Sprawdzanie nieodebranych wiadomości błyskawicznych i odpowiadanie na nie

Każdy, kto przez dłuższy czas pracuje na komputerze, potrzebuje czasem chwili odpoczynku — z pewnością Ty także. Twoje kontakty nie wiedzą jednak, kiedy robisz sobie przerwę, i mogą w tym czasie próbować się z Tobą kontaktować.

Aby dowiedzieć się, czy są jakieś nieodebrane wiadomości błyskawiczne, spójrz na ekran blokady. Ten ekran jest wyświetlany po zablokowaniu komputera. Jeśli ustawiono program Lync jako aplikację ekranu blokady, na tym ekranie będzie wyświetlana ikona programu Lync z gwiazdką, aby wskazać nieodebrane konwersacje.

Po odblokowaniu komputera spójrz na kafelek Lync na ekranie startowym systemu Windows. W obszarze Zdarzenia nieodebrane są wyświetlane trzy ostatnie zdarzenia — wiadomości błyskawiczne, połączenia lub wiadomości poczty głosowej — które nadeszły od czasu ostatniego użycia programu Lync. Wiadomości błyskawiczne obejmują nowe zaproszenia i aktualizacje aktywnych konwersacji.

Zrzut ekranu startowego systemu Windows zawierającego wyróżniony kafelek Lync z krótkimi informacjami o statusie.

Po odblokowaniu ekranu i otwarciu programu Lync na kafelku Historia będzie wyświetlana liczba wskazująca, ile nowych zaproszeń do wiadomości błyskawicznych nie zostało odebranych od ostatniego użycia programu Lync. Wybierz kafelek Historia, aby zobaczyć te zaproszenia. Każda nieodebrana wiadomość błyskawiczna na ekranie Historia jest wyróżniona do momentu jej zaznaczenia. Kafelek Historia zawiera również listę maksymalnie 50 konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń i spotkań odebranych w przeszłości.

Aby odpowiedzieć na nieodebraną wiadomość błyskawiczną, zaznacz ją, wpisz tekst odpowiedzi i naciśnij klawisz Enter.

Zrzut ekranu przedstawiający kafelek Historia z wyświetlonymi wieloma wiadomościami błyskawicznymi. Nieodebrane wiadomości są wyróżnione.

Nowe wiadomości w aktywnych konwersacjach

Konwersacja jest uznawana za aktywną, dopóki opóźnienie w wymianie wiadomości błyskawicznych nie przekracza 10 minut. Odpowiedź odebrana 10 minut lub później od czasu poprzedniej wiadomości błyskawicznej jest uznawana za nową konwersację i program Lync wyświetla ją jako zaproszenie do nowej konwersacji przy użyciu wiadomości błyskawicznych.

Jeśli okno programu Lync jest ukryte, gdy w aktywnej konwersacji odebrano nową wiadomość, przez kilka sekund jest wyświetlane powiadomienie. Jeśli wtedy nie odpowiesz na nie, nowa wiadomość jest uznawana za nieodebraną. Po następnym otwarciu okna programu Lync u góry okna jest widoczne wyróżnienie wskazujące nową wiadomość.

Aby zobaczyć nową wiadomość, szybko przesuń palcem od dołu lub od góry do środka ekranu albo kliknij ekran prawym przyciskiem myszy. Na pasku u góry zostaną wyświetlone kafelki dla wszystkich aktywnych konwersacji i połączeń. Kafelek dla konwersacji z nieodebraną wiadomością jest biały z żółtym wyróżnieniem. Zaznacz go, aby zobaczyć nieodebraną wiadomość.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran główny programu Lync z wyświetlonymi poleceniami aplikacji i wyróżnioną nową wiadomością na pasku górnym

Wyłączanie powiadomień o nowych wiadomościach

W trakcie ważnych spotkań lub prezentacji może być konieczne zatrzymanie otrzymywania powiadomień o nowych wiadomościach z aktywnych konwersacji. Jeśli tak jest, wyłącz je w panelu Opcje programu Lync. Oto, jak to zrobić:

  1. Otwórz panel Ustawienia. Szybko przesuń palcem do środka od prawej krawędzi ekranu głównego programu Lync, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.
    Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  2. Wybierz pozycję Opcje.

  3. Przewiń listę opcji w dół do pozycji Powiadomienia o nowych wiadomościach błyskawicznych w aktywnych konwersacjach.

  4. Przesuń suwak w lewo, aby wyłączyć opcję.

  5. Naciśnij lub kliknij poza panelem Opcje programu Lync, aby go zamknąć.

Nie widzisz nieodebranych wiadomości błyskawicznych?

Jeśli Twój komputer utracił połączenie z serwerem Exchange, informacje o nieodebranych wiadomościach błyskawicznych nie zostaną przesłane do programu Lync. U dołu ekranu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Program Lync nie może nawiązać połączenia z programem Exchange. Elementy, takie jak ostatnia historia, poczta głosowa, kontakty i spotkania w programie Lync, mogą nie być dostępne.

Brakujące informacje zostaną przesłane do programu Lync w momencie ponownego nawiązania połączenia między komputerem a serwerem Exchange.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×