Synchronizowanie kalendarzy między programem Outlook a urządzeniami Apple iPhone oraz iPod touch

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Synchronizowanie kalendarzy między Outlook i swojego telefonu iPhone i urządzenia iPod touch firmy Apple wymaga programu iTunes firmy Apple. Można skonfigurować elementy, które są synchronizowane podczas jednorazowego Konfigurowanie proces.

Po wykonaniu początkowej konfiguracji każde podłączenie telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod touch do komputera spowoduje zsynchronizowanie zmian wprowadzonych na tym komputerze lub urządzeniu.

Uwaga: Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi upewnij się, że oprogramowanie na komputerze i urządzenie firmy Apple jest aktualne. Ze względów również możesz wykonać kopię zapasową danych programu Outlook przed rozpoczęciem.

Synchronizowanie kalendarza Outlook z urządzeniem z systemem iOS

 1. Podłącz telefon iPhone lub odtwarzacz iPod touch do komputera przy użyciu kabla dołączonego do tego urządzenia lub umieszczając telefon iPhone albo odtwarzacz iPod touch w uniwersalnej stacji dokującej firmy Apple.

  Po podłączeniu urządzenia do komputera program iTunes zostanie otwarty automatycznie.

 2. W programie iTunes na liście źródeł w obszarze Urządzenia kliknij pozycję odpowiadającą urządzeniu iPhone lub iPod touch.

 3. Kliknij kartę Informacje.

 4. W obszarze kalendarze kliknij przycisk synchronizacji kalendarzy, a następnie kliknij programu Outlook.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zsynchronizować wszystkie kalendarze, kliknij pozycję wszystkich kalendarzy.

  • Aby ograniczyć kalendarze, które są synchronizowane, kliknij wybrane kalendarze, a następnie kliknij kalendarzy, które chcesz zsynchronizować.

   Uwaga: Aby zaznaczyć wiele kalendarzy, naciśnij klawisz Ctrl podczas klikania nazw poszczególnych kalendarzy.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą synchronizowania programu Outlook z telefonem iPhone, odtwarzaczem iPod touch oraz programem iTunes, przejdź do witryny Wsparcia Apple.

Tworzenie kopii zapasowych danych programu Outlook

Podczas wykonywania kopii zapasowych danych Outlook tworzysz (Eksportowanie) pliku danych programu Outlook (pst) używany dla kont poczty e-mail IMAP i POP3.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie wybierz pozycję Importuj/Eksportuj.

 2. W Kreatorze importu i eksportu wybierz pozycję Eksportuj do pliku > Dalej.

  Wybierz pozycję Eksport do pliku.

 3. W obszarze Utwórz plik typu wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) > Dalej.

 4. W obszarze Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane wybierz folder, który ma zostać wyeksportowany (eksportowane będą informacje znajdujące się tylko w tym folderze).

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 5. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby mieć pewność, że wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. W obszarze Zapisz eksportowany plik jako kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik danych programu Outlook (pst). Wpisz nazwę pliku i kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga: Jeśli funkcja eksportowania była już wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Wpisz inną nazwę pliku i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli miejscem docelowym eksportu danych jest istniejący plik danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy już znajdują się w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Program Outlook natychmiast rozpocznie proces eksportowania, chyba że jest tworzony nowy plik danych programu Outlook (pst) lub zostanie użyty plik, który jest chroniony hasłem.

 • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć opcjonalne hasło do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wpisz hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli eksportujesz dane do istniejącego plik danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Plik pst można zapisać na przykład w usłudze OneDrive lub na urządzeniu magazynującym USB, a następnie pobrać go na inny komputer lub na inne wybrane urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza do programu Outlook.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Opcje > Zaawansowane.

  Wybierz pozycję Zaawansowane.

 2. W sekcji Eksportowanie wybierz pozycję Eksportuj.

  Na stronie Zaawansowane wybierz pozycję Eksportuj.

 3. Kliknij pozycję Eksportuj do pliku > Dalej.

 4. Kliknij pozycję Plik danych programu Outlook (pst) > Dalej.

 5. W obszarze Wybierz folder, z którego będą eksportowane dane wybierz folder, który ma zostać wyeksportowany (eksportowane będą informacje znajdujące się tylko w tym folderze).

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 6. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby mieć pewność, że wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Następnie wybierz przycisk Dalej.

 7. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga:  Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 8. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku, który jest chroniony hasłem.

 • Jeśli tworzysz nowy plik danych programu Outlook (pst), możesz utworzyć hasło opcjonalne do ochrony pliku. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie pliku danych programu Outlook, wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli elementy są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz, gdy dane programu Outlook znajdują się w pliku pst, są one przenośne. Plik pst można zapisać na przykład w usłudze OneDrive lub na urządzeniu magazynującym USB, a następnie pobrać go na inny komputer lub na inne wybrane urządzenie. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importowanie poczty e-mail, kontaktów i kalendarza do programu Outlook.

 1. Na karcie Plik wybierz pozycję Importowanie i eksportowanie.

  Wybierz pozycję Importuj i eksportuj.

 2. W obszarze Wybierz akcję do wykonania wybierz pozycję Eksportowanie do pliku > Dalej.

  Wybierz pozycję Eksportuj do pliku, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 3. Kliknij pozycję Plik folderów osobistych (pst) > Dalej.

 4. Wybierz folder, który ma zostać wyeksportowany (eksportowane będą informacje znajdujące się tylko w tym folderze).

  Wybierz konto e-mail, które chcesz wyeksportować.

 5. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij podfoldery, aby mieć pewność, że wszystkie elementy na koncie zostaną wyeksportowane: kalendarz, kontakty i skrzynka odbiorcza. Następnie wybierz przycisk Dalej.

 6. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać lokalizację, w której chcesz zapisać plik danych programu Outlook (pst), i aby wpisać nazwę pliku. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Uwaga:  Jeśli funkcja eksportu była wcześniej używana, zostanie wyświetlona poprzednia lokalizacja folderu i nazwa pliku. Pamiętaj, aby zmienić nazwę pliku, jeśli chcesz utworzyć nowy plik, a nie używać istniejącego.

 7. Jeśli dane są eksportowane do istniejącego pliku danych programu Outlook (pst), w obszarze Opcje określ, co należy zrobić, jeśli eksportowane elementy znajdują się już w pliku.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.

Eksport rozpocznie się od razu, chyba że tworzony jest nowy plik danych programu Outlook (pst) lub elementy są eksportowane do istniejącego pliku pst, który jest chroniony hasłem. W takich przypadkach jest wyświetlane następujące okno dialogowe:

Jeśli nie chcesz chronić pliku pst hasłem, wybierz przycisk OK.

Wybierz przycisk OK, jeśli nie chcesz chronić pliku hasłem. W przeciwnym razie:

 • Jeśli chcesz chronić plik pst hasłem: wprowadź hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło, a następnie kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Jeśli elementy są eksportowane do istniejącego pliku folderów osobistych (pst), który jest chroniony hasłem, w oknie dialogowym Hasło do pliku danych programu Outlook wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×