Tabele

Sumowanie danych w tabeli programu Excel

Sumowanie danych w tabeli programu Excel

Możesz szybko zsumować dane w tabeli programu Excel, włączając opcję Wiersz sumy, a następnie korzystając z jednej z kilku funkcji dostępnych na liście rozwijanej dla każdej kolumny tabeli. W domyślnych opcjach Wiersza sumy jest funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE, która pozwala uwzględniać lub ignorować ukryte wiersze tabeli, ale można też używać innych funkcji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.
 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Przejdź do Narzędzia tabel > Projektowaniei zaznacz pole wyboru Wiersz sumy.

  Opcja wiersz sumy na karcie Projektowanie
 3. Wiersz sumy zostanie wstawiony u dołu tabeli.

  Tabela programu Excel z włączonym Wierszem sumy

  Uwaga: Jeśli zastosujesz formułę do wiersza sumy, a następnie wyłączysz i włączysz wiersz sumy, program Excel zapamięta Twoje formuły. W poprzednim przykładzie zastosowaliśmy już funkcję SUMA w wierszu sumy. Kiedy użyjesz wiersz sumy po raz pierwszy, komórki będą puste.

 4. Zaznacz kolumnę, którą chcesz zsumować, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej. W takim przypadku zastosowaliśmy funkcję SUMA dla każdej kolumny:

  Przykład przedstawiający wybieranie formuły Wiersz sumy z listy rozwijanej formuły Wiersz sumy.

  Zobaczysz, że program Excel utworzył następującą formułę: =SUBTOTAL(109,[Midwest]). Jest to funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE dla funkcji SUMA i jednocześnie jest to formuła odwołań strukturalnych, która jest przeznaczona wyłącznie do tabel programu Excel. Dowiedz się więcej o Używaniu odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel.

  Możesz również użyć innej funkcji dla sumy łącznej, wybierając opcję więcej funkcji, jak również możesz napisać własną.

  Uwaga: Jeśli chcesz skopiować formułę wiersza sumy do przylegającej komórki w wierszu sumy, przeciągnij formułę za pomocą uchwytu wypełniania. Spowoduje to odpowiednie zaktualizowanie odwołań do kolumn i wyświetli prawidłową wartość. Jeśli skopiujesz i wkleisz formułę wiersza sumy, nie zostaną zaktualizowane odwołania do kolumn i spowoduje to wyświetlenie nieprawidłowych wartości.

Możesz szybko zsumować dane w tabeli programu Excel, włączając opcję Wiersz sumy, a następnie korzystając z jednej z kilku funkcji dostępnych na liście rozwijanej dla każdej kolumny tabeli. W domyślnych opcjach Wiersza sumy jest funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE, która pozwala uwzględniać lub ignorować ukryte wiersze tabeli, ale można też używać innych funkcji.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo.
 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Przejdź do tabeli > wiersz sumy.

  Opcja wiersz sumy na karcie Projektowanie
 3. Wiersz sumy zostanie wstawiony u dołu tabeli.

  Tabela programu Excel z włączonym Wierszem sumy

  Uwaga: Jeśli zastosujesz formułę do wiersza sumy, a następnie wyłączysz i włączysz wiersz sumy, program Excel zapamięta Twoje formuły. W poprzednim przykładzie zastosowaliśmy już funkcję SUMA w wierszu sumy. Kiedy użyjesz wiersz sumy po raz pierwszy, komórki będą puste.

 4. Zaznacz kolumnę, którą chcesz zsumować, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej. W takim przypadku zastosowaliśmy funkcję SUMA dla każdej kolumny:

  Przykład przedstawiający wybieranie formuły Wiersz sumy z listy rozwijanej formuły Wiersz sumy.

  Zobaczysz, że program Excel utworzył następującą formułę: =SUBTOTAL(109,[Midwest]). Jest to funkcja SUMY.CZĘŚCIOWE dla funkcji SUMA i jednocześnie jest to formuła odwołań strukturalnych, która jest przeznaczona wyłącznie do tabel programu Excel. Dowiedz się więcej o Używaniu odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel.

  Możesz również użyć innej funkcji dla sumy łącznej, wybierając opcję więcej funkcji, jak również możesz napisać własną.

  Uwaga: Jeśli chcesz skopiować formułę wiersza sumy do przylegającej komórki w wierszu sumy, przeciągnij formułę za pomocą uchwytu wypełniania. Spowoduje to odpowiednie zaktualizowanie odwołań do kolumn i wyświetli prawidłową wartość. Jeśli skopiujesz i wkleisz formułę wiersza sumy, nie zostaną zaktualizowane odwołania do kolumn i spowoduje to wyświetlenie nieprawidłowych wartości.

Możesz szybko sumować dane w tabeli Excel, włączając opcję Przełącz wiersz sumy.

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.

 2. Kliknij kartę Projekt tabeli, > opcje stylu > wiersz sumy.

  Wiersz Suma zostanie wstawiony u dołu tabeli.

Ustawianie funkcji agregowania dla komórki Wiersz sumy

Uwaga: Jest to jedna z funkcji w wersji beta, która w tej chwili jest dostępna tylko dla niektórych niejawnych testerów pakietu Office. Będziemy nadal optymalizować te funkcje przez kilka kolejnych miesięcy. Gdy będą gotowe, udostępnimy je wszystkim niejawnym testerom pakietu Office i subskrybentom platformy Microsoft 365.

Wiersz sumy pozwala wybrać funkcję agregacyjną dla każdej kolumny.

Lista rozwijana Wiersz sumy z opcjami funkcji agregujących

 1. Kliknij komórkę w wierszu sum pod kolumną, którą chcesz dopasować, a następnie kliknij menu rozwijane wyświetlone obok komórki.

 2. Wybierz funkcję agregową do użycia w kolumnie. Zwróć uwagę, że możesz kliknąć pozycję Więcej funkcji, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wstawianie wiersza sumy

Omówienie tabel programu Excel

Klip wideo: tworzenie tabeli programu Excel

Tworzenie lub usuwanie tabeli programu Excel

Formatowanie tabeli programu Excel

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn

Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Konwertowanie tabeli na zakres

Używanie odwołań strukturalnych w tabelach programu Excel

Pola sum częściowych i sum końcowych w raporcie w formie tabeli przestawnej

Pola sum częściowych i sum sum w tabeli przestawnej

Problemy ze zgodnością tabel programu Excel

Eksportowanie tabeli programu Excel do programu SharePoint

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×