Sprawdzanie pisowni w programie OneNote dla komputerów Mac

Program Microsoft OneNote dla komputerów Mac ułatwia wykrywanie i poprawianie błędów pisowni podczas pisania. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i wysiłek, zachowując błędy w notatkach.

Sprawdzanie pisowni i gramatyki podczas pisania

Podczas pisania program OneNote automatycznie sprawdza potencjalne błędy pisowni i podkreśla wyrazy, które należy sprawdzić, używając czerwonej linii linią falistą.

Program OneNote automatycznie sprawdza potencjalne błędy pisowni

Aby sprawdzić pisownię, kliknij podkreślony wyraz, przytrzymując naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij podkreślony wyraz, aby sprawdzić pisownię

Możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Jeśli ta funkcja jest dostępna, kliknij odpowiednią sugestię, aby zamienić błędnie napisany wyraz.

 • Kliknij przycisk Ignoruj, aby odrzucić wykrywanie błędów.

 • Kliknij pozycję Dodaj do słownika, aby upewnić się, że program OneNote nie wykrywa tego wyrazu jako błędu w przyszłości.

 • Kliknij pozycję inteligentne wyszukiwanie, aby przeprowadzić szybkie wyszukiwanie w tym wyrazie.

Sprawdzanie pisowni na całej stronie

Aby sprawdzić pisownię na całej stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję narzędzia > pisownia.

 2. W okienku pisownia po prawej stronie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Ignoruj , aby pominąć aktualnie zaznaczony tekst i przejść do następnego elementu.

  • Kliknij przycisk Dodaj , aby dodać aktualnie zaznaczony tekst do słownika, aby program OneNote nie wykrywał tego wyrazu jako błędu w przyszłości.

  • Wybierz wyraz zastępczy na liście, a następnie u dołu okienka kliknij pozycję Zmień.

Włączanie lub wyłączanie automatycznego sprawdzania pisowni

 1. Na pasku menu kliknij pozycję preferencje> OneNote .

 2. W oknie dialogowym Preferencje programu OneNote kliknij pozycję pisownia.

 3. W obszarze Pisownia i Autokorektazaznacz lub wyczyść pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania .

Włączanie i wyłączanie automatycznych wersalików

 1. Na pasku menu kliknij pozycję preferencje> OneNote .

 2. W oknie dialogowym Preferencje programu OneNote kliknij pozycję pisownia.

 3. W obszarze Pisownia i Autokorektazaznacz lub wyczyść pole wyboru Rozpoczynanie wielką literą pierwszych zdań .

Włączanie i wyłączanie podwójnych odstępów

Możesz ustawić program OneNote, aby dodać kropkę po wyrazie lub zdaniu, naciskając dwukrotnie pasek spacja.

 1. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje systemowe.

 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij pozycję Klawiatura.

 3. Kliknij kartę Tekst.

 4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dodaj okres z podwójnym odstępem .

Sprawdzanie pisowni notatek w innym języku

Możesz zmienić język sprawdzania tekstu na stronie.

Uwaga: Nie można zmienić języka sprawdzania dla całego notesu. Ponadto nie można ustawić domyślnego języka sprawdzania dla wszystkich przyszłych sesji w programie OneNote.

 1. Na pasku menu kliknij pozycję narzędzia >Ustaw język sprawdzania.

 2. Z listy Język wybierz język, który ma być używany w programie OneNote podczas sprawdzania pisowni.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Po zakończeniu sprawdzania pisowni język sprawdzania pisowni zostanie przywrócony do oryginalnego języka.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×