Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Rozpoczęcie według harmonogramu dotyczące danego zadania lub przydziału zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowane rozpoczęcie wg pbaz, czyli w polach od Szacowane rozpoczęcie wg pbaz1 do Szacowane rozpoczęcie wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie. W przypadku zadań planowanych ręcznie te wartości mogą różnić się od tych przechowywanych w polach Rozpoczęcie według planu bazowego. W przypadku zadań planowanych automatycznie wartości pól Rozpoczęcie wg planu bazowego i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego są identyczne.

W polu Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego są przechowywane zaplanowane daty rozpoczęcia zadań lub przydziałów zapisane z pierwszym ustawionym planem bazowym. Podobnie pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) przechowują planowane daty rozpoczęcia dla planu bazowego od 1 do 10.

Istnieją dwie kategorie pól Szacowane rozpoczęcie według planu bazowego (0–10).

Data typu danych

Szacowane rozpoczęcie wg pbazy (0–10), pole zadania

Typ wpisu    Obliczeniowe lub Wprowadzone

Sposób obliczania    Po skonfigurowaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie według harmonogramu zadania jest kopiowana do pola Szacowane rozpoczęcie według planu bazowego odpowiedniego zadania.

Użyte pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego (Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego 1 itd.) odpowiada zapisanemu planowi bazowemu (Plan bazowy, Plan bazowy 1 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodaj co najmniej jedno z pól Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego do widoku zadań, jeśli ustawiono co najmniej jeden plan bazowy i chcesz porównać szacowane daty rozpoczęcia wg planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą rozpoczęcia zadań. Możesz również użyć wielu linii bazowych, aby porównać daty rozpoczęcia planu bazowego ustawione w różnych punktach projektu.

Przykład    Projekt zawiera kombinację zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań planowanych ręcznie zawierają niepełne informacje o harmonogramie. Dwa miesiące temu na początku projektu ustawiono plan bazowy projektu przy użyciu wartości Plan bazowy. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu i ustawiono drugi plan bazowy za pomocą planu bazowego 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy szacowanych dat rozpoczęcia wg planu bazowego, aby wyświetlić obliczenia dat rozpoczęcia niezależnie od dat rozpoczęcia wprowadzonych w zadaniach planowanych ręcznie. Dodanie pól Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego 2 w widoku Arkusz zadań.

Uwagi    Pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość "NY" do czasu zapisania odpowiedniego planu bazowego, który można wykonać w dowolnym momencie projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Project w grupie Harmonogram kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz plan bazowy — od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego kopiuje wszystkie aktualnie zaplanowane pola zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Szacowane rozpoczęcie wg pbazy (0–10), pole przydziału

Typ wpisu    Obliczeniowe lub Wprowadzone

Sposób obliczania    Po skonfigurowaniu planu bazowego data w polu Rozpoczęcie według harmonogramu przydziału dla zadania jest kopiowana do odpowiedniego pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego dla przydział.

Użyte pole Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego (Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego 1 itd.) odpowiada zapisanemu planowi bazowemu (Plan bazowy, Plan bazowy 1 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodaj co najmniej jedno z pól Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego w widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu, jeśli zapisano co najmniej jeden plan bazowy i chcesz porównać szacowane daty rozpoczęcia wg planu bazowego z zaplanowaną lub rzeczywistą datą rozpoczęcia przydziałów. W przypadku wielu linii bazowych możesz również porównać szacowane daty rozpoczęcia wg planu bazowego zapisane w różnych punktach projektu.

Przykład    Projekt zawiera kombinację zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań planowanych ręcznie zawierają niepełne informacje o harmonogramie. Na początku projektu dwa miesiące temu został zapisany plan bazowy projektu. Miesiąc temu zmienił się zakres projektu i został zapisany drugi plan bazowy z planem bazowym 1. Od tego czasu dokonano dalszych zmian i zapisano trzeci plan bazowy z planem bazowym 2. Teraz chcesz porównać i przeanalizować trzy zestawy szacowanych dat rozpoczęcia wg planu bazowego, niezależnie od dat rozpoczęcia wprowadzonych dla zadań planowanych ręcznie oraz w kontekście zasobów i ich przydziałów. Dodanie pól Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego, Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego1 i Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego 2 w widoku Użycie zasobu. W polu Szacowane daty rozpoczęcia wg planu bazowego dla przydziałów są wyświetlane pola przydziałów pod nazwami poszczególnych zasobów.

Uwagi    Pola Szacowane rozpoczęcie wg planu bazowego zawierają wartość "NY" do czasu zapisania odpowiedniego planu bazowego, który można wykonać w dowolnym momencie projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Project w grupie Harmonogram kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz plan bazowy — od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego kopiuje wszystkie aktualnie zaplanowane pola zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×