Stosowanie formatowania warunkowego za pomocą formuły w programie Excel dla komputerów Mac

Formatowanie warunkowe umożliwia szybkie wyróżnienie ważnych informacji w arkuszu kalkulacyjnym. Jednak niekiedy wbudowane reguły formatowania nie są wystarczające. Dodanie własnej formuły do reguły formatowania warunkowego zapewnia dodatkową funkcjonalność, która nie jest dostępna dla wbudowanych reguł.

Załóżmy na przykład, że śledzisz urodziny swoich pacjentów, aby dowiedzieć się, czyje urodziny się zbliżają, a następnie oznaczasz tę osobę po wysłaniu do niej życzeń urodzinowych.

W tym arkuszu odpowiednie informacje są wyświetlane dzięki użyciu formatowania warunkowego zawierającego dwie reguły, z których każda zawiera formułę. Pierwsza reguła, znajdująca się w kolumnie A, formatuje nadchodzące urodziny, natomiast reguła w kolumnie C formatuje komórki po wstawieniu litery „T”, oznaczającej wysłanie życzeń.

Przykład formatowania warunkowego z datami urodzeń, nazwiskami i kolumną Wysłano

Aby utworzyć pierwszą regułę:

 1. Zaznacz komórki od A2 do A7. W tym celu przeciągnij wskaźnikiem myszy od komórki A2 do A7.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.

 3. W polu Styl kliknij pozycję Klasyczny.

 4. W polu Klasyczny kliknij, aby zaznaczyć pozycję Formatuj tylko wartości sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie i zmień ją na wartość Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować.

 5. W następnym polu wpisz formułę: =A2>DZIŚ().

  Formuła korzysta z funkcji DZIŚ, aby sprawdzić, czy daty w kolumnie A są w niedalekiej przyszłości względem daty bieżącej. Jeśli tak, komórki są formatowane.

 6. W polu Formatuj, gdy kliknij pozycję format niestandardowy.

 7. W oknie dialogowym Formatowanie komórek kliknij kartę Czcionka.

 8. W polu Kolor wybierz pozycję Czerwony. W polu Styl czcionki wybierz pozycję Pogrubiony.

 9. Zamknij wszystkie okna dialogowe, klikając przycisk OK.

Formatowanie zostanie zastosowane do kolumny A.

Aby utworzyć drugą regułę:

 1. Wybierz komórki od C2 do C7.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Formatowanie warunkowe > Nowa reguła.

 3. W polu Styl kliknij pozycję Klasyczny.

 4. W polu Klasyczny kliknij, aby zaznaczyć pozycję Formatuj tylko wartości sklasyfikowane jako pierwsze i ostatnie i zmień ją na wartość Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować.

 5. W następnym polu wpisz formułę: =C2="T".

  Formuła umożliwia sprawdzenie, czy w komórki w kolumnie C zawierają literę „T” (program Excel interpretuje cudzysłów otaczający literę T jako oznaczenie tekstu). Jeśli tak, komórki są formatowane.

 6. W polu Formatuj, gdy kliknij pozycję format niestandardowy.

 7. U góry kliknij kartę Czcionka.

 8. W polu Kolor wybierz pozycję Biały. W polu Styl czcionki wybierz pozycję Pogrubiony.

 9. U góry kliknij kartę Wypełnienie, a następnie dla pozycji Kolor tła wybierz pozycję Zielony.

 10. Zamknij wszystkie okna dialogowe, klikając przycisk OK.

Formatowanie zostanie zastosowane do kolumny C.

Ćwiczenia

W powyższych przykładach użyto bardzo prostych formuł formatowania warunkowego. Wypróbuj te rozwiązania samodzielnie i użyj innych formuł, które znasz.

Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności, zapoznaj się z tym przykładem. Wpisz poniższą tabelę danych do skoroszytu. Rozpocznij w komórce A1. Następnie zaznacz komórki D2:D11 i utwórz nową regułę formatowania warunkowego, która będzie zawierała następującą formułę:

=LICZ.JEŻELI($D$2:$D$11;D2)>1

Podczas tworzenia reguły upewnij się, że jest stosowana do komórek D2:D11. Ustaw format koloru, który będzie stosowany do komórek spełniających kryteria (co oznacza, że istnieje więcej niż jedno wystąpienie miasta w kolumnie D — Szczecin i Swarzędz).

Imię

Nazwisko

Telefon

Miasto

Aneta

Wiśniewska

123-45-67

Szczecin

Tomasz

Bochenek

123-45-68

Białystok

Krzysztof

Janiszewski

123-45-69

Swarzędz

Paweł

Czernek

123-45-60

Elbląg

Radosław

Szymczak

123-45-70

Warszawa

Ewa

Ciesielska

123-45-78

Swarzędz

Mariusz

Wołodźko

123-45-89

Kraków

Michał

Jaworski

123-45-90

Jelenia Góra

Dominik

Dubicki

123-45-01

Szczecin

Aneta

Olecka

123-45-12

Łódź

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×