Sumowanie liczb w kolumnie lub wierszu w tabeli

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

 1. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

Formuła sumy (SUM) w polu formuły

Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Jeśli wprowadzisz zmiany w liczbach, które dodajesz, zaznacz sumę i naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić nowy wynik.

W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Kliknij kartę Narzędzia tabel > Układ i kliknij pozycję Formuła.

Przycisk Formuła w narzędziach tabel

 1. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

Okno Formuła z wyświetlonym menu funkcji

 1. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

Wpisz ciąg ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Wpisz ciąg RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki, i kliknij przycisk OK.

Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

=AVERAGE(LEFT)

Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

=PRODUCT(ABOVE)

Porada: Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Aby zsumować liczby w kolumnie lub wierszu w tabeli, użyj polecenia Formuła.

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli wybierz pozycję Formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. Sprawdź, czy w programie Word między nawiasami zostały uwzględnione komórki, które chcesz zsumować.

  Pole Formuła zawierające formułę użytą do zsumowania kolumny

  Formuła =SUM(ABOVE) sumuje liczby w kolumnie powyżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(LEFT) sumuje liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(BELOW) sumuje liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Formuła =SUM(RIGHT) sumuje liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

Porady: 

 • Jeśli wprowadzisz zmiany w zsumowanych liczbach, zaznacz sumę i naciśnij klawisze fn + F9, aby wyświetlić nowy wynik.

 • W tabeli możesz użyć więcej niż jednej formuły. Na przykład możesz zsumować wartości wszystkich wierszy w kolumnie po prawej stronie, a następnie zsumować te wartości u dołu kolumny.

Inne formuły dla tabel

Program Word zawiera inne formuły dla tabel, na przykład AVERAGE (średnia) i PRODUCT (iloczyn).

 1. Kliknij komórkę tabeli, w której ma znajdować się wynik.

 2. Na karcie Układ obok karty Projekt tabeli kliknij pozycję Formuła.

  Wybranie pozycji Formuła na karcie Układ

 3. W polu Formuła usuń formułę SUM, ale zachowaj znak równości (=). Następnie kliknij pole Wklej funkcję i kliknij odpowiednią funkcję.

  Wybieranie funkcji z listy Wklej funkcje w oknie dialogowym Formuła

 4. Między nawiasami określ komórki, które mają zostać uwzględnione w formule:

  Wpisz ABOVE, aby uwzględnić liczby w kolumnie powyżej zaznaczonej komórki.

  Wpisz LEFT, aby uwzględnić liczby w wierszu z lewej strony bieżącej komórki.

  Wpisz BELOW, aby uwzględnić liczby w kolumnie poniżej bieżącej komórki.

  Wpisz RIGHT, aby uwzględnić liczby w wierszu z prawej strony bieżącej komórki.

  Aby na przykład obliczyć średnią wartości w wierszu z lewej strony określonej komórki, kliknij pozycję AVERAGE i wpisz LEFT:

  =AVERAGE(LEFT)

  Aby pomnożyć dwie liczby, kliknij pozycję PRODUCT i wpisz położenie komórek tabeli:

  =PRODUCT(ABOVE)

Porada: Aby dokładniej określić zakres komórek w formule, możesz dodać odwołania do określonych komórek. Wyobraź sobie, że każda kolumna w tabeli jest oznaczona literą, a każdy wiersz jest oznaczony liczbą, tak jak w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Excel. Aby na przykład pomnożyć liczby z drugiego wiersza drugiej i trzeciej kolumny, wpisz =PRODUCT(B2:C2).

Jeśli znasz wersję komputerową programu Word, wiesz, że za pomocą formuł można wykonywać obliczenia, takie jak sumowanie liczb w kolumnie lub wierszu w tabeli. Word dla sieci Web zachowuje formuły już w dokumencie, ale jeszcze nie umożliwia ich dodawania.

Jeśli masz wersję komputerową programu Word, użyj polecenia Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w programie Word.

Obraz polecenia Otwórz w aplikacji klasycznej

 Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi klasycznej wersji programu Word. Po zapisaniu dokumentu po jego zapisaniu formuła będzie nadal zapisywana po otwarciu go w aplikacji Word dla sieci Web.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×