Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji STOPA.DYSK w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca stopę dyskonta dla papierów wartościowych.

Składnia

STOPA.DYSK(rozliczenie;data_spłaty;cena;wykup;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2018 należy użyć funkcji DATA(2018;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji STOPA.DYSK występują następujące argumenty:

 • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

 • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

 • Cena    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

 • Podstawa Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

 • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2018 r. odpowiada liczba kolejna 43101, ponieważ przypada 43 101 dni po 1 stycznia 1900 r.

 • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Załóżmy na przykład, że obligacja 30-letnia została wystawiona 1 stycznia 2018 r. i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą emisji będzie 1 stycznia 2018 r., datą rozliczenia będzie 1 lipca 2018 r., a datą spłaty 1 stycznia 2048 roku, 30 lat po 1 stycznia 2018 r., datą emisji.

 • Argumenty rozliczenie, data_spłaty i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

 • Jeśli argumenty rozliczenie lub data_spłaty nie są prawidłowymi liczbami dat, funkcja DYSK zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli cena ≤ 0 lub jeśli wykup ≤ wynosi 0, funkcja DYSK zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja DYSK zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Jeśli argument rozliczenie ≥ data_spłaty, funkcja DYSK zwraca #NUM! wartość błędu.

 • Funkcja STOPA.DYSK jest obliczana w następujący sposób:

  Równanie

  gdzie:

  • B = liczba dni w roku w zależności od przyjętego systemu liczenia dni.

  • DSM = liczba dni między rozliczeniem a datą spłaty.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

07/01/2018

Data rozliczenia

01/01/2048

Data spłaty

97,975

Cena

100

Wartość wykupu

1

Podstawa rzeczywista/rzeczywista (patrz wyżej)

Formuła

Opis

Wynik

=STOPA.DYSK(A2;A3;A4;A5;A6)

Stopa dyskontowa obligacji, dla obligacji przy powyższych warunkach

0.001038

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×