SPZ, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola SPZ zawierają wartości struktury podziału zasobów, zwanej również strukturą podziału użytkowników. Są to kody alfanumeryczne zdefiniowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej lub organizacyjnej struktury zasobów projektu. Jest to pole kodu konspektu zasobu przedsiębiorstwa używane przede wszystkim na potrzeby SPZ.

Istnieją dwie kategorie pól SPZ.

Typ danych    Kod konspektu

SPZ (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Kody SPZ są definiowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Wartości SPZ są przypisywane do zasobów przedsiębiorstwa. Pole SPZ i skojarzone z nim wartości są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w ramach przedsiębiorstwa.

Zalecane zastosowania    Administrator zarządzania projektami może za pomocą pola SPZ przyznawać menedżerom projektów uprawnienia dostępu do projektów, w których biorą udział ich pracownicy, a także do informacji o samych zasobach.

Menedżer projektu lub zasobów może używać pola SPZ w ramach Kreatora podstawiania zasobów i Modelarza teczki w celu uzyskiwania zasobów na określonym poziomie struktury SPZ (lub niższym) na potrzeby projektu. Powoduje to zdefiniowanie puli dostępnych zasobów dla zadań w projekcie. Pole SPZ można dodać w widoku zasobów. Można również grupować przydziały według wartości SPZ w celu przedstawienia hierarchii organizacyjnej.

Przykład    Na podstawie zarządzenia kierownictwa administrator zarządzania projektami musi zdefiniować kody SPZ odzwierciedlające strukturę organizacyjną wszystkich zasobów. Po wyewidencjonowaniu szablonu globalnego przedsiębiorstwa definiuje więc tabelę przeszukiwania dla wszystkich wartości kodu konspektu SPZ. Administrator działu kadr przypisuje następnie wartości SPZ do wszystkich zasobów. Kolejnym krokiem jest zaewidencjonowanie szablonu globalnego w celu udostępnienia pola SPZ i skojarzonych z nim wartości wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole SPZ. Pole to można dodać w widoku Arkusz zasobów i używać go do wyświetlania zasobów pogrupowanych według struktury organizacyjnej, a także do uzyskiwania informacji sumarycznych na podstawie tej struktury. Z pola SPZ można korzystać również w przypadku podstawiania zasobów rzeczywistych w miejsce zasobów ogólnych lub podczas pracy z narzędziem Modelarz teczki.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu, w tym także pole SPZ. Po zdefiniowaniu i zaewidencjonowaniu pola SPZ mogą je wyświetlać wszyscy użytkownicy w ramach przedsiębiorstwa.

SPZ (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Sposób obliczania    Kody SPZ są definiowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi. Wartości SPZ są przypisywane do zasobów przedsiębiorstwa. Pole SPZ i skojarzone z nim wartości są następnie udostępniane wszystkim użytkownikom w organizacji.

Zalecane zastosowania    Administrator zarządzania projektami może za pomocą pola SPZ przyznawać menedżerom projektów uprawnienia dostępu do projektów, w których biorą udział ich pracownicy, a także do informacji o samych zasobach.

Menedżer projektu lub zasobów może używać pola SPZ w ramach Kreatora podstawiania zasobów i Modelarza teczki w celu uzyskiwania przydziałów zasobów na określonym poziomie struktury SPZ (lub niższym) na potrzeby projektu. Powoduje to zdefiniowanie grupy dostępnych zasobów dla zadań w projekcie. Pole SPZ można dodać w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu. Można również grupować przydziały według kodów SPZ w celu przedstawienia hierarchii przydziałów zasobów.

Przykład    Na podstawie zarządzenia kierownictwa administrator zarządzania projektami musi zdefiniować kody SPZ odzwierciedlające strukturę organizacyjną wszystkich zasobów. Po wyewidencjonowaniu szablonu globalnego przedsiębiorstwa definiuje więc tabelę przeszukiwania dla wszystkich wartości kodu konspektu SPZ. Administrator działu kadr przypisuje następnie wartości SPZ do wszystkich zasobów. Kolejnym krokiem jest zaewidencjonowanie szablonu globalnego w celu udostępnienia pola SPZ i skojarzonych z nim wartości wszystkim użytkownikom.

Z punktu widzenia menedżera projektu dostępne jest nowe pole SPZ. Pole to można dodać w widoku Obciążenie zadaniami i używać go do wyświetlania zasobów pogrupowanych według struktury organizacyjnej, a także do uzyskiwania informacji sumarycznych na podstawie tej struktury. Z pola SPZ można korzystać również w przypadku podstawiania zasobów rzeczywistych w miejsce zasobów ogólnych lub podczas pracy z narzędziem Modelarz teczki.

Uwagi    Tylko osoby z uprawnieniami do zapisywania szablonu globalnego przedsiębiorstwa (na przykład administrator zarządzania projektami) mogą wyewidencjonowywać i edytować elementy tego szablonu, w tym także pole SPZ. Po zdefiniowaniu i zaewidencjonowaniu pola SPZ mogą je wyświetlać wszyscy użytkownicy w ramach organizacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×