Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Sprawdzanie, czy uczniowie edytowali zadanie

Możesz sprawdzić w notesie zajęć (dodatek dla programu OneNote 2016 i 2013), czy uczeń pracował nad zadaniem, nie otwierając każdego oddzielnego zadania.

Po zmianie strony w programie OneNote jest ona wyświetlana jako pogrubiona. Zmiany wprowadzone na stronie przez ucznia są wyróżniane i oznaczane jego inicjałami.

  1. Otwórz notes zajęć, który chcesz sprawdzić w programie OneNote.

  2. Wybierz kartę Notes zajęć, a następnie pozycję Sprawdzanie prac uczniów.

    Wiersz ikon z pozycją Rozpowszechnij bibliotekę zawartości
  3. Wybierz sekcję pracy ucznia, którą chcesz sprawdzić. Przykład: Materiały informacyjne.

  4. W przypadku wprowadzania zmian na stronie jej nazwa zostaje wyświetlona pogrubioną czcionką. Rozwiń zadanie, aby zobaczyć listę uczniów. Każdy uczeń, który wprowadził zmiany w zadaniu, zostanie również wyświetlony jako pogrubiony, nawet jeśli jego zadania zostały już ocenione.

    Okienko Sprawdzanie prac uczniów w notesie zajęć.

Uwaga: Jeśli zostanie otwarta strona zadania ucznia w celu sprawdzenia jego prac, imię i nazwisko tego ucznia przestanie być wyświetlane jako pogrubione.

Dowiedz się więcej

Instalowanie dodatku Notes zajęć dla klasycznego programu OneNote

Publikowanie ocen z notesu zajęć

Dlaczego fragmenty tekstu są wyróżnione w notesie udostępnionym?

Ustawianie wydruków w tle strony programu OneNote 

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×