Czasami trzeba posortować rekordy w programie Access tylko na podstawie miesięcznej części wartości dat i zignorować dzień i rok. Można też posortować rekordy tylko na podstawie kilku pierwszych znaków pola tekstowego. W tym temacie pokazano, jak przeprowadzić te wyszukiwania, tworząc proste wyrażenia.

Co chcesz zrobić?

Sortowanie według częściowych wartości dat

Podczas sortowania rekordów za pomocą jednego z poleceń sortowania do określenia pozycji każdego rekordu jest używana cała wartość daty — dzień, miesiąc i rok. Załóżmy jednak, że chcesz posortować urodziny tylko na podstawie miesięcy, w których się one zdarzają, i zignorować część wartości z dnia i roku.

Sortowanie tylko części wartości daty wymaga napisania wyrażenia. Można sortować według danych w tabeli lub wyników zapytania, ale najpierw musi być w widoku arkusza danych. Wyrażenie jest pisane w obszarze zapytania na karcie Filtr. Wyrażenie, które utworzysz, wyodrębnia tylko te dane, których potrzebujesz, a następnie używa ich jako podstawy sortowania.

Wyświetlanie karty Filtr

 1. Przełączanie tabeli lub zapytania do widoku arkusza danych.

  Jeśli pracujesz z zapytaniem, uruchom je, aby wyświetlić wyniki w widoku arkusza danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie & filtru kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Filtr/Sortuj zaawansowane.

  Program Access wyświetli nową kartę obiektu z nazwą Filtruj.

Tworzenie wyrażenia

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie & filtru kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Filtr/Sortuj zaawansowane.

 2. Wpisz wyrażenie w wierszu Pole w pierwszej kolumnie. Aby na przykład posortować dane według miesiąca bez względu na rok, wpisz wyrażenie Wyr1: DatePart("m",[DataUrodzeń]) w wierszu Pole w pierwszej kolumnie.

 3. Aby posortować rekordy według dni w każdym miesiącu, wpisz wyr2: DatePart("d",[DataUrodze]) w wierszu Pole w drugiej kolumnie.

  Funkcja DatePart w pierwszej kolumnie sortuje rekordy według miesięcy, a funkcja DatePart w drugiej kolumnie sortuje rekordy według dni w każdym miesiącu.

 4. W wierszu Sortowanie wybierz pozycję Rosnąco lub Malejąco dla każdego wyrażenia.

  Sortowanie rosnąco w pierwszej kolumnie powoduje wyświetlenie stycznia u góry i grudnia u dołu. Sortowanie rosnąco w drugiej kolumnie wyświetla 1 u góry i 31 u dołu. Kolejność sortowania malejąco działa odwrotnie.

 5. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie & filtru kliknij pozycję Przełącz filtr.

Początek strony

Sortowanie według częściowych wartości tekstowych

Sortowanie według częściowych wartości tekstowych jest bardzo podobne do sortowania według wartości dat częściowych. Aby wyodrębnić znaki, które stanowią podstawę sortowania, należy napisać wyrażenie w oknie Filtr/sortowanie zaawansowane.

Załóżmy, że pole Miasto zawiera wartości takie jak North Seattle,South Seattle,North Tacomalub South Tacoma. Załóżmy, że trzeba zignorować pierwszy wyraz i posortować rekordy tylko według drugiego wyrazu.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie & filtru kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Filtr/Sortuj zaawansowane.

 2. Wpisz wyrażenie w wierszu Pole w pierwszej kolumnie. Na przykład wpisz =Mid([Miasto], 7), aby zignorować pierwsze sześć znaków w polu Miasto.

  Funkcja Mid zwraca ciąg podrzędny zawarty w określonym ciągu lub polu. W tym przypadku dla każdego rekordu funkcja zwraca wartość rozpoczynającą się od siódmego znaku (czyli po odstępie) w polu Miasto.

 3. W komórce Sortowanie wybierz pozycję Rosnąco lub Malejąco.

 4. Na karcie Narzędzia główne w grupie Sortowanie & filtru kliknij pozycję Przełącz filtr.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×