Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis W polu Rzeczywisty koszt stały są okresowe rzeczywiste koszty zadań innych niż zasoby, obciążone w czasie zgodnie z wybraną metodą naliczania kosztów.

Sposób obliczania    Do czasu zgłoszonego rzeczywistego postępu zadania z kosztami stałymi pole Rzeczywisty koszt stały jest puste. Gdy tylko zostanie wprowadzona rzeczywista praca, rzeczywisty czas trwania lub procent wykonania, rzeczywisty koszt stały jest obliczany i wprowadzany w polu Rzeczywisty koszt stały. Jeśli wybrano proporcjonalną metodę naliczania kosztu stałego, koszt stały jest rozdzielany w czasie trwania zadania. Jeśli metoda naliczania to Rozpoczęcie, pełna kwota kosztu stałego jest wyświetlana w okresie, w którym był zgłoszony rzeczywisty postęp. Jeśli metoda naliczania to Koniec, pełna kwota kosztu stałego jest wyświetlana w okresie, w którym zadanie jest pokazywane jako 100 procent wykonania.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Rzeczywisty koszt stały do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie rzeczywistych kosztów stałych dla zadań.

Przykład    Pięciodniowe zadanie "Przeprowadzanie spotkań z klientami" obejmuje stały koszt 100 zł na wydatki związane z podróżami, który wprowadzono w polu Koszt stały i określono, że jest ono proporcjonalnie. W okresowej części widoku Obciążenie zadaniami dodasz pole Rzeczywisty koszt stały. Po pierwszym dniu spotkań można wskazać, że zadanie zostało ukończone w 20 procentach. Pole Rzeczywisty koszt stały zawiera wartość 20 zł dla tego dnia. Po ostatnim dniu spotkań można wskazać, że zadanie zostało ukończone w 100 procentach. W polu Rzeczywisty koszt stały wartość 20 zł jest wyświetlana w każdym z pozostałych czterech dni zadania. Jeśli pole Naliczanie kosztu stałego było ustawione na Początek lub Koniec, na początku lub końcu okresu w widoku Obciążenie zadaniami zobaczysz pełną kwotę 100 zł.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×