Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji SPRAWDŹ.PRÓG w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca liczbę 1, jeśli argument liczba ≥ argument próg; w przeciwnym razie zwraca liczbę zero (0). Funkcja ta jest przydatna do filtrowania zbioru wartości. Na przykład przez zsumowanie szeregu funkcji SPRAWDŹ.PRÓG można obliczyć liczbę wartości przekraczających próg.

Składnia

SPRAWDŹ.PRÓG(liczba;[krok])

Składnia funkcji SPRAWDŹ.PRÓG ma następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Wartość, która jest sprawdzana względem progu.

  • Próg    Argument opcjonalny. Wartość progowa. Jeśli zostanie pominięta, funkcja SPRAWDŹ.PRÓG użyje wartości zero.

Spostrzeżenie

Jeśli którykolwiek z argumentów nie jest liczbą, funkcja PRÓG zwraca #VALUE! wartość błędu #LICZBA!.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=SPRAWDŹ.PRÓG(5;4)

Sprawdza, czy 5 jest większe niż lub równe 4 (wartość progu).

1

=SPRAWDŹ.PRÓG(5;5)

Sprawdza, czy 5 jest większe niż lub równe 5 (wartość progu).

1

=SPRAWDŹ.PRÓG(-4;-5)

Sprawdza, czy -4 jest większe niż lub równe -5 (wartość progu).

1

=SPRAWDŹ.PRÓG(-1)

Sprawdza, czy -1 jest większe niż lub równe 0 (wartość domyślna progu).

0

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×