Sortowanie danych na liście w programie Excel dla komputerów Mac

Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

W programie Excel można sortować liczby, tekst, dni tygodnia, miesiące lub elementy z utworzonych list niestandardowych. Możesz również filtrować według koloru czcionki, koloru komórki lub zestawów ikon. W sortowaniu może być uwzględniana wielkość liter.

Podczas sortowania kolumny zmieniasz kolejność wierszy kolumny. Podczas sortowania tabeli lub wielu kolumn zazwyczaj zmieniana jest kolejność wszystkich wierszy na podstawie zawartości określonej kolumny.

Ważne: 

 • Jeśli kolumny, które chcesz posortować, zawierają zarówno liczby przechowywane jako liczby, jak i liczby przechowywane jako tekst, te liczby nie zostaną posortowane poprawnie. Liczby zapisane jako tekst są wyświetlane z wyrównaniem do lewej zamiast do prawej. Aby sformatować wybrane liczby w jednolity sposób, na karcie Narzędzia główne w polu Format liczb zaznacz pozycję Tekst lub Liczba.

 • Pole Formaty liczb

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

  Dane w sąsiednich kolumnach są sortowane na podstawie danych w kolumnie, która została wybrana.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Rosnąco Ikona Sortuj rosnąco lub Malejąco Ikona Sortuj malejąco .

  Aby posortować

  Kliknij pozycję

  U góry kolumny najniższe wartości

  Od A do Z

  U góry kolumny najwyższe wartości

  Od Z do A

Uwaga: Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, należy sprawdzić, czy wszystkie liczby są zapisane jako liczby. Na przykład liczby ujemne zaimportowane z niektórych systemów księgowych są przechowywane jako tekst.

Można sortować według wielu kolumn, dodając poziomy kryteriów sortowania. Na przykład można sortować raport sprzedaży według regionów, następnie według dat, a potem według sprzedawców. Każdy poziom sortowania jest reprezentowany przez jeden wiersz w oknie dialogowym Sortowanie.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W wierszu obok pozycji Sortuj według w obszarze Kolumna kliknij puste miejsce, a następnie kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Możesz także wybrać sortowanie na podstawie koloru komórki lub czcionki albo ikony w komórce.

 6. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Porada: Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kolejności sortowania, wybierz pozycję Lista niestandardowa. Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kolejności sortowania niestandardowego, zobacz sekcję „Tworzenie niestandardowej listy sortowania”.

 7. W przypadku wybrania pozycji Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki w kroku 5 w obszarze Kolor/ikona kliknij wiersz, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. Dla każdej dodatkowej kolumny, według której chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Kolumna, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Uwaga: Tej procedury nie można wykonać w tabeli. Aby usunąć formatowanie tabeli, dzięki czemu będzie można sortować według wierszy, na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.

 1. Kliknij komórkę w wierszu, który chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. Kliknij pozycję Opcje.

 5. W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od lewej do prawej, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W pierwszym wierszu w obszarze Wiersz kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij wiersz, który chcesz następnie posortować.

 7. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  Porada: Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kolejności sortowania, wybierz pozycję Lista niestandardowa. Jeśli na liście nie ma odpowiedniej kolejności sortowania niestandardowego, zobacz sekcję „Tworzenie niestandardowej listy sortowania”.

 9. Dla każdego dodatkowego wiersza, według którego chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Wiersz, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa. Po utworzeniu listy niestandardowej, aby użyć tej funkcji, w polu Sortowanie w obszarze Kolejność wybierz pozycję Lista niestandardowa.

 1. W menu Excel kliknij pozycję Preferencje, a następnie w obszarze Formuły i listy kliknij pozycję Listy niestandardowe.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wpisz wartości na liście w kolejności, w jakiej chcesz je sortować, rozdzielając je przecinkami.

 4. Gdy skończysz, kliknij przycisk Dodaj, a następnie zamknij okno Listy niestandardowe.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo w poprzedniej procedurze wyjaśniono, jak można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolejność kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Zaznacz listę, według której chcesz sortować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub w tabeli.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Rosnąco Ikona Sortuj rosnąco lub Malejąco Ikona Sortuj malejąco .

  Uwaga: Jeśli wyniki są inne, niż oczekiwano, dane mogą zawierać daty lub godziny, które są przechowywane jako tekst lub liczby, a nie jako daty lub godziny. Aby zapisać liczby w formacie daty lub godziny, zaznacz kolumnę i na karcie Narzędzia główne wybierz opcję Data lub Godzina w polu Format liczb.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. W oknie Sortowanie wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz pozycję Uwzględnij wielkość liter.

Jeśli w sortowanej kolumnie istnieją komórki sformatowane za pomocą koloru komórki lub koloru czcionki, można sortować według tych kolorów. Możesz też sortować według zestawu ikon utworzonego za pomocą formatowania warunkowego. Ponieważ nie istnieje domyślna kolejność sortowania dla koloru komórki, koloru czcionki lub ikon, należy zdefiniować kolejność dla każdej operacji sortowania.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane wybierz pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 3. Jeśli dane zawierają wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak dane nie zawierają wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki.

 6. W obszarze Kolor/ikona wybierz kolor lub ikonę.

 7. W obszarze Kolejność określ, czy wybrany kolor lub ikona powinna znajdować się u góry, czy u dołu listy.

 8. Dla każdej dodatkowej kolumny, według której chcesz sortować, kliknij przycisk Dodaj poziom.

  Ikona Dodaj poziom

  Wypełnij kolumny Kolumna, Sortowanie, Kolejność i Kolor/ikona dla nowego wiersza.

Ważne: Podczas używania tej funkcji należy zachować ostrożność. Sortowanie według jednej kolumny w zakresie może spowodować niechciane efekty, takie jak przenoszenie komórek w tej kolumnie względem innych komórek w tym samym wierszu.

 1. Zaznacz kolumnę w zakresie komórek zawierającym co najmniej dwie kolumny.

  Uwaga: Tej procedury nie można wykonać w tabeli. Aby usunąć formatowanie tabeli, dzięki czemu będzie można sortować jedną kolumnę, na karcie Tabela wybierz pozycję Konwertuj na zakres.

 2. Zaznacz dane kolumny do posortowania.

 3. Na karcie Dane kliknij pozycję Sortuj.

  Wybieranie pozycji Sortuj na karcie Dane programu Excel

 4. W komunikacie Ostrzeżenie sortowania, który zostanie wyświetlony, wybierz pozycję Pozostawić obecnie zaznaczony obszar, a następnie kliknij przycisk Sortuj.

  Jeśli wyniki są nieodpowiednie, kliknij pozycję Cofnij  Ikona Cofnij .

Analiza danych zaczyna się od sortowania. W jednej lub kilku kolumnach można sortować tekst (od A do Z lub od Z do A), liczby (od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej), a także daty i godziny (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych). Można też sortować według utworzonej przez siebie listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Najczęściej sortowanie odbywa się według kolumn, ale można też sortować według wierszy.

Podczas sortowania zmienia się rozmieszczenie danych w jakiejś kolejności. Z kolei podczas filtrowania można ukryć zbędne dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania, zobacz Filtrowanie listy danych.

Podczas sortowania zakresu komórek kryteria sortowania nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, aby móc zastosować je przy następnym otwarciu skoroszytu, dane mogą zostać zapisane jako Excel table. Zapisz dane w tabeli, gdy sortujesz wiele kolumn lub gdy tworzysz złożone kryteria sortowania, których utworzenie zajmuje dużo czasu.

Po ponownym zastosowaniu kryteriów sortowania możesz zaobserwować inne wyniki. Może się tak zdarzyć, gdy wartości zwracane przez formułę uległy zmianie i arkusz został ponownie obliczony. Inną przyczyną może być dodanie, zmiana lub usunięcie danych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli.

Program Excel sortuje dane, stosując następującą kolejność sortowania rosnąco:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (błędy arkusza) (puste komórki).

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

  Dane w sąsiednich kolumnach są sortowane na podstawie sortowanej kolumny.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby posortować

  Kliknij pozycję

  U góry kolumny najniższe wartości

  Rosnąco

  U góry kolumny najwyższe wartości

  Malejąco

 4. Uwaga: Jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami, należy sprawdzić, czy wszystkie liczby są zapisane jako liczby. Na przykład liczby ujemne zaimportowane z niektórych systemów księgowych są przechowywane jako tekst.

Można sortować według wielu kolumn, dodając poziomy kryteriów sortowania. Na przykład można sortować raport sprzedaży według regionów, następnie według dat, a potem według sprzedawców. Każdy poziom sortowania jest reprezentowany przez jeden wiersz w oknie dialogowym Sortowanie.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij pozycję Dodaj poziom  Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli w tabeli znajduje się wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak tabela nie zawiera wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 6. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

  W przypadku wybrania pozycji Kolor czcionki, Kolor komórki lub Ikona komórki w kroku 5 w obszarze Kolor/ikona kliknij wiersz, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 7. Powtórz kroki od 3 do 6 dla każdej kolumny, według której chcesz sortować dane.

 1. Kliknij komórkę w wierszu, który chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij pozycję Opcje.

 4. W obszarze Orientacja kliknij przycisk Sortuj od lewej do prawej, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij pozycję Dodaj poziom  Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

 6. W obszarze Wiersz kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij wiersz, który chcesz następnie posortować.

 7. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 8. W obszarze Kolejność w tym samym wierszu kliknij pozycję Od A do Z, a następnie w menu skrótów kliknij odpowiednie kryteria.

 9. Powtórz kroki od 5 do 8 dla każdego wiersza, według którego chcesz sortować dane.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa.

 1. W menu Excel kliknij pozycję Preferencje, a następnie w obszarze Formuły i listy kliknij pozycję Listy niestandardowe  Przycisk preferencji listy niestandardowej .

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

 3. Wpisz pozycje listy w kolejności, w jakiej chcesz je sortować. Na koniec kliknij przycisk OK.

Program Excel zawiera listy niestandardowe, według których można sortować: dni tygodnia i miesiące roku. Dodatkowo w poprzedniej procedurze wyjaśniono, jak można tworzyć własne listy niestandardowe, na przykład poziomy edukacji, takie jak szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum i szkoła wyższa.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij pozycję Dodaj poziom  Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli w tabeli znajduje się wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak tabela nie zawiera wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolejność kliknij bieżącą kolejność sortowania, na przykład Od A do Z, a następnie kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Zaznacz listę, według której chcesz sortować, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

 1. Zaznacz kolumnę dat lub godzin w zakresie komórek lub w tabeli.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Rosnąco lub Malejąco.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

  Uwaga: Jeśli wyniki są inne, niż oczekiwano, kolumna może zawierać daty lub godziny, które są przechowywane jako tekst lub liczby, a nie jako daty lub godziny. Aby zapisać liczby w formacie daty lub godziny, zaznacz kolumnę i na karcie Narzędzia główne w obszarze Liczba wskaż pozycję Format liczb, a następnie wybierz pozycję Data lub Godzina.

Jeśli w sortowanej kolumnie istnieją komórki sformatowane za pomocą koloru komórki lub koloru czcionki, można sortować według tych kolorów. Możesz też sortować według zestawu ikon utworzonego za pomocą formatowania warunkowego. Ponieważ nie istnieje domyślna kolejność sortowania dla koloru komórki, koloru czcionki lub ikon, należy zdefiniować kolejność dla każdej operacji sortowania.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Kliknij pozycję Dodaj poziom  Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli w tabeli znajduje się wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak tabela nie zawiera wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. W obszarze Kolumna kliknij puste miejsce obok pozycji Następnie według, a następnie w menu skrótów kliknij kolumnę, według której chcesz sortować.

 5. W obszarze Sortowanie w tym samym wierszu kliknij pozycję Wartości, a następnie w menu skrótów kliknij pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Kolor ikony.

 6. Powtórz kroki od 3 do 5 dla każdej kolumny, według której chcesz sortować dane.

Ważne: Podczas używania tej funkcji należy zachować ostrożność. Sortowanie według jednej kolumny w zakresie może spowodować niechciane efekty, takie jak przenoszenie komórek w tej kolumnie względem innych komórek w tym samym wierszu.

 1. Zaznacz kolumnę w zakresie komórek zawierającym co najmniej dwie kolumny.

  Uwaga: Tej procedury nie można wykonać w tabeli.

 2. Zaznacz dane kolumny do posortowania.

 3. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij pozycję Sortuj.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 4. W komunikacie Ostrzeżenie sortowania, który zostanie wyświetlony, wybierz pozycję Pozostawić obecnie zaznaczony obszar, a następnie kliknij przycisk Sortuj.

  Jeśli wyniki są nieodpowiednie, kliknij pozycję Cofnij  Przycisk Cofnij .

Tekst napisany w języku chińskim można sortować według wymowy znaków lub liczby pociągnięć w znakach.

Ważne: Aby wykonać te czynności, należy najpierw włączyć funkcje języka chińskiego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie funkcji języka chińskiego.

 1. Kliknij komórkę w jednej z kolumn, które chcesz posortować.

 2. Na karcie Dane w obszarze Sortowanie i filtrowanie kliknij strzałkę obok pozycji Sortuj, a następnie kliknij pozycję Sortowanie niestandardowe.

  Karta Dane, grupa Sortowanie i filtrowanie

 3. Aby dodać inne kryteria sortowania, kliknij pozycję Dodaj poziom  Przycisk Dodaj, pole Sortowanie .

  Jeśli w tabeli znajduje się wiersz nagłówka, zaznacz pole wyboru Moja lista ma nagłówki. Jeśli jednak tabela nie zawiera wiersza nagłówka, wyczyść pole wyboru Moja lista ma nagłówki.

 4. Aby zmienić kolejność sortowania, w obszarze Kolejność kliknij bieżącą kolejność sortowania, na przykład Od A do Z, a następnie kliknij pozycję Lista niestandardowa.

 5. Kliknij pozycję Opcje, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  Cel

  Czynność

  Sortowanie od góry do dołu

  W obszarze Orientacja kliknij pozycję Sortuj od góry do dołu.

  Sortowanie od lewej do prawej

  W obszarze Orientacja kliknij pozycję Sortuj od lewej do prawej.

  Sortowanie według kolejności pociągnięć

  W obszarze Metoda kliknij pozycję Porządkowanie według naciśnięć.

  Sortowanie według sylab

  W obszarze Metoda kliknij pozycję Porządkowanie sylabiczne.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Niestandardowa kolejność sortowania ma zastosowanie tylko do kolumny określonej w polu Kolumna. Aby sortować osobno wiele kolumn według dni tygodnia, miesięcy lub innej listy niestandardowej, użyj powyższej procedury „Sortowanie listy według dwóch lub trzech kolumn”.

Analiza danych zaczyna się od sortowania. W jednej lub kilku kolumnach można sortować tekst (od A do Z lub od Z do A), liczby (od najmniejszej do największej lub od największej do najmniejszej), a także daty i godziny (od najstarszych do najnowszych i od najnowszych do najstarszych). Można też sortować według utworzonej przez siebie listy niestandardowej (na przykład według listy zawierającej wartości Duży, Średni i Mały) lub według formatów, w tym według kolorów komórek, kolorów czcionek lub zestawów ikon. Najczęściej sortowanie odbywa się według kolumn, ale można też sortować według wierszy.

Podczas sortowania zmienia się rozmieszczenie danych w jakiejś kolejności. Z kolei podczas filtrowania można ukryć zbędne dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrowania, zobacz Filtrowanie listy danych.

Podczas sortowania zakresu komórek kryteria sortowania nie są zapisywane w skoroszycie. Jeśli chcesz zapisać kryteria sortowania, aby móc zastosować je przy następnym otwarciu skoroszytu, dane mogą zostać zapisane jako Excel table. Zapisz dane w tabeli, gdy sortujesz wiele kolumn lub gdy tworzysz złożone kryteria sortowania, których utworzenie zajmuje dużo czasu.

Po ponownym zastosowaniu kryteriów sortowania możesz zaobserwować inne wyniki. Może się tak zdarzyć, gdy wartości zwracane przez formułę uległy zmianie i arkusz został ponownie obliczony. Inną przyczyną może być dodanie, zmiana lub usunięcie danych w zakresie komórek lub kolumnie tabeli.

Program Excel sortuje dane, stosując następującą kolejność sortowania rosnąco:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (space) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (błędy arkusza) (puste komórki).

Zobacz też

Filtrowanie danych na liście

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×