Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wielu użytkowników stwierdza, że stosowanie skrótów klawiaturowych aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 na klawiaturze zewnętrznej usprawnia pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i z myszy. W tym artykule wymieniono skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Polecenia, które wymagają naciśnięcia i zwolnienia wielu klawiszy jednocześnie, są oznaczone znakiem plus (+). Polecenia, które wymagają naciśnięcia wielu klawiszy w odpowiedniej kolejności, są oznaczone przecinkiem (,).

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty w programie OneNote dla systemu Windows 10.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie fokusu na bieżącej sekcji

Ctrl+Shift+G

Otwieranie menu kontekstowego

Shift+F10

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji

Ctrl+N

Otwieranie notesu

Ctrl+O

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym

Ctrl+G i naciśnięcie klawisza Strzałka w dół lub Strzałka w górę w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza Enter

Tworzenie nowej sekcji

Ctrl+T

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie

Ctrl+Alt+N

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną

Ctrl+Alt+Shift+N

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony

F11

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony

Ctrl+Alt+G

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony

Ctrl+Alt+M

Zaznaczanie bieżącej strony

Ctrl+Shift+A

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go

Ctrl+Shift+T

Otwieranie pola wyszukiwania w celu przeszukania wszystkich otwartych notesów

Ctrl+E

Nawigacja w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10 wyłącznie za pomocą klawiatury

W poniższej tabeli wymieniono skróty klawiaturowe umożliwiające nawigację w aplikacji OneNote dla systemu Windows 10.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między paskiem kart, okienkiem nawigacji a kanwą strony

F6

Przejście do wstążki na karcie

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie między opcjami na wstążce

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Wykonywanie obecnie wybranej opcji

Enter

Przechodzenie między kartami

Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo

Przechodzenie między elementami na głównym pasku menu

Tab lub Shift+Tab

Otwieranie wstążki

Alt

Otwieranie karty Narzędzia główne

Alt+H

Otwieranie karty Wstawianie

Alt+N

Otwieranie karty Rysowanie

Alt+D

Otwieranie karty Widok

Alt+W

Aktywacja i używanie czytnika zawartości ekranu Narrator

Aby aktywować Narratora, w systemie Windows naciśnij jednocześnie klawisz logo systemu Windows i klawisz Enter. Usłyszysz: „okno Ustawienia Narratora”.

Aby uzyskać informacje na temat skrótów i poleceń Narratora, zapoznaj się z artykułem Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

Aby zakończyć działanie Narratora, naciśnij klawisze Caps Lock+Esc.

Sporządzanie i formatowanie notatek

Pisanie i edytowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie nowego okna programu OneNote

Ctrl+M

Cofnięcie ostatniej akcji

Ctrl+Z

Ponowne wykonanie ostatniej akcji

Ctrl+Y

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie. Aby rozszerzyć zaznaczony obszar, naciskaj klawisze Ctrl+A ponownie.

Ctrl+A

Wycinanie zaznaczonego tekstu lub elementu do schowka

Ctrl+X

Kopiowanie zaznaczonego tekstu lub elementu do schowka

Ctrl+C

Wklejanie zawartości schowka

Ctrl+V

Przejście na początek wiersza

Home

Przejście na koniec wiersza

End

Przejście o jeden znak w lewo

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Przechodzenie o jeden wyraz w lewo

Ctrl+strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden wyraz w prawo

Ctrl+strzałka w prawo

Usunięcie jednego znaku z lewej strony

Backspace

Usunięcie jednego znaku z prawej strony

Delete

Usunięcie jednego wyrazu z lewej strony

Ctrl+Backspace

Usunięcie jednego wyrazu z prawej strony

Ctrl+Delete

Wstawianie podziału wiersza bez rozpoczynania nowego akapitu

Shift+Enter

Otwarcie menu kontekstowego dla obiektu, na którym jest umieszczony fokus

Shift+F10 lub klawisz Menu

Wykonywanie akcji sugerowanej na pasku informacji, jeśli jest wyświetlany u góry strony

Ctrl+Shift+W

Wstawianie nazwy autora i Stempel godziny ostatniej modyfikacji

Ctrl+Shift+M

Formatowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu

Ctrl+Shift+H lub Ctrl+Alt+H

Wstawienie hiperlinku

Ctrl+K

Kopiowanie formatowania zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

Ctrl+Shift+C

Wklejanie formatowania do zaznaczonego tekstu (Malarz formatów).

Ctrl+Shift+V

Otwarcie hiperlinku, gdy kursor znajduje się w tekście linku. Naciskaj klawisze strzałek, aby przenieść kursor do tekstu linku.

Enter

Zastosowanie lub usunięcie pogrubienia w zaznaczonym tekście

Ctrl+B

Zastosowanie lub usunięcie kursywy w zaznaczonym tekście

Ctrl+I

Zastosowanie lub usunięcie podkreślenia w zaznaczonym tekście

Ctrl+U

Zastosowanie lub usunięcie przekreślenia w zaznaczonym tekście

Ctrl+Łącznik (-)

Zastosowanie lub usunięcie formatowania indeksu górnego w zaznaczonym tekście

Ctrl+Shift+=

Zastosowanie lub usunięcie formatowania indeksu dolnego w zaznaczonym tekście

Ctrl+=

Zastosowanie lub usunięcie formatowania listy punktowanej w zaznaczonym akapicie

Ctrl+kropka (.)

Zastosowanie lub usunięcie formatowania listy numerowanej w zaznaczonym akapicie

Ctrl+ukośnik

Zastosowanie stylu Nagłówek 1 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+1

Zastosowanie stylu Nagłówek 2 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+2

Zastosowanie stylu Nagłówek 3 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+3

Zastosowanie stylu Nagłówek 4 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+4

Zastosowanie stylu Nagłówek 5 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+5

Zastosowanie stylu Nagłówek 6 do bieżącej notatki

Ctrl+Alt+6

Zastosowanie stylu Normalny do bieżącej notatki w celu wyczyszczenia całego formatowania

Ctrl+Shift+N

Zwiększanie wcięcia akapitu

Alt+Shift+strzałka w prawo lub Tab (na początku wiersza)

Zmniejszanie wcięcia akapitu

Alt+Shift+strzałka w lewo lub Shift+Tab (na początku wiersza)

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do prawej

Ctrl+R

Wyrównanie zaznaczonego akapitu do lewej

Ctrl+L

Zwiększanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście

Ctrl+Shift+>

Zmniejszanie rozmiaru czcionki w zaznaczonym tekście

Ctrl+Shift+<

Pokazywanie lub ukrywanie liniatury na bieżącej stronie

Ctrl+Shift+R

Dodawanie elementów do strony

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie wycinka ekranu do schowka (wymagana Aktualizacja systemu Windows 10 dla twórców)

Klawisz logo Windows+Shift+S

Wstawianie bieżącej daty

Alt+Shift+D

Wstawianie bieżącej daty i godziny

Alt+Shift+F

Wstawianie bieżącej godziny

Alt+Shift+T

Wstawienie podziału wiersza

Shift+Enter

Rozpoczynanie pisania równania matematycznego lub konwertowanie zaznaczonego tekstu na równanie matematyczne

Alt+=

Tworzenie tabeli przez dodanie drugiej kolumny do wpisanego już tekstu

Tab

Tworzenie kolejnej kolumny w tabeli z jednym wierszem

Tab

Tworzenie kolejnego wiersza, kiedy kursor znajduje się w ostatniej komórce w tabeli

Enter

Tworzenie wiersza pod bieżącym wierszem w tabeli

Ctrl+Enter

Tworzenie kolejnego akapitu w tej samej komórce w tabeli

Alt+Enter

Tworzenie kolumny na prawo od bieżącej kolumny w tabeli

Ctrl+Alt+R

Tworzenie wiersza nad bieżącym wierszem w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku dowolnego wiersza z wyjątkiem pierwszego wiersza)

Enter

Usuwanie bieżącego pustego wiersza w tabeli (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza)

Delete (dwukrotne naciśnięcie)

Zaznaczanie notatek i obiektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczenie wszystkich elementów na bieżącej stronie. Aby rozszerzyć zaznaczony obszar, naciskaj klawisze Ctrl+A ponownie.

Ctrl+A

Zaznaczenie od bieżącej pozycji kursora do końca wiersza

Shift+End

Zaznaczanie całego wiersza (kiedy kursor znajduje się na początku wiersza)

Shift+strzałka w dół

Przeskakiwanie do tytułu strony i zaznaczanie go

Ctrl+Shift+T

Anulowanie zaznaczonego konspektu lub zaznaczonej strony

Esc

Przenoszenie w górę bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie w dół bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów

Alt+Shift+strzałka w dół

Przenoszenie w prawo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (zwiększenie wcięcia)

Alt+Shift+strzałka w prawo

Przenoszenie w lewo bieżącego akapitu lub kilku zaznaczonych akapitów (zmniejszenie wcięcia)

Alt+Shift+strzałka w lewo

Zaznaczanie bieżącego akapitu oraz jego akapitów podrzędnych

Ctrl+Shift+Łącznik (-)

Usuwanie zaznaczonej notatki lub zaznaczonego obiektu

Delete

Przejście na początek wiersza

Home

Przejście na koniec wiersza

End

Przejście o jeden znak w lewo

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony

Alt+strzałka w prawo

Odtwarzanie zaznaczonego nagrania dźwiękowego

Ctrl+Alt+P

Zatrzymywanie odtwarzania zaznaczonego nagrania dźwiękowego

Ctrl+Alt+S

Rozpoczynanie nowego nagrania dźwiękowego

Ctrl+Alt+A

Przewijanie bieżącego nagrania dźwiękowego do tyłu o 10 sekund

Ctrl+Alt+Y

Przewijanie bieżącego nagrania dźwiękowego do tyłu o 5 minut

Ctrl+Alt+T

Przewijanie bieżącego nagrania dźwiękowego do przodu o 10 sekund

Ctrl+Alt+U

Przewijanie bieżącego nagrania dźwiękowego do przodu o 5 minut

Ctrl+Alt+I

Dodawanie tagów do notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie, zaznaczenie lub wyczyszczenie tagu Zadanie do wykonania

Ctrl+1

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Ważne

Ctrl+2

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Pytanie

Ctrl+3

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Zapamiętać na przyszłość

Ctrl+4

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Definicja

Ctrl+5

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Wyróżnienie

Ctrl+6

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Kontakt

Ctrl+7

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Adres

Ctrl+8

Zastosowanie lub wyczyszczenie tagu Numer telefonu

Ctrl+9

Usuwanie wszystkich tagów notatek z zaznaczonych notatek

Ctrl+0

Korzystanie z konspektów

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyświetlanie konspektu do poziomu 1

Alt+Shift+1

Rozwijanie do poziomu 2

Alt+Shift+2

Rozwijanie do poziomu 3

Alt+Shift+3

Rozwijanie do poziomu 4

Alt+Shift+4

Rozwijanie do poziomu 5

Alt+Shift+5

Rozwijanie do poziomu 6

Alt+Shift+6

Rozwijanie do poziomu 7

Alt+Shift+7

Rozwijanie do poziomu 8

Alt+Shift+8

Rozwijanie do poziomu 9

Alt+Shift+9

Rozwijanie wszystkich poziomów

Alt+Shift+0

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom

Tab

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom

Shift+Tab

Rozwijanie zwiniętego konspektu

Alt+Shift+Znak plus (+)

Zwijanie rozwiniętego konspektu

Alt+Shift+Znak minus (–)

Określanie ustawień językowych

Uwaga: Aby zmienić kierunek pisania tekstu notatek, trzeba włączyć obsługę języków pisanych od prawej do lewej strony w narzędziu Preferencje językowe pakietu Microsoft Office.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Ustawianie kierunku pisania od lewej do prawej

Ctrl+Lewy Shift

Ustawianie kierunku pisania od prawej do lewej

Ctrl+Prawy Shift

Zwiększanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej

Tab

Zmniejszanie wcięcia o jeden poziom w tekście pisanym od prawej do lewej

Shift+Tab

Organizowanie notesu i zarządzanie nim

Korzystanie ze stron i szybkich notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Włączanie lub wyłączanie widoku pełnej strony

F11

Otwieranie nowego okna programu OneNote

Ctrl+M

Rozwijanie lub zwijanie kart grupy stron

Ctrl+Shift+*

Przełącz widok Sprawdzanie ułatwień dostępu

Ctrl+Shift+F

Drukowanie bieżącej strony

Ctrl+P

Dodawanie nowej strony na końcu zaznaczonej sekcji

Ctrl+N

Zwiększanie szerokości paska kart stron

Ctrl+Shift+[

Zmniejszanie szerokości paska kart stron

Ctrl+Shift+]

Tworzenie nowej strony pod bieżącą kartą strony na tym samym poziomie

Ctrl+Alt+N

Tworzenie nowej podstrony pod bieżącą stroną

Ctrl+Alt+Shift+N

Zaznaczanie wszystkich elementów. Aby rozszerzyć zaznaczony obszar, naciskaj klawisze Ctrl+A ponownie.

Ctrl+A

Zaznaczanie bieżącej strony

Ctrl+Alt+G

Przenoszenie karty wybranej strony w górę

Alt+Shift+strzałka w górę

Przenoszenie karty wybranej strony w dół

Alt+Shift+strzałka w dół

Przeniesienie kursora do tytułu strony

Ctrl+Shift+T

Przewijanie bieżącej strony do góry

Page Up

Przewijanie bieżącej strony w dół

Page Down

Przewijanie do początku bieżącej strony

Ctrl+Home

Przewijanie do końca bieżącej strony

Ctrl+End

Przechodzenie do następnego akapitu

Ctrl+strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniego akapitu

Ctrl+strzałka w górę

Przechodzenie do następnego kontenera notatki

Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do początku wiersza

Home

Przechodzenie do końca wiersza

End

Przejście o jeden znak w lewo

Klawisz Strzałka w lewo

Przechodzenie o jeden znak w prawo.

Klawisz Strzałka w prawo

Powrót do ostatnio odwiedzonej strony

Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnej odwiedzonej strony

Alt+strzałka w prawo

Powiększenie

Ctrl+Alt+Znak plus (+ na klawiaturze numerycznej) lub Ctrl+Alt+Shift+Znak plus

Pomniejszenie

Ctrl+Alt+Znak minus (– na klawiaturze numerycznej) lub Ctrl+Alt+Shift+Łącznik (-)

Zapisywanie zmian i synchronizowanie notesu

Uwaga: Kiedy aplikacja OneNote jest uruchomiona, notatki są zapisywane automatycznie po każdej wprowadzonej w nich zmianie. Nie trzeba ręcznie zapisywać notatek.

Ctrl+S

Praca z notesami i sekcjami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie programu OneNote

Naciśnij klawisz logo Windows i wpisz OneNote. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby wybrać polecenie „OneNote, aplikacja z witryny Microsoft Store”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie notesu

Ctrl+O

Tworzenie nowej sekcji

Ctrl+T

Przechodzenie do następnej sekcji

Ctrl+Tab

Przechodzenie do poprzedniej sekcji

Ctrl+Shift+Tab

Przechodzenie do następnej strony sekcji

Ctrl+Page Down

Przechodzenie do poprzedniej strony sekcji

Ctrl+Page Up

Przechodzenie do pierwszej strony sekcji

Alt+Home

Przechodzenie do ostatniej strony sekcji

Alt+End

Przenoszenie lub kopiowanie bieżącej strony

Ctrl+Alt+M

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie strony

Ctrl+Alt+G

Ustawianie fokusu na bieżącej karcie sekcji

Ctrl+Shift+G

Przełączanie się do innego notesu na pasku nawigacyjnym

Ctrl+G i naciśnięcie klawisza Strzałka w dół lub Strzałka w górę w celu zaznaczenia innego notesu, a następnie naciśnięcie klawisza Enter

Otwarcie menu kontekstowego bieżącej sekcji

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Wyszukiwanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie pola wyszukiwania w celu przeszukania wszystkich otwartych notesów

Ctrl+E lub Ctrl+F

Wyświetlanie kolejnego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach

Klawisz Strzałka w dół

Przechodzenie do wybranego wyniku w trybie wyszukiwania we wszystkich notesach

Enter

Zmienianie zakresu wyszukiwania

Ctrl+E, Tab, Tab, strzałka w dół

Anulowanie wyszukiwania i powrót do strony.

Esc

Udostępnianie notatek

Udostępnianie notatek innym osobom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka Udostępnianie

Ctrl+Shift+E

Tworzenie linku udostępniania bieżącej strony

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Udostępnienie bieżącego notesu

Ctrl+Shift+E, Tab, strzałka w dół, strzałka w dół

Wysyłanie kopii strony przy użyciu innej aplikacji

Ctrl+Shift+E, Enter

Udostępnianie notatek innym programom

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wysyłanie kopii bieżącej strony przy użyciu innej aplikacji

Ctrl+Shift+E, Enter

Synchronizowanie bieżącego notesu

Ctrl+S lub Shift+F9

Synchronizowanie wszystkich notesów

F9

Oznaczanie bieżącej strony jako przeczytanej lub nieprzeczytanej

Ctrl+Q

Ochrona notatek

Ochrona sekcji za pomocą hasła

Czynność

Skrót klawiaturowy

Blokowanie wszystkich sekcji chronionych hasłem

Ctrl+Alt+L

Początek strony

Zobacz też

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×