Typ danych    Kurs walutowy

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za praca w nadgodzinach pracy wykonanej przez zasób.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Stawka za pracę w nadgodzinach do widok zasobów umożliwia wprowadzenie stawki płacy zasobu za pracę w nadgodzinach bezpośrednio w części arkusz części widok. Zawsze, gdy zasób raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach, koszty tej pracy są obliczane przez pomnożenie rzeczywistej pracy w nadgodzinach przez tę stawkę za pracę w nadgodzinach.

Przykład    Stawka za nadgodziny wynosi 15 zł za godzinę. Aby upewnić się, że ten koszt jest dokładnie obliczony, gdy w projekcie zostanie użyty Arter, wpisz 15/h w polu Stawka za nadgodziny. Jeśli nie wpiszemy ukośnika i jednostki czasu, zostaną użyte godziny.

Uwagi    Stawkę za zasób w nadgodzinach można wprowadzić w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Domyślną stawkę za nadgodziny możesz również ustawić w oknie Project opcje. Gdy jest tworzony nowy zasób, tę domyślną stawkę za nadgodziny ustawia się do momentu jej zmiany.

W oknie dialogowym Informacje o zasobie możesz wprowadzić zmienną stawkę za nadgodziny. Można także określić różne stawki za nadgodziny dla różnych okresów, co jest pomocne w sytuacji, gdy zasób jest planowany w celu uzyskania podwyżsowania obowiązuje od określonej daty. Po określeniu stawki zmiennej stopa wyświetlana w części arkusza widoku będzie dla bieżącego okresu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×