Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Typ danych    Kurs walutowy

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za praca w nadgodzinach pracy wykonanej przez zasób.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Stawka za pracę w nadgodzinach do widok zasobów umożliwia wprowadzenie stawki płacy zasobu za pracę w nadgodzinach bezpośrednio w części arkusz części widok. Zawsze, gdy zasób raportuje rzeczywistą pracę w nadgodzinach, koszty tej pracy są obliczane przez pomnożenie rzeczywistej pracy w nadgodzinach przez tę stawkę za pracę w nadgodzinach.

Przykład    Stawka za nadgodziny wynosi 15 zł za godzinę. Aby upewnić się, że ten koszt jest dokładnie obliczony, gdy w projekcie zostanie użyty Arter, wpisz 15/h w polu Stawka za nadgodziny. Jeśli nie wpiszemy ukośnika i jednostki czasu, zostaną użyte godziny.

Uwagi    Stawkę za zasób w nadgodzinach można wprowadzić w oknie dialogowym Informacje o zasobie. Domyślną stawkę za nadgodziny możesz również ustawić w oknie Project opcje. Gdy jest tworzony nowy zasób, tę domyślną stawkę za nadgodziny ustawia się do momentu jej zmiany.

W oknie dialogowym Informacje o zasobie możesz wprowadzić zmienną stawkę za nadgodziny. Można także określić różne stawki za nadgodziny dla różnych okresów, co jest pomocne w sytuacji, gdy zasób jest planowany w celu uzyskania podwyżsowania obowiązuje od określonej daty. Po określeniu stawki zmiennej stopa wyświetlana w części arkusza widoku będzie dla bieżącego okresu.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×