Stosowanie wielu efektów animacji do jednego obiektu

Do jednego ciągu tekstowego lub obiektu (takiego jak obraz, kształt lub Grafika SmartArt) możesz zastosować kilka efektów animacji.

Stosowanie wielu animacji do jednego obiektu

Porada:  Podczas pracy z wieloma efektami animacji warto pracować w okienku animacji, gdzie możesz zobaczyć listę wszystkich efektów animacji dla bieżącego slajdu.

Otwieranie okienka animacji

 1. Zaznacz na slajdzie obiekt, do którego chcesz dodać animację.

 2. Na karcie Animacje kliknij pozycję Okienko animacji.

  Otwieranie okienka animacji

 3. Kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz efekt animacji.

  Dodawanie efektu animacji w programie PowerPoint

 4. Aby zastosować dodatkowe efekty animacji do tego samego obiektu, zaznacz go, kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz inny efekt animacji.

Ważne:  Jeśli spróbujesz dodać więcej efektów animacji po zastosowaniu pierwszego efektu animacji w inny sposób, niż klikając pozycję Dodaj animację, dodatkowy efekt nie zostanie zastosowany. Zamiast tego istniejący efekt zostanie zastąpiony dodawanym efektem.

Ustawianie momentu rozpoczęcia i czasu trwania efektu animacji

Jeśli chcesz kontrolować chronometraż efektów animacji, wykonaj następujące czynności dla każdego efektu animacji:

 1. W okienku animacji kliknij strzałkę w dół obok efektu animacji, a następnie kliknij pozycję Chronometraż.

  Ustawianie chronometrażu efektu animacji

 2. Na karcie Chronometraż kliknij strzałkę w dół obok pozycji Rozpoczynanie i wybierz jedną z następujących opcji czasu rozpoczęcia:

 3. Aby odtwarzanie zostało rozpoczęte po kliknięciu myszą, wybierz pozycję Przy kliknięciu.

 4. Aby odtwarzanie miało miejsce w tym samym czasie co poprzedni efekt animacji, wybierz pozycję Z poprzednią.

 5. Aby odtwarzanie zostało rozpoczęte po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu animacji, wybierz pozycję Po poprzedniej.

Porada:  Poprzedni efekt animacji to efekt wyświetlany na liście kolejności odtwarzania w okienku animacji (przeważnie znajduje się bezpośrednio nad animacją, dla której jest ustawiany chronometraż).

Ustawianie chronometrażu, opóźnienia i czasu trwania efektu animacji

 1. W celu opóźnienia rozpoczęcia odtwarzania efektu animacji kliknij strzałkę w górę obok pozycji Opóźnienie, aby ustawić odpowiednią liczbę sekund.

 2. Aby zmienić szybkość efektu animacji, ustaw odpowiedni poziom w polu Czas trwania.

 3. Aby obejrzeć, jak efekty animacji wyglądają łącznie, kliknij przycisk Podgląd na karcie Animacja.

Porada dotycząca pracy z wieloma efektami animacji

Podczas pracy z wieloma obiektami na slajdzie rozróżnienie poszczególnych obiektów i ich efektów animacji może być trudne.

Na poniższym obrazie domyślne nazwy obiektów nie są opisowe, więc trudno jest stwierdzić, do którego obiektu jest zastosowany dany efekt animacji.

Nazwy obiektów bez opisu

W okienku zaznaczenia możesz nadać poszczególnym obiektom unikatowe nazwy, aby ułatwić sobie pracę z tymi obiektami, gdy chcesz zastosować do nich animacje. Zobacz poniżej:

Nadawanie poszczególnym obiektom unikatowych nazw

 1. Aby zmienić domyślne nazwy obiektów, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zaznacz, a następnie kliknij pozycję Okienko zaznaczenia.

  Otwieranie okienka zaznaczenia

 2. W okienku zaznaczenia kliknij dwukrotnie domyślną nazwę obiektu, aby otworzyć pole, i wpisz nową nazwę obiektu.

  Zmienianie domyślnej nazwy obiektu

Więcej informacji na temat pracy z efektami animacji:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×