Sprawdzanie pisowni języka portugalskiego przy użyciu reguł pisowni obowiązujących po reformie

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Teraz istnieje możliwość sprawdzania pisowni w języku portugalskim przy użyciu reguł pisowni obowiązujących przed reformą, po reformie lub obu rodzajów reguł. Aby to było możliwe, należy wcześniej skonfigurować programy pakietu Microsoft Office do używania języka portugalskiego, a następnie do stosowania odpowiednich reguł pisowni:

Po zainstalowaniu pakietu językowego dla języka portugalskiego (Portugalia) możesz wybrać następujące reguły pisowni:

Tylko przed reformą (pisownia tradycyjna)   

To jest ustawienie domyślne. Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie przed reformą pisowni.

Tylko po reformie (pisownia nowa)   

To jest ustawienie domyślne. Sprawdzane i sugerowane będą tylko wyrazy uznane za napisane poprawnie po reformie pisowni. Warianty sprzed reformy zostaną oflagowane.

Przed reformą i po reformie (pisownia nowa i tradycyjna)   

Sprawdzane i sugerowane będą zarówno warianty pisowni sprzed reformy, jak i po niej.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka portugalskiego (Portugalia)

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka portugalskiego obowiązujących po reformie

Przed rozpoczęciem

Aby można było sprawdzać pisownię tekstu w języku portugalskim, należy używać pakietu Office w wersji portugalskiej lub zainstalować pakiet Office Language Pack dla języka portugalskiego (Portugalia) i skonfigurować programy pakietu Office do używania języka portugalskiego. Aby uzyskać więcej informacji o pakietach językowych, zobacz

Początek strony

Krok 1. Konfigurowanie programów pakietu Office do używania języka portugalskiego (Portugalia)

W poniższej procedurze przyjęto założenie, że odpowiedni pakiet językowy został już zainstalowany. Jeżeli nie zostało to jeszcze wykonane, zobacz Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office.

Aby skonfigurować pakiet Office do edytowania języka portugalskiego (Portugalia)

 1. Otwórz plik w programie pakietu Office, takim jak program Word, Excel lub PowerPoint.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. Jeśli pozycji Portugalski (Portugalia) nie ma na liście Język edycji w obszarze Wybieranie języków edycji, kliknij pozycję Dodaj dodatkowe języki edycji, zaznacz pozycję Portugalski (Portugalia) na liście, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 4. W obszarze Wybieranie języków edycji na liście Język edycji zaznacz pozycję Portugalski (Portugalia).

 5. Kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 6. Jeśli chcesz zmienić język domyślnie wyświetlany w interfejsie programów pakietu Office lub język Pomocy, wybierz języki w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy.

 7. Jeśli wybrano nowy język w polu Język wyświetlania lub Język pomocy, kliknij pozycję Ustaw jako domyślny poniżej każdej z wybranych pozycji.

 8. Aby wprowadzone zmiany zostały zastosowane, uruchom ponownie wszystkie programy pakietu Office.

Uwaga: Jeśli na komputerze nie skonfigurowano poprawnie edytowania języka portugalskiego (Portugalia), w kolumnie Układ klawiatury lub Sprawdzanie może pojawić się komunikat Nie włączono lub Nie zainstalowano. Aby uzyskać więcej informacji o tych alertach, zobacz Dodawanie języka lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office.

Początek strony

Krok 2. Stosowanie reguł pisowni języka portugalskiego obowiązujących po reformie

Opcja Tryby portugalskie (Europa) jest dostępna tylko w przypadku korzystania z wersji pakietu Office w języku portugalskim lub po zainstalowaniu i skonfigurowaniu pakietu językowego dla języka portugalskiego.

Aby skonfigurować reguły pisowni języka portugalskiego (Europa) w programach pakietu Office

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Sprawdzanie.

  Program Outlook nie umożliwia dostępu do ustawień w obszarze Sprawdzanie. Aby zmienić reguły pisowni dla programów pakietu Office, wybierz inny program pakietu Office, na przykład program Word.

 3. W obszarze Podczas poprawiania pisowni w programach pakietu Microsoft Office ustaw opcję Tryby portugalskie (Europa) na wartość Po reformie, Przed reformą lub Oba.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×