Sortowanie danych w tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym

Sortowanie danych jest przydatne w przypadku dużej ilości danych w tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym. Możesz sortować w kolejności alfabetycznej, od wartości najwyższych do najniższych lub od najniższych do najwyższych. Sortowanie to jedna z metod porządkowania danych, która ułatwia znajdowanie konkretnych elementów wymagających większej uwagi.

Ważne: Oto kilka rzeczy do zapamiętania dotyczących sortowania danych:

 • Kolejności sortowania są zależne od ustawień regionalnych. Upewnij się, że ustawienia regionalne w obszarach Ustawienia regionalne lub Opcje regionalne i językowe w Panelu sterowania komputera są poprawne. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania ustawień regionalnych, zobacz system Pomocy systemu Windows.

 • Dane, które zawierają spacje wiodące, mają wpływ na wyniki sortowania. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed sortowaniem danych usuń spacje wiodące.

 • Nie możesz sortować wpisów tekstowych, w których uwzględniana jest wielkość liter.

 • Danych nie można sortować według określonego formatu, na przykład koloru komórki lub koloru czcionki. Ponadto nie można sortować według wskaźników formatowania warunkowego, na przykład zestawów ikon.
   

W sekcjach poniżej zamieszczono informacje o tym, jak sortować tabelę przestawną lub wykres przestawny w wersji klasycznej programu Excel i w usłudze Excel dla sieci Web.

Wykonaj te kroki, aby sortować w wersji klasycznej programu Excel:

 1. W tabeli przestawnej kliknij małą strzałkę obok komórek Etykiety wierszy i Etykiety kolumn.

 2. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 3. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn, a następnie kliknij odpowiednią opcję sortowania.

  Filtr Etykiety wierszy

 4. Aby posortować dane rosnąco lub malejąco, kliknij pozycję Sortuj od A do Z lub Sortuj od Z do A.

  Przyciski sortowania

Wpisy tekstowe będą sortowane w kolejności alfabetycznej, liczby — od najmniejszych do największych (lub odwrotnie), a daty i godziny — od najstarszych do najnowszych (lub odwrotnie).

Sortowanie według kolumny, która nie zawiera przycisku strzałki

Można sortować według pojedynczych wartości lub sum częściowych, klikając prawym przyciskiem myszy komórkę, wybierając polecenie Sortuj, a następnie wybierając metodę sortowania. Kolejność sortowania jest stosowana do wszystkich komórek na tym samym poziomie w kolumnie, która zawiera tę komórkę.

W przykładzie przedstawionym poniżej dane należące do poziomu kategorii (Kask, Torba podróżna) są sortowane alfabetycznie, od A do Z.

Sortowanie domyślne według etykiet wierszy

Aby wyświetlić sumy końcowe dla produktów posortowane od największych do najmniejszych, wybierz dowolną liczbę w kolumnie Suma końcowa i sortuj według tej kolumny.

Sortowanie od największych do najmniejszych wartości według kolumny Suma końcowa

Porada: Aby szybko odnaleźć potrzebne informacje, możesz grupować i filtrować dane lub zastosować formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej lub na wykresie przestawnym.

Ustawianie niestandardowych opcji sortowania

Aby ręcznie posortować określone elementy lub zmienić kolejność sortowania, możesz ustawić własne opcje sortowania:

 1. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji sortowania.

  Filtr Etykiety wierszy

 3. W oknie dialogowym Sortowanie wybierz odpowiedni typ sortowania:

  Okno dialogowe Sortowanie

 • Kliknij pozycję Ręcznie, aby ponownie rozmieścić elementy, przeciągając je. Umieść kursor na obramowaniu elementu, aż zobaczysz strzałkę z czterema grotami, a następnie przeciągnij.

 • Nie można przeciągać elementów wyświetlanych w obszarze Wartości listy pól tabeli przestawnej.

 • Kliknij pozycję Rosnąco (od A do Z) według lub Malejąco (od Z do A) według, a następnie wybierz pole, które chcesz posortować.

 • Aby wyświetlić dodatkowe opcje, kliknij przycisk Więcej opcji, a następnie w oknie dialogowym Więcej opcji sortowania wybierz odpowiednią opcję:

  Okno dialogowe Więcej opcji sortowania

 • Aby włączać lub wyłączać automatyczne sortowanie po każdym zaktualizowaniu danych w tabeli przestawnej, w obszarze Autosortowanie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Sortuj automatycznie po każdej aktualizacji raportu.

 • W obszarze Kolejność sortowania pierwszego klucza wybierz odpowiednią niestandardową kolejność sortowania. Ta opcja jest dostępna tylko w sytuacji, gdy pole wyboru Sortuj automatycznie po każdej aktualizacji raportu nie jest zaznaczone.

  Program Excel zawiera listy niestandardowe dni tygodnia i miesięcy roku, ale możesz również tworzyć własne listy niestandardowe służące do sortowania.
   

  Uwaga: Kolejność sortowania listy niestandardowej nie jest zachowywana po aktualizacji (odświeżeniu) danych w tabeli przestawnej.

 • W obszarze Sortuj według kliknij pozycję Suma końcowa lub Wartości w zaznaczonych kolumnach, aby posortować dane według tych wartości. Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrano opcję sortowania Ręcznie.

  Porada: Kliknij opcję Porządek źródła danych, aby przywrócić oryginalną kolejność elementów. Ta opcja jest dostępna tylko dla danych źródłowych OLAP.

Oto szybki sposób posortowania danych w wierszach lub kolumnach:

 1. Kliknij pole w wierszu lub kolumnie, którą chcesz posortować.

 2. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w pozycji Etykiety wierszy lub Etykiety kolumn, a następnie kliknij odpowiednią opcję sortowania.

  Filtr Etykiety wierszy

  Jeśli klikniesz strzałkę Etykiety kolumn, najpierw wybierz pole, które chcesz sortować, a następnie odpowiednią opcję sortowania.

 3. Aby posortować dane rosnąco lub malejąco, kliknij pozycję Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

  Opcje sortowania rosnąco i malejąco

Wpisy tekstowe będą sortowane w kolejności alfabetycznej, liczby — od najmniejszych do największych (lub odwrotnie), a daty i godziny — od najstarszych do najnowszych (lub odwrotnie).
 

Sortowanie według określonej wartości

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij strzałkę Strzałka listy rozwijanej filtru w obszarze Etykiety wierszy i wybierz pozycję Sortuj według wartości.

  Filtr Etykiety wierszy

  Jeśli klikniesz strzałkę Etykiety kolumn, najpierw wybierz pole, które chcesz sortować, a następnie odpowiednią opcję sortowania.

 2. W oknie Sortuj według wartości w obszarze Wybierz wartość wybierz wartość, według której chcesz sortować.

  Pole Sortuj według wartości

 3. W obszarze Opcje sortowania wybierz odpowiednią kolejność sortowania.

Zobacz też

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×