Funkcja StringFromGUID konwertuje GUID, która jest tablica typu Bajt, na ciąg.

Składnia

StringFromGUID (guid)

Wymagany argument guid to tablica danych typu Bajt, która służy do unikatowego identyfikowania aplikacji, składnika lub elementu danych w systemie operacyjnym.


Spostrzeżenia

Aparat bazy danych programu Microsoft Access przechowuje identyfikatory GUID jako tablice typu Bajt. Jednak Microsoft Office Access 2007 danych bajtowych z kontrolka na formularz lub raport. Aby zwrócić wartość identyfikatora GUID z kontrolki, należy ją przekonwertować na ciąg. Aby przekonwertować identyfikator GUID na ciąg, użyj funkcji StringFromGUID. Aby przekonwertować ciąg z powrotem na identyfikator GUID, użyj funkcji GUIDFromString.

Podczas korzystania z replikacji bazy danych może być na przykład konieczne zastosowanie do pola zawierającego identyfikator GUID. Aby zwrócić wartość kontrolki w formularzu powiązanym z polem zawierającym identyfikator GUID, należy użyć funkcji StringFromGUID w celu przekonwertowania identyfikatora GUID na ciąg.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

Poniższy przykład zwraca wartość kontrolki s_GUID w formularzu Pracownicy w postaci ciągu i przypisuje ją do zmiennej ciągu. Kontrolka s_GUID jest powiązana z polem s_GUID, jednym z pól systemowych dodawanych do każdej replikowanej tabeli w zreplikowanej bazie danych.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×