Stały koszt rzeczywisty, pole zadania z danymi okresowymi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Typ danych    Waluta

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Stały koszt rzeczywisty przedstawia rzeczywiste okresowe wydatki niezwiązane z zasobami — wydatki są ponoszone z upływem czasu zgodnie z wybraną metodą naliczania kosztów.

Sposób obliczania    Pole Stały koszt rzeczywisty jest puste do momentu zgłoszenia rzeczywistego postępu dla zadania ze stałym kosztem. Po wprowadzeniu pracy rzeczywistej, rzeczywistego czasu trwania lub procentu wykonania zostanie obliczony stały koszt rzeczywisty, a uzyskana wartość zostaje wprowadzona do pola Stały koszt rzeczywisty. W przypadku wybrania metody proporcjonalnego naliczania kosztów koszt stały jest rozkładany na cały czas trwania zadania. Jeśli jako metodę naliczania wybrano Rozpoczęcie, pełna kwota kosztów stałych zostaje pokazana dla okresu, w którym nastąpiło pierwsze zgłoszenie rzeczywistego postępu. Jeśli jako metodę naliczania wybrano Zakończenie, pełna kwota kosztów stałych zostaje pokazana dla okresu, w którym zadanie jest ukończone w 100 procentach.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Stały koszt rzeczywisty do części okresowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie rzeczywistych kosztów stałych danych zadań.

Przykład    Zaplanowane na pięć dni zadanie „Przeprowadzić spotkania z klientami" zawiera stały koszt wydatków na podróż wynoszący 100 zł, który wprowadzono do pola Koszt stały i wybrano dla niego metodę naliczania: Proporcjonalnie. W okresowej części widoku Obciążenie zadaniami należy dodać pole Stały koszt rzeczywisty. Po pierwszym dniu spotkań użytkownik wskazał, że zadanie zostało wykonane w 20 procentach. W polu Stały koszt rzeczywisty widoczna jest dla tego dnia wartość 20 zł. Po ostatnim dniu spotkań użytkownik wskazał, że zadanie jest wykonane w 100 procentach. W polu Stały koszt rzeczywisty pojawi się wartość 20 zł dla każdego z pozostałych czterech dni zadania. W przypadku ustawienia Naliczanie kosztu stałego wartości Rozpoczęcie lub Zakończenie pełna wartość 100 zł byłaby widoczna na początku lub na końcu okresu w widoku Obciążenie zadaniami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×