Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wielu użytkowników wykrywa, że korzystanie z klawiatury zewnętrznej za pomocą skrótów klawiaturowych dla SharePoint ułatwia ich wydajniejszą pracę. W przypadku użytkowników niepełnosprawnych ruchowo lub niedowidzących korzystanie ze skrótów klawiaturowych może być łatwiejsze niż korzystanie z ekranu dotykowego i myszy.

Uwagi: 

  • Opisane w tym temacie skróty klawiaturowe dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W przypadku innych układów klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

  • Znak plus (+) w skrócie oznacza, że konieczne jest jednoczesne naciśnięcie wielu klawiszy.

  • Znak przecinek (,) w skrócie oznacza, że trzeba nacisnąć wiele klawiszy w kolejności.

  • Usługa SharePoint to aplikacja internetowa, dlatego skróty klawiaturowe i nawigacja mogą być inne niż w lokalnej wersji programu.

  • Aby szybko znaleźć skrót w tym artykule, możesz użyć wyszukiwania. Naciśnij klawisze CTRL + F, a następnie wpisz szukane wyrazy.

W tym temacie

Często używane skróty

W poniższej tabeli wymieniono najczęściej używane skróty klawiaturowe w programie SharePoint.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Nawigowanie po ekranie.

Tab

Tworzenie dokumentu.

Alt+N

Przekazywanie dokumentu.

Alt+U

Wyświetlanie menu kontekstowego zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Korzystanie z funkcji wyszukiwania.

Alt+S

Synchronizowanie biblioteki.

Alt+Y

Kopiowanie tekstu.

Ctrl+C

Wycinanie tekstu.

Ctrl+X

Wklejenie tekstu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Praca ze stronami (w trybie online)

Poniższe skróty klawiaturowe mają zastosowanie do wszystkich stron.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Nawigowanie po ekranie.

Tab

Rozwijanie wstążki lub menu i list witryny.

Shift+Enter

Przechodzenie między opcjami w menu i listach witryny.

Strzałka w dół lub Alt + Strzałka w dół

Zamykanie menu Otwórz Wstążkę.

Esc

Publikowanie strony.

Alt+B

Praca ze stronami (nowoczesne środowisko internetowe)

Używaj tych skrótów podczas tworzenia w składniku Web Part tekstu (Zobacz też Edytowanie tekstuponiżej):

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zaznaczanie całego tekstu.

Ctrl+A

Wstawianie linku.

CTRL + K lub [[(dwa nawiasy po lewej)

Rozpoczynanie listy uporządkowanej.

1 +. + spacja (cyfra, po której następuje pełne zatrzymanie i spacja)

Rozpoczynanie listy punktowanej.

-+ Spacja (znak minus, a następnie Spacja)

Użyj tych skrótów, aby poruszać się po stronie:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przechodzenie między obszarami i sekcjami.

Tab

Wyjście z bieżącej operacji lub zamknięcie okna dialogowego lub okienka.

Esc

Otwarcie zaznaczonego elementu.

Enter

Przechodzenie między elementami.

Klawisze strzałek

Użyj tych skrótów, aby cofnąć i ponownie wykonać akcję:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Cofnięcie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Ponowne wykonywanie ostatniej akcji Cofnij.

Ctrl+Y

Edytowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Kopiowanie tekstu.

Ctrl+C

Wycinanie tekstu.

Ctrl+X

Wklejenie tekstu.

Ctrl+V

Cofanie ostatniej akcji.

Ctrl+Z

Czyszczenie formatowania.

Ctrl+Spacja

Stosowanie lub usuwanie pogrubienia.

Ctrl+B

Stosowanie lub usuwanie kursywy.

Ctrl+I

Stosowanie lub usuwanie podkreślenia.

Ctrl+U

Wyrównanie akapitu do lewej.

Ctrl+L

Wyśrodkuj akapit.

Ctrl+E

Wyrównywanie akapitu do prawej.

Ctrl+R

Usunięcie wcięcia akapitu (przeniesienie akapitu w lewo).

Ctrl+Shift+M

Zwiększanie wcięcia akapitu.

Ctrl+M

Wstawianie hiperłącza.

Ctrl+K

Usuwanie zaznaczenia bez dodawania go do Schowka.

Delete (Usuń)

Przełączenie między wstawianiem a zastępowaniem tekstu

Insert

Usuwanie wyrazu z lewej strony kursora.

Ctrl+Backspace

Usuwanie wyrazu z prawej strony kursora.

Ctrl+Delete

Wstawianie nowego wiersza (nie znajdującego się w elemencie akapitu HTML <P>).

Shift+Enter

Praca z listami i bibliotekami

Poniższe skróty klawiaturowe są dostępne na SharePoint liście lub w bibliotece.

Czynność

Skrót klawiaturowy

Tworzenie dokumentu.

Alt+N

Tworzenie folderu.

Alt + N, klawisz Tab, aż zostanie osiągnięty przycisk Nowy folder , a następnie klawisz ENTER

Przekazywanie dokumentu w oknie dialogowym Dodawanie dokumentu .

Alt+U

Wyświetlanie menu kontekstowego zaznaczonego elementu.

Shift+F10

Udostępnianie zaznaczonego dokumentu lub folderu.

Alt+S

Synchronizowanie biblioteki z komputerem lub urządzeniem.

Alt+Y

Otwarcie menu więcej dla zaznaczonego elementu.

Alt+M

Otwórz i zamknij okienko informacje/Szczegóły .

 I

Zobacz też

Eksplorowanie i nawigowanie po usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×