Sortowanie, zmienianie nazw lub przenoszenie zdjęć i plików w usłudze OneDrive

Sortowanie, zmienianie nazw lub przenoszenie zdjęć i plików w usłudze OneDrive

Aplikacje biurowe, 1 TB w usłudze OneDrive i zaawansowane zabezpieczenia.

Zyskaj miesiąc za darmo

Po przekazaniu zdjęć i plików do usługi OneDrive możesz je organizować, zmieniając ich rozmieszczenie, nazwy i lokalizację w witrynie internetowej usługi OneDrive. Aby wyświetlić te opcje, zaloguj się do usługi OneDrive w sieci Web za pomocą konta osobistego Microsoft.

Sortowanie plików

Uwaga: Jak wyjaśniono w dalszej części tego artykułu, następujące kroki nie mają zastosowania do widoku Zdjęcia, ponieważ ten widok internetowy agreguje zdjęcia z różnych lokalizacji folderów w usłudze OneDrive.

 1. W usłudze OneDrive w sieci Web wybierz pozycję Moje pliki i przejdź do folderu zawierającego pliki lub zdjęcia, które chcesz posortować.

 2. Zaznacz nagłówek kolumny, a następnie wybierz odpowiednią kolejność wyświetlania. (Na przykład wybierz nagłówek Nazwa, następnie zaznacz pozycję od A do Z lub od Z do A).

  • Możesz też wybrać pozycję Sortuj w prawym górnym rogu ekranu, aby określić kolejność wyświetlania plików (na przykład według kategorii Nazwa, Zmodyfikowane lub Udostępniane).

   Uwaga: Opcja Sortuj w prawym górnym rogu jest dostępna tylko w przypadku zalogowania się za pomocą konta Microsoft.

Zmiana nazwy pliku lub folderu

 1. Zaznacz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić. (W widoku Lista zaznacz kółko po lewej stronie elementu; w widoku Kafelki lub zdjęcia wybierz kółko w prawym górnym rogu danego kafelka).

 2. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę.

Przenieś plik lub folder do innej lokalizacji

Aby przenieść plik lub folder w witrynie OneDrive.com:

 1. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz przenieść.

 2. Wybierz element, który chcesz przenieść. (W widoku Lista zaznacz kółko, które jest wyświetlane z lewej strony elementu po ustawieniu w tym miejscu wskaźnika myszy; w widoku Kafelki lub zdjęcia zaznacz kółko w prawym górnym rogu danego kafelka po ustawieniu na nim wskaźnika myszy). Możesz również zaznaczyć wiele elementów, aby przenieść je razem jako grupę.

 3. Na górnym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Przenieś do.

 4. Przejdź do folderu docelowego w okienku Przenieś do, a następnie wybierz pozycję Przenieś.

  Jeśli chcesz utworzyć nowy folder do przechowywania danego elementu, wybierz pozycjęNowy folder.

 5. Aby przenieść pliki lub foldery między kontami usługi OneDrive (np. z konta Microsoft do konta służbowego), należy zsynchronizować pliki z komputerem PC lub Mac, a następnie użyć Eksploratora plików (w przypadku systemu Windows) lub programu Mac Finder, aby przenieść pliki.

  Uwaga: Nie możesz przenosić zdjęć z widoku Zdjęcia, ponieważ ten widok internetowy agreguje zdjęcia z różnych lokalizacji folderów w usłudze OneDrive. Jeśli chcesz przenieść zdjęcia, które są tam widoczne, musisz znaleźć te pliki w widoku Pliki (lub w Eksploratorze plików bądź programie Finder), a następnie przenieść pliki z ich rzeczywistych lokalizacji. Jeśli zdjęcia zrobiono telefonem, spróbuj wyszukać folder „Z aparatu”. 

  Nie możesz analogicznie przenieść albumu do innej lokalizacji, ponieważ album jest również zagregowanym widokiem poszczególnych plików, a nie folderem, który łatwo przenieść jako pojedynczy element.

Porady: 

 • Po zalogowaniu się do klasycznej aplikacji OneDrive na komputerze możesz używać Eksploratora plików (lub programu Mac Finder) do sortowania, przenoszenia i zmieniania nazw plików i folderów OneDrive.

 • Możesz też użyć aplikacji mobilnej OneDrive na urządzeniu z systemem Android, iOS lub Windows, aby sortować i przenosić pliki lub foldery, bądź zmieniać ich nazwy.

Więcej informacji

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Online

Uzyskaj pomoc online
Zobacz więcej na stronach pomocy technicznej usługi OneDrive i usługi OneDrive używanej w pracy lub szkole.
Aby uzyskać pomoc dotyczącą aplikacji mobilnej OneDrive, zobacz Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną OneDrive.

OneDrive Administratorzy mogą również wyświetlić Społeczność techniczną poświęconą usłudze OneDrive, Pomoc dla usługi OneDrive dla administratorów.

Ikona pomocy technicznej e-mail

Pomoc techniczna e-mail
Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, przejdź do aplikacji OneDrive i potrząśnij urządzeniem przenośnym lub wyślij wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. Aby skontaktować się z pomocą techniczną usługi OneDrive z komputera PC lub Mac, wybierz ikonę usługi OneDrive w obszarze powiadomień lub na pasku menu, a następnie wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Coś mi się nie podoba.

OneDrive Administratorzy mogą skontaktować się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm.

Fora społeczności użytkowników usługi Office 365

Chcesz przekazać opinię?
OneDrive Witryna UserVoice to miejsce na proponowanie funkcji do dodania do usługi OneDrive. Nie możemy zagwarantować żadnych konkretnych funkcji ani terminów, jednak zareagujemy na każdą sugestię, która otrzyma co najmniej 500 głosów.

Przejdź do witryny UserVoice usługi OneDrive.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×