Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby pomóc chronić bazę danych programu Access przed nieautoryzowanym użyciem, można ją zaszyfrować, ustawiając hasło. Jeśli hasło zaszyfrowanej bazy danych jest znane, można ją odszyfrować i usunąć hasło. W tym artykule opisano szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła bazy danych oraz odszyfrowywanie bazy danych i usuwanie jej hasła.

W starszych wersjach programu Access można było tworzyć konta użytkowników i hasła za pomocą funkcji o nazwie „zabezpieczenia na poziomie użytkownika”. W tym temacie nie omówiono zabezpieczeń na poziomie użytkownika, które nie są dostępne w razie używania formatu pliku accdb.

W przypadku utraty hasła po zaszyfrowaniu bazy danych korzystanie z bazy danych nie będzie możliwe. Nie można usunąć hasła bazy danych, jeśli się go nie zna.

W tym artykule

Omówienie

Narzędzie do szyfrowania sprawia, że danych nie można odczytać za pomocą innych narzędzi, i ustawia hasło potrzebne do korzystania z bazy danych. Podczas wykonywania następnych czynności należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Nowa funkcja szyfrowania ma zastosowanie tylko do baz danych w formacie pliku accdb.

 • Narzędzie używa algorytmu szyfrowania silniejszego niż stosowany we wcześniejszych wersjach programu Access.

 • Do kodowania lub stosowania hasła w bazie danych starszej wersji programu Access (plik mdb) są zastosowane funkcje Kodowanie i Hasło z programu Access 2003.

Początek strony

Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła

W tej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć i zastosować hasło do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Szyfrowanie bazy danych

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie zaznacz go.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawianie hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, wpisz je ponownie w polu Potwierdź, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Początek strony

Szyfrowanie podzielonej bazy danych

Aby zaszyfrować podzieloną bazę danych, należy zaszyfrować zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną bazę danych. Po zaszyfrowaniu wewnętrznej bazy danych następuje ponowne połączenie z jej tabelami.

 1. Zaszyfruj bazę danych przy użyciu hasła zgodnie z instrukcjami w poprzedniej sekcji.

 2. Z zewnętrznej bazy danych usuń linki do tabel wewnętrznej bazy danych, a następnie ponownie ustanów połączenie z nimi. Podczas ponownego łączenia program Access będzie monitował o hasło do wewnętrznej bazy danych.

 3. Po ponownego połączenia tabel zaszyfruj frontową bazę danych, korzystając z kroków podanych wcześniej w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła.

Otwieranie i odszyfrowywanie bazy danych

Hasło należy bezwzględnie zapamiętać — zapomnianego hasła nie można w żaden sposób odtworzyć.

 1. Otwórz zaszyfrowaną bazę danych tak samo jak dowolną inną bazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wymagane hasło.

 2. Wpisz hasło w polu Wprowadź hasło bazy danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie hasła z bazy danych

Uwaga: Po usunięciu hasła z bazy danych można je w dowolnym momencie przywrócić (lub zamienić na inne hasło), powtarzając kroki opisane w sekcji Szyfrowanie bazy danych przy użyciu hasła we wcześniejszej części tego artykułu.

Usuwanie hasła

 1. Otwórz bazę danych w trybie wyłączności.

  Jak otworzyć bazę danych w trybie wyłączności?

  1. Na karcie Plik kliknij pozycję Otwórz

  2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do pliku, który chcesz otworzyć, a następnie zaznacz go.

  3. Kliknij strzałkę obok przycisku Otwórz, a następnie kliknij pozycję Otwórz z wyłącznością. Na poniższym rysunku przestawiono to menu.

   Otwieranie pliku w trybie wyłączności

 2. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych. Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Narzędzia bazy danych kliknij pozycję Odszyfrujbazę danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Cofanie ustawienia hasła bazy danych.

 3. Wpisz hasło w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×