Synchronizowanie notesów programu OneNote na komputerze Mac lub PC z tabletem iPad lub telefonem iPhone

Aplikacja Microsoft OneNote na tablecie iPad lub telefonie iPhone umożliwia synchronizację z wszystkimi notesami utworzonymi w programie OneNote 2016 na komputerze Mac lub PC, nawet w przypadku korzystania z różnych kont chmurowych dla wspomnianych dwóch wersji programu OneNote.


Otwieranie notesów z komputera Mac lub PC (to samo konto usługi OneDrive)

Ponieważ program OneNote 2016 dla komputerów Mac lub PC wymaga zapisywania notesów na koncie usługi OneDrive w chmurze, notesy utworzone na tym koncie i z nim używane są już dostępne na tablecie iPad lub telefonie iPhone — pod warunkiem, że logujesz się przy użyciu tego samego konta usługi OneDrive, z którego korzystasz na komputerze Mac lub PC.

Aby otworzyć dodatkowe notesy na tym samym koncie usługi OneDrive, wykonaj następujące czynności:

 1. W aplikacji Microsoft OneNote na tablecie iPad lub telefonie iPhone naciśnij pozycję Więcej notesów u dołu listy notesów.

 2. Naciśnij wszelkie dodatkowe notesy, które chcesz otworzyć, a następnie przejdź do odpowiednich sekcji lub stron.


Uwaga: Poprzedni krok umożliwia otwieranie na tablecie iPad lub telefonie iPhone dowolnych notesów, które zostały utworzone za pomocą programu OneNote dla systemu Windows. Notesy pierwotnie utworzone w starszych wersjach programu niż OneNote 2010 dla systemu Windows nie są jednak synchronizowane za pomocą aplikacji OneNote tablecie iPad ani na telefonie iPhone. Aby zsynchronizować takie notesy na wszystkich urządzeniach, należy najpierw uaktualnić program dla komputerów PC z systemem Windows do wersji OneNote 2016, zaktualizować notesy do nowszego formatu notesu, a następnie przenieść lokalne notesy do usługi OneDrive.


Otwieranie notesów z komputera Mac lub PC (różne konta usługi OneDrive)

Jeśli obecnie na tablecie iPad lub telefonie iPhone korzystasz z innego konta usługi OneDrive niż to używane na komputerze Mac lub PC, aby zalogować się do notesów z komputera Mac lub PC, wykonaj następujące czynności:

Krok 1. Dodawanie konta usługi OneDrive używanego na komputerze Mac lub PC na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. W programie Microsoft OneNote przejdź do obszaru Ustawienia na urządzeniu:

  • Na tablecie iPad naciśnij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

  • Na telefonie iPhone naciśnij ikonę wielokropka ( ... ), a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 2. W obszarze Konto naciśnij obecnie wybrane konto. (Jeśli wylogowano się ze wszystkich kont, naciśnij pozycję Zaloguj się).

 3. W obszarze Usługi połączone naciśnij pozycję + Dodaj usługę.

 4. W obszarze Połącz usługę w chmurze naciśnij pozycję OneDrive.

 5. Wprowadź adres e-mail konta usługi OneDrive, którego używasz na potrzeby notesów programu OneNote na komputerze Mac lub PC, a następnie naciśnij pozycję Dalej.

 6. Na następnym ekranie wprowadź hasło do konta usługi OneDrive, którego używasz na potrzeby notesów programu OneNote na komputerze Mac lub PC, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się.

Po uwierzytelnieniu dostępu do konta usługi OneDrive używanego na komputerze Mac lub PC możesz otworzyć notesy przechowywane na tym koncie.

Krok 2. Otwieranie notesów z komputera Mac lub PC na tablecie iPad lub telefonie iPhone

 1. W aplikacji Microsoft OneNote na tablecie iPad lub telefonie iPhone naciśnij pozycję Więcej notesów u dołu listy notesów.

 2. Naciśnij wszelkie dodatkowe notesy, które chcesz otworzyć, a następnie przejdź do odpowiednich sekcji lub stron.


Uwaga: Poprzedni krok umożliwia otwieranie na tablecie iPad lub telefonie iPhone dowolnych notesów, które zostały utworzone za pomocą programu OneNote dla systemu Windows. Notesy pierwotnie utworzone w starszych wersjach programu niż OneNote 2010 dla systemu Windows nie są jednak synchronizowane za pomocą aplikacji OneNote tablecie iPad ani na telefonie iPhone. Aby zsynchronizować takie notesy na wszystkich urządzeniach, należy najpierw uaktualnić program dla komputerów PC z systemem Windows do wersji OneNote 2016, zaktualizować notesy do nowszego formatu notesu, a następnie przenieść lokalne notesy do usługi OneDrive.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×