Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm na Androida

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych programu Skype dla firm dla Androida na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego. W tym artykule podano skróty klawiaturowe dostępne w programie Skype dla firm dla Androida.

Uwagi: 

 • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

Poniżej przedstawiono najczęściej używane skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm na Androida. Umożliwiają one nawigację za pomocą samej klawiatury.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między obszarami lub poszczególnymi kontrolkami na ekranie, liście lub w wizytówce

Tab (w przód) lub Shift+Tab (wstecz)

Przechodzenie między elementami w menu lub okienku bocznym

Strzałka w górę lub Strzałka w dół

Przechodzenie między elementami na liście, np. między kontaktami

Klawisze strzałek

Zaznaczenie elementu

ENTER

Zamknięcie menu lub trybu

Esc lub Back

Aktywacja i używanie czytnika zawartości ekranu TalkBack

Aplikacja Skype dla firm na Androida współdziała z wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu TalkBack. Gdy funkcja Android TalkBack jest włączona, słychać głosowe opisy elementów naciskanych, wybieranych lub aktywowanych na urządzeniu. Dotyczą one poleceń, lokalizacji, tekstu alternatywnego oraz zawartości ekranów i menu aplikacji Skype dla firm.

Włączanie funkcji TalkBack

 1. Na ekranie głównym urządzenia przenośnego naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. Naciśnij pozycję Dostępność

 3. Naciśnij pozycję TalkBack.

 4. Przesuń suwak do pozycji Włączone.

 5. Naciśnij przycisk OK.

Nawigowanie za pomocą funkcji TalkBack przy użyciu gestów

Gdy funkcja TalkBack jest włączona, możesz znajdować polecenia, lokalizacje i zawartość, przesuwając palcem po ekranie. Aby wybrać lub aktywować polecenie lub inny element ekranu, naciśnij dwukrotnie. Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń dwoma palcami w tym kierunku.

Wyłączanie funkcji TalkBack

 1. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk Strona główna w systemie Android.

 2. Na ekranie głównym przenieś fokus na przycisk Ustawienia i naciśnij dwukrotnie.

 3. Przesuń w dół do obszaru System, aż usłyszysz „Dostępność” i naciśnij dwukrotnie.

 4. Na ekranie Dostępność przenieś fokus na pozycję TalkBack — zwykle jest to pierwsze polecenie. Usłyszysz „TalkBack, włączony”. Naciśnij dwukrotnie.

 5. Przenieś fokus na przełącznik Wł. i naciśnij. Usłyszysz komunikat „Alert, wyłączanie funkcji TalkBack”.

 6. Przenieś fokus na przycisk OK i naciśnij.

Aby dowiedzieć się więcej i lepiej poznać interfejs użytkownika aplikacji Skype dla firm na Androida, zasady stosowania gestów i dodatkowych skrótów klawiaturowych z funkcją TalkBack oraz ustawiania jej preferencji, zobacz Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat korzystania z funkcji TalkBack, zobacz Wprowadzenie do funkcji TalkBack systemu Android.

Nawigacja na ekranie głównym

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie ekranu Spotkania lub Kontakty z poziomu ekranu głównego

Aby przenieść fokus na przycisk Wyświetl listę spotkań, naciśnij klawisz Tab lub jeden z klawiszy strzałek, a następnie klawisz Enter.

Otwieranie ekranu Kontakty z poziomu ekranu głównego

Naciskaj klawisz Tab aż do przeniesienia fokusu na przycisk Wyświetl listę spotkań, naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do przeniesienia fokusu na przycisk Wyświetl kontakty i ekran zarządzania kontaktami, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie ostatnich konwersacji z poziomu ekranu głównego

Aby przenieść fokus na nazwisko kontaktu i konwersację w sekcji Ostatnie konwersacje, naciśnij klawisz strzałki w dół lub klawisz strzałki w górę, a następnie klawisz Enter.

Praca z kontaktami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie osób w katalogu firmy na ekranie głównym

Aby przenieść fokus na pole Wyszukaj w katalogu firmy, naciśnij klawisz Tab lub jeden z klawiszy strzałek, a następnie klawisz Enter. Aby na ekranie Wyszukaj osoby przenieść fokus na pole Wyszukaj osoby, naciśnij klawisz Tab. Wpisz nazwisko poszukiwanej osoby. Aby wybrać osobę, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz jej nazwisko. Aby otworzyć wizytówkę osoby, naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie wizytówki z poziomu ekranu Kontakty

Aby przenieść fokus na kontakt, naciśnij klawisz Tab lub jeden z klawiszy strzałek, a następnie klawisz Enter.

Wydawanie poleceń w trakcie połączenia lub sesji czatu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wykonanie połączenia wideo lub audio albo rozpoczęcie sesji czatu z poziomu wizytówki

Aby przenieść fokus na przycisk Połączenie wideo, Połączenie audio lub Czat, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zawieszanie trwającej konwersacji audio

Aby przenieść fokus na przycisk Więcej opcji, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter. Po przeniesieniu fokusu na polecenie Zawieś naciśnij klawisz Enter.

Wznawianie zawieszonej konwersacji audio

Aby przenieść fokus na przycisk Wznów, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Włączanie i wyłączanie wideo w trakcie połączenia lub spotkania

Ctrl+Shift+Enter

Kończenie połączenia audio lub wideo

Aby przenieść fokus na przycisk Zakończ połączenie, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zamykanie ekranów i aplikacji Skype dla firm na Androida

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zamykanie wizytówki lub innego ekranu i otwieranie poprzedniego ekranu

Klawisz Esc lub Back

Przełączanie z aplikacji Skype dla firm na ekran główny systemu Android

ESC

Wylogowywanie się z aplikacji Skype dla firm na Androida z poziomu ekranu głównego

Aby przenieść fokus na przycisk Wyświetl menu ustawień profilu, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, a następnie klawisz Enter. Aby przenieść fokus na przycisk Wyloguj, naciśnij klawisz Tab, a następnie klawisz Enter.

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Rozpoczęcie korzystania z funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×