Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Visio

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz
  1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Pisownia.

  2. W przypadku znalezienia przez program błędów pisowni zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym będzie wyświetlony pierwszy błędnie napisany wyraz znaleziony przez moduł sprawdzania pisowni.

Po skorygowaniu błędnie napisanego wyrazu program oflagowuje następny wyraz z błędem, dając użytkownikowi możliwość podjęcia decyzji, co należy zrobić.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Opcje.

  3. W oknie dialogowym Opcje programu Visio kliknij pozycję Sprawdzanie na pasku bocznym.

  4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Ukryj błędy pisowni.

Pole wyboru Ukryj błędy pisowni jest dostępne tylko po zaznaczeniu pola wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×