Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Sporządzanie i formatowanie notatek

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Sporządzanie notatek w programie OneNote jest równie proste jak zapisywanie ich w zwykłym notesie, ale w programie OneNote można z łatwością dodawać obszary i strony w dowolnym miejscu i czasie, przesuwać i formatować tekst, błyskawicznie wyszukiwać potrzebne informacje i oznaczać ważne notatki do monitorowania.

Notatki w programie OneNote mogą zawierać dowolne połączenie wpisanego tekstu, obrazów i grafiki — w tym tekst i obrazy zebrane ze stron sieci Web i innych programów — oraz elektroniczne pismo odręczne, klipy dźwiękowe i wideo, listy i łącza.
 

Co chcesz zrobić?

Wpisywanie notatek za pomocą klawiatury albo pisanie ich ręcznie

Przenoszenie tekstu na stronie

Dodawanie miejsca na stronie

Tworzenie nowej strony

Zmienianie kolejności stron

Wstawianie godziny i daty

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

Dodawanie lub edytowanie linku

Dodawanie znaczników do ważnych notatek

Zapisywanie notatek

Wpisywanie notatek z klawiatury albo pisanie ich ręcznie

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby wpisać notatkę, kliknij na stronie w miejscu, w którym ma zostać umieszczona notatka, a następnie wpisz tekst. Możesz kontynuować wpisywanie w bieżącym kontenerze notatek, który zostanie wyświetlony wokół wprowadzonego tekstu, lub kliknąć w dowolnym miejscu na stronie, aby utworzyć nową notatkę.

 • Jeśli korzystasz z programu OneNote na komputerze z piórem cyfrowym lub ekranem dotykowym, kliknij (dotknij) kartę Rysowanie na wstążce, a następnie w grupie Narzędzia kliknij (dotknij) kolor pióra, którego chcesz użyć podczas odręcznego wpisywania notatek w dowolnym miejscu na stronie. Aby w dowolnym czasie przełączyć tryb wpisywania na wpisywanie z klawiatury, kliknij przycisk Wpisz na karcie Rysowanie na wstążce.
   

Przenoszenie tekstu na stronie

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby przenieść tekst w obrębie jednej strony, umieść wskaźnik na tekście. Po wyświetleniu kontenera notatki kliknij jego górną krawędź, a następnie przeciągnij kontener notatki do nowego miejsca na stronie.

 • Aby skopiować lub przenieść tekst z jednej strony na drugą, kliknij prawym przyciskiem myszy górną krawędź kontenera notatek, w menu skrótów kliknij polecenie Kopiuj lub Wytnij, a następnie wklej notatkę na odpowiedniej stronie.
   

Dodawanie miejsca na stronie

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Wstawianie.

 2. Kliknij polecenie Wstaw odstęp w grupie Wstawianie.

 3. Na stronie kliknij tam, gdzie chcesz wstawić dodatkowe miejsce, a następnie przeciągnij wskaźnik w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aby dodać odpowiednią ilość miejsca do wpisywania notatek.
   

Tworzenie nowej strony

W programie OneNote pojedynczą stronę można przewijać praktycznie w nieskończoność, ale dobrze jest rozsądnie korzystać ze stron i sekcji, które pomagają utrzymać porządek w notesach. Gdy chcesz dodać nową, pustą stronę, wykonaj następujące czynności:

 1. Po prawej stronie okna programu OneNote kliknij przycisk Dodaj stronę nad kolumną kart stron.

 2. Wpisz tytuł w obszarze tytułu u góry nowej strony. Wpisany tytuł jest wyświetlany również jako etykieta karty nowo utworzonej strony.
   

Zmienianie kolejności stron

Wykonaj następujące czynności:

 • Aby przenieść stronę w sekcji notesu wyżej lub niżej na liście kart stron, kliknij i przytrzymaj kartę wybranej strony, a następnie przeciągnij ją w górę lub w dół do nowego położenia na liście.
   

Wstawianie godziny i daty

Za każdym razem, gdy nowa strona jest tworzona w programie OneNote, jest ona automatycznie oznaczana zgodnie z bieżącą datą i godziną, co umożliwia określenie, kiedy powstała. W zależności od sposobu użytkowania programu OneNote, można również wstawiać bieżącą datę i godzinę w notatkach, aby oznaczyć lub śledzić wydarzenia w porządku chronologicznym. Można na przykład przechowywać dziennik telefonów odbieranych w określonych godzinach w ciągu dnia, poprzedzając bieżącą datą i godziną wprowadzane szczegóły połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz dodać datę i sygnaturę czasową w notatce.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.

  • Na karcie Wstawianie w grupie Sygnatura czasowa kliknij przycisk Data, Godzina lub Data i godzina.

  • Aby szybko wstawić bieżącą datę, naciśnij klawisze ALT+SHIFT+D na klawiaturze.

  • Aby szybko wstawić bieżącą godzinę, naciśnij klawisze ALT+SHIFT+T na klawiaturze.

  • Aby szybko wstawić bieżącą datę i godzinę, naciśnij klawisze ALT+SHIFT+F na klawiaturze.
    

Program OneNote wykorzystuje format daty i godziny określonego w Panelu sterowania systemu Windows. Jeśli chcesz zmienić wygląd daty i godziny w programie OneNote, wykonaj kroki wymienione poniżej dla używanej wersji systemu Windows.

 • Windows 10
  Zamknij program OneNote i otwórz Panel sterowania w systemie Windows 10 (pasek z wyszukiwania w lewym dolnym rogu ekranu, wpisz panel sterowania). Kliknij Zegar, język i Region, a następnie kliknij pozycję Region. W oknie dialogowym Region, na karcie formaty wybierz formaty daty i godziny, a następnie kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane przyszłej daty i sygnatury czasowe, które można wstawiać; istniejące notatki nie będą automatycznie sformatowany z nowymi ustawieniami.

 • Windows 8
  Zamknij program OneNote i otwórz Panel sterowania w systemie Windows 8 (szybko Przesuń do środka od prawej — Jeśli używasz myszy, wskaż polecenie prawym górnym rogu — i wybierz ikonę wyszukiwania. Wpisz frazę panel sterowania). Kliknij Zegar, język i Region, a następnie kliknij pozycję Region. W oknie dialogowym Region, na karcie formaty wybierz formaty daty i godziny, a następnie kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane przyszłej daty i sygnatury czasowe, które można wstawiać; istniejące notatki nie będą automatycznie sformatowany z nowymi ustawieniami.

 • Windows 7
  Zamknij program OneNote i otwórz Panel sterowania w systemie Windows 7. Kliknij Zegar, język i Region, a następnie kliknij pozycję Region i język. W oknie dialogowym Region i język na karcie formaty wybierz formaty daty i godziny, a następnie kliknij przycisk OK. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane przyszłej daty i sygnatury czasowe, które można wstawiać; istniejące notatki nie będą automatycznie sformatowany z nowymi ustawieniami.

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

Tworzenie listy punktowanej

Listy punktowane to doskonały sposób na tworzenie list pozycji w losowej kolejności, na przykład listy zakupów.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W notatce umieść kursor w miejscu, w którym chcesz, aby rozpoczynała się lista numerowana.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Tekst podstawowy kliknij przycisk Punktory.

 3. Wprowadź tekst pierwszego punktora, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć następny punktor.

 4. Naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER, aby zakończyć listę punktowaną.
   

Porada: Aby automatycznie rozpocząć listę punktowaną, wpisz * (gwiazdka) na początku nowego wiersza tekstu, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Tworzenie listy numerowanej

Listy numerowane to doskonały sposób na tworzenie list pozycji uporządkowanych chronologicznie, na przykład instrukcji krok po kroku.

Wykonaj następujące czynności:

 • W notatce umieść kursor w miejscu, w którym chcesz, aby rozpoczynała się lista numerowana.

 • Na karcie Narzędzia główne w grupie Tekst podstawowy kliknij przycisk Numerowanie.

 • Wprowadź tekst pierwszej pozycji, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby utworzyć kolejną pozycję.

 • Naciśnij dwukrotnie klawisz ENTER, aby zakończyć listę numerowaną.
   

Porada:  Aby automatycznie rozpocząć listę numerowaną, wpisz 1. na początku nowego wiersza tekstu, a następnie naciśnij klawisz Spacja.
 

Dodawanie lub edytowanie łącza

Program OneNote automatycznie tworzy łącze (wcześniej nazywane hiperłączem) po wpisaniu lub wklejeniu w notatce adresu URL sieci Web. Można też utworzyć łącze z tekstu w notatce, korzystając z polecenia Wstawianie > Łącze.
 

Dodawanie łącza

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wpisz lub wklej w notatce adres URL sieci Web, do którego ma prowadzić łącze. Na przykład aby dodać łącze do strony sieci Web firmy Microsoft, wpisz http://www.microsoft.com (lub po prostu www.microsoft.com). Program OneNote automatycznie zamieni wpisany tekst na łącze, którego kliknięcie spowoduje przejście pod wprowadzony adres.

 • Na wstążce kliknij pozycję Wstawianie > Łącze. W polu Adres wpisz adres internetowy, do którego ma prowadzić łącze, a następnie kliknij przycisk OK.
   

Uwaga: Aby utworzyć łącza do innych stron w notesie, kliknij sekcję notesu ze stroną, do której ma prowadzić łącze, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę wybranej strony, kliknij pozycję Kopiuj łącze do strony, a następnie wklej łącze w dowolnym miejscu notatki, w którym ma zostać umieszczone.
 

Edytowanie łącza

Aby zmieć adres internetowy, do którego prowadzi istniejące łącze w notatce, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze, którego adres chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj łącze.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Łącze zamień adres URL w polu Adres na odpowiedni. W razie potrzeby zmień również tekst opisu wyświetlany w polu Tekst do wyświetlenia, tak aby odpowiadał nowemu miejscu docelowemu łącza.

 3. Kliknij przycisk OK.
   

Usuwanie łącza

Aby usunąć łącze, nie usuwając tekstu, który posłużył do jego utworzenia, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń łącze w menu skrótów.
   

Dodawanie znaczników do ważnych notatek

W programie OneNote dostępnych jest wiele znaczników, na przykład Ważne i Zadanie do wykonania, które można wstawiać do notatek. Znaczniki umożliwiają wizualną priorytetyzację i kategoryzację notatek, a także ich grupowanie zgodnie z klasyfikacją lub poziomem ważności podczas wyszukiwania informacji w notesach.
 

Dodawanie znacznika do notatki

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij tekst w notatce, do którego chcesz dodać znacznik.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znaczniki kliknij ikonę znacznika, który chcesz zastosować. Użyj strzałek, aby przewijać listę, lub kliknij strzałkę Więcej w prawym dolnym rogu listy, aby wyświetlić wszystkie dostępne znaczniki.
   

Wyszukiwanie znaczników

Aby szybko odnaleźć wszystkie notatki oznaczone znacznikami (na przykład wyświetlić wszystkie pozycje oznaczone znacznikiem Ważne), wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij kartę Narzędzia główne i pozycję Znajdź znaczniki. W okienku zadań Podsumowanie znaczników, które zostanie otwarte, kliknij dowolny znacznik na liście, aby wyświetlić stronę zawierającą powiązaną notatkę.
   

Zapisywanie notatek

W przeciwieństwie do innych programów, program Microsoft OneNote automatycznie i nieustannie zapisuje pracę podczas sporządzania notatek, co oznacza, że ręczne zapisywanie notatek nie jest nigdy konieczne.

Można bez obaw zamknąć program OneNote w dowolnym momencie zaraz po zakończeniu sporządzania notatek. Po ponownym uruchomieniu programu OneNote zostanie automatycznie otwarta ostatnio wyświetlana strona ze wszystkimi najświeższymi zmianami.
 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×