Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

W polach Szacowany czas trwania wg pbaz (0–10) jest wyświetlana szacowana ilość czasu zaplanowanego na wykonanie zadania. Po ustawieniu planu bazowego w programie Microsoft Project wartości pól Czas trwania według harmonogramu dotyczące zadań zostaną skopiowane i zapisane w polach Szacowany czas trwania wg planu bazowego, czyli w polach od Szacowany czas trwania wg pbaz1 do Szacowany czas trwania wg pbaz10. Dotyczy to zadań zaplanowanych ręcznie i automatycznie. W przypadku zadań planowanych ręcznie te wartości mogą być inne niż te, które są przechowywane w polach Czas trwania według planu bazowego. W przypadku zadań planowanych automatycznie wartości pól Czas trwania wg planu bazowego i Szacowany czas trwania wg planu bazowego są identyczne.

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowe lub Wprowadzone

Sposób obliczania    Po skonfigurowaniu planu bazowego wartość pola Czas trwania według harmonogramu zadania jest kopiowana do odpowiadającego mu pola Szacowany czas trwania wg planu bazowego. Użyte pole Szacowany czas trwania wg planu bazowego (Szacowany czas trwania wg planu bazowego, Szacowany czas trwania wg pbazy1 itd.) odpowiada zapisanemu planowi bazowemu (Plan bazowy, Plan bazowy 1 i tak dalej).

Zalecane zastosowania    Dodaj co najmniej jedno z pól Szacowany czas trwania wg planu bazowego do widoku zadań, jeśli ustawiono co najmniej jeden plan bazowy i chcesz porównać szacowany czas trwania wg planu bazowego z zaplanowanym lub rzeczywistym czasem trwania. Możesz również użyć wielu linii bazowych, aby porównać czas trwania planu bazowego ustawiony w różnych punktach projektu.

Przykład    Projekt zawiera kombinację zadań planowanych ręcznie i automatycznie, a niektóre z zadań planowanych ręcznie zawierają niepełne informacje o harmonogramie. Plan bazowy projektu ustawiono trzy miesiące temu i chcesz porównać szacowane czasy trwania wg planu bazowego, niezależnie od czasu trwania wprowadzonego dla zadań planowanych ręcznie. Warto również porównać te linie bazowe z rzeczywistym lub bieżącym czasem trwania. Aby przeanalizować aktualne postępy, dodaj pola Szacowany czas trwania wg planu bazowego i Rzeczywisty czas trwania do widoku Arkusz zadań.

Uwagi    Pole Szacowany czas trwania wg planu bazowego zawiera wartość "0 dni" do momentu ustawienia planu bazowego projektu, który można wykonać w dowolnym momencie projektu. Aby ustawić plan bazowy, na karcie Project w grupie Harmonogram kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. W oknie dialogowym kliknij pozycję Ustaw plan bazowy. Wybierz plan bazowy — od 1 do 10. Ustawienie planu bazowego kopiuje wszystkie aktualnie zaplanowane pola zadań do odpowiednich pól planu bazowego.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×