zmienienie orientacji zaznaczenia na orientację od prawej do lewej

CTRL+SHIFT+ <

Utworzenie listy numerowanej

ALT+CTRL+N

Zastosowanie lub usunięcie listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

ALT+CTRL+B

Usunięcie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+SHIFT+T

Utworzenie wcięcia akapitu z lewej strony

CTRL+T

Edytowanie zawartości

Czynność

Klawisze

Usunięcie zaznaczenia bez umieszczania go w schowku

DELETE

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

INSERT

Usunięcie zaznaczenia lub — jeśli nie ma żadnego zaznaczenia — znaku przed kursorem

BACKSPACE

Usunięcie całego wyrazu przed kursorem bez poprzedzającej spacji

CTRL+BACKSPACE

Wstawienie nowego wiersza (ale nie wewnątrz elementu akapitu HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Nawigacja po zawartości

Czynność

Klawisze

Przeniesienie kursora o jeden znak w prawo

STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden znak w lewo

STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w górę

STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden wiersz w dół

STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do przodu

CTRL+STRZAŁKA W PRAWO

Przeniesienie kursora o jeden wyraz do tyłu

CTRL+STRZAŁKA W LEWO

Przeniesienie kursora na początek wiersza

HOME

Przeniesienie kursora na koniec wiersza

END

Przeniesienie kursora o jeden akapit w górę

CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ

Przeniesienie kursora o jeden akapit w dół

CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ

Przeniesienie kursora o jedną stronę w górę

PAGE UP

Przeniesienie kursora o jedną stronę w dół

PAGE DOWN

Przeniesienie kursora na początek zawartości

CTRL+HOME

Przeniesienie kursora na koniec zawartości

CTRL+END

Rozszerzenie zaznaczenia zawartości

Czynność

Klawisze

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w prawo

SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden znak w lewo

SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w prawo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wyraz w lewo

CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w górę

SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ

Rozszerzenie zaznaczenia o jeden wiersz w dół

SHIFT+STRZAŁKA W DÓŁ

Rozszerzenie zaznaczenia do końca wiersza

SHIFT+END

Rozszerzenie zaznaczenia do początku wiersza

SHIFT+HOME

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w górę.

SHIFT+PAGE UP

Rozszerzanie zaznaczenia o jedną stronę w dół.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozszerzenie zaznaczenia do początku zawartości

CTRL+SHIFT+HOME

Rozszerzenie zaznaczenia do końca zawartości

CTRL+SHIFT+END

Zaznaczenie całej zawartości

CTRL+A

Przechodzenie między tabelami, obrazami lub obiektami (elementami bloku HTML)

Czynność

Klawisze

Przejście do następnej tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

TAB

Przejście do poprzedniej tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML) w zawartości

SHIFT+TAB

Przejście z zawartości do następnego elementu bloku na stronie sieci Web

CTRL+TAB

Przejście do przycisku Zapisz

SHIFT+CTRL+TAB

Przełączenie między pozycjonowaniem bezwzględnym i względnym tabeli, obrazu lub obiektu (elementu bloku HTML)

CTRL+K

Powrót do początku sekcji

Początek strony

Tematy pokrewne

Funkcje ułatwień dostępu

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×