Szybki start: Korzystanie z wiadomości błyskawicznych i obecności

Ten dokument Szybki start zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z komunikowaniem się przy użyciu oprogramowania komunikacyjnego Microsoft® Lync™ Online. Zawiera wyjaśnienie sposobów korzystania z usługi Lync Online, która umożliwia łatwą interakcję i współpracę z innymi osobami w miejscu pracy.

Co chcesz zrobić?

Logowanie i rozpoczynanie pracy

Jeśli logowanie do sieci swojej organizacji masz już za sobą, zaloguj się, uruchamiając program Lync.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft Lync, a następnie kliknij polecenie Microsoft Lync Online. Jeśli w otwartym oknie głównym programu Lync jest wyświetlana Twoja nazwa użytkownika i status obecności, oznacza to, że logowanie powiodło się.

 2. Kliknij menu dostępności, a następnie kliknij swój status obecności lub pozycję Resetuj status, aby pozwolić programowi Lync na jego automatyczne ustawianie w zależności od aktywności i kalendarza programu Microsoft® Outlook®.

Status obecności w programie Lync

Poniższa tabela zawiera opis poszczególnych wskaźników statusu obecności.

Opis

Obecność w programie Lync — Dostępny Dostępny

Jesteś w trybie online i można się z Tobą kontaktować.

Obecność w programie Lync — Zajęty Zajęty

Jesteś w trakcie połączenia w programie Lync lub, zgodnie z kalendarzem programu Outlook, jesteś na spotkaniu i nie chcesz, aby Ci przeszkadzano.

Obecność w programie Lync — Nie przeszkadzać Nie przeszkadzać

Nie chcesz, aby Ci przeszkadzano. Alerty o konwersacjach będą wyświetlane tylko wtedy, gdy pochodzą od osób z Twojej grupy roboczej.

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Zaraz wracam

Na chwilę oddalasz się od komputera.

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Wyświetlaj jako Z dala od komputera

Twój komputer jest bezczynny od jakiegoś czasu (domyślnie 15 minut).

Obecność w programie Lync — Z dala od komputera Poza pracą

Nie pracujesz i nie ma możliwości skontaktowania się z Tobą.

Status obecności w programie Lync — Niedostępny Niedostępny

Brak logowania. Jeśli inne osoby mają zablokowaną przez Ciebie możliwość wyświetlania Twojej obecności, będą widziały status Niedostępny.

Obecność w programie Lync — Nieznany Nieznany

Status Twojej obecności jest nieznany. Jeśli inne osoby nie korzystają z programu Lync do obsługi wiadomości błyskawicznych, mogą zobaczyć status Nieznany.

Początek strony

Personalizowanie własnych informacji kontaktowych

Możesz spersonalizować swoją lokalizację, numery telefonów i informacje o obecności. Możesz na przykład dodać numer telefonu komórkowego i udostępnić go jedynie najbliższym kontaktom.

 1. Aby ustawić lokalizację i poinformować innych o tym, gdzie dzisiaj jesteś, kliknij pozycję Pokazuj innym moją lokalizację w menu lokalizacji.

Ustawianie lokalizacji w programie Lync

 1. Aby dodać numer telefonu do wizytówki, kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje , a następnie kliknij pozycję Telefony.

 2. Kliknij przycisk dla numeru telefonu, który chcesz dodać (na przykład Telefon służbowy lub Telefon komórkowy).

 3. W oknie dialogowym Edycja numeru telefonu wpisz numer i kliknij przycisk OK.

 4. Zaznacz pole wyboru Dodaj do mojej wizytówki, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby zmienić relacje prywatności z osobami, które powinny mieć dostęp do Twoich osobistych numerów telefonów, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu na liście Kontakty, kliknij pozycję Zmień relację określającą poziom prywatności, a następnie kliknij pozycję Znajomi i rodzina.

Personalizowanie informacji o kontakcie

Początek strony

Zmienianie ustawień zdjęć

Możesz określić, czy chcesz wyświetlać zdjęcia swoich kontaktów. Możesz także zmienić własne zdjęcie lub zdecydować się na brak zdjęcia.

Ukrywanie zdjęć kontaktów

 1. W głównym oknie programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Osobiste.

 3. W obszarze Wyświetlanie fotografii usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż fotografie kontaktów, aby ukryć zdjęcia innych osób, a następnie kliknij przycisk OK.

Wyłączanie wyświetlania fotografii

Ukrywanie lub zmienianie własnego zdjęcia

 1. W głównym oknie programu Lync kliknij przycisk Opcje Ikona Opcje .

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Mój obraz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Aby ukryć swoje zdjęcie, kliknij pozycję Nie pokazuj mojego obrazu.

  2. Aby zmienić swoje zdjęcie, kliknij pozycję Pokaż obraz z adresu internetowego, wpisz adres witryny ze zdjęciem (na przykład usługi OneDrive lub Facebook) razem z nazwą pliku, a następnie kliknij przycisk Połącz z obrazem.

Zmienianie swojego zdjęcia

Uwaga:  Rozmiar pliku nie może przekraczać 30 KB. Jeśli zdjęcie, którego chcesz użyć, ma ponad 30 KB, zobacz Przygotowywanie obrazu dla usługi Lync Online.

Początek strony

Tworzenie listy kontaktów

Dodawanie osób do listy Kontakty jest przydatne, jeśli zamierzasz często kontaktować się z nimi lub po prostu chcesz śledzić dane na ich temat.

 1. W głównym oknie programu Lync wpisz nazwę lub adres e-mail osoby w polu wyszukiwania.

 2. W wynikach wyszukiwania kliknij osobę prawym przyciskiem myszy.

 3. (Opcjonalnie) Jeśli będziesz często kontaktować się z daną osobą, kliknij pozycję Przypnij do częstych kontaktów.

 4. Dodaj osobę do grupy, klikając pozycję Dodaj do listy kontaktów i klikając nazwę grupy lub, jeśli jeszcze nie masz utworzonych grup, klikając pozycję Dodaj do nowej grupy i nadając grupie nazwę. Inne kontakty możesz dodać do grupy w późniejszym czasie.

Dodawanie do kontaktów

Początek strony

Kontaktowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych

Istnieje kilka sposobów na rozpoczęcie konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych z osobami lub grupami z listy Kontakty. Na liście kontaktów lub w wynikach wyszukiwania wykonaj dowolną z poniższych czynności:

 • Kliknij dwukrotnie kontakt.

 • Wskaż obraz osoby. Po otwarciu wizytówki kliknij przycisk Wiadomość błyskawiczna.

 • Wskaż grupę na liście Kontakty, a gdy pojawi się wizytówka grupy, kliknij przycisk Wiadomość błyskawiczna, aby wysłać wiadomość do całej grupy.

  Communicator

Aby zaprosić dodatkowe osoby do konwersacji za pośrednictwem wiadomości błyskawicznych:

 1. W oknie głównym programu Lync przeciągnij nazwę kontaktu z listy Kontakty i upuść ją w oknie konwersacji. Aby dodać kontakty spoza organizacji (którym nie możesz wysyłać wiadomości błyskawicznych) do konwersacji za pośrednictwem poczty e-mail, kliknij w oknie konwersacji menu Opcje osób, a następnie kliknij pozycję Zaproś pocztą e-mail.

Zaproś pocztą e-mail

 1. Aby dołączyć do konwersacji, wystarczy kliknąć link w wiadomości e-mail (użytkownicy zewnętrzni mogą dołączyć do konwersacji niezależnie od tego, czy mają zainstalowany program Lync).

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×