Tekst (1–30), pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola Tekst (1–30) to pola niestandardowe, w których mogą znajdować się dowolne niestandardowe informacje tekstowe na temat zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie. Maksymalna liczba cyfr lub znaków, jaką można wprowadzić do pól Tekst (1–30), wynosi 255.

Istnieje kilka kategorii pól Tekst (1–30).

Typ danych    Tekst

1 – 30 (, pola zadania)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z niestandardowego pola tekstowego do widoku zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych niestandardowych informacji tekstowych. Za pomocą tych niestandardowych pól tekstowych opisywać szczegóły dotyczące danego zadania. Umożliwia także pola niestandardowe przypadku kolumny z informacjami, które chcesz zaimportować do programu Project, ale dla projektu nie ma odpowiedniego pola.

Przykład    Należy wskazać, które działy odpowiadają za poszczególne zadania. W tym celu wystarczy dodać pole Tekst 1 w widoku Arkusz zadań i zmienić jego nazwę na Nazwa działu. Następnie należy wprowadzić nazwę działu dla każdego zadania. Pole nazwy działu umożliwia sortowanie zadań według działów, a także odzwierciedlenie struktury organizacyjnej projektu.

Uwagi    Dla każdego niestandardowego pola tekstowego można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można utworzyć atrybuty niestandardowe lub zmienić nazwę niestandardowego pola tekstowego w oknie dialogowym Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe można kopiować do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

1 – 30 (, pola zasobu)

Typ wpisu    Obliczona lub wprowadzona

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z niestandardowych pól tekstowych w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych niestandardowych informacji tekstowych. W polach tych można opisywać szczegóły dotyczące danego zasobu. Można także korzystać z pól niestandardowych, jeśli nie ma odpowiedniego pola w programie Project, a konieczne jest zaimportowanie do programu Project kolumny z informacjami pochodzącymi z innego programu.

Przykład    Należy wskazać, do których działów należą poszczególne zasoby. W tym celu wystarczy dodać pole Tekst 1 w części arkuszowej widoku Arkusz zasobów i zmienić jego nazwę na Nazwa działu. Następnie należy wprowadzić nazwę działu dla każdego zasobu. Pole nazwy działu umożliwia sortowanie zasobów według działów, a także odzwierciedlenie zaangażowania działów w projekcie.

Uwagi    Dla każdego niestandardowego pola tekstowego można utworzyć niestandardowe listy wartości, formuły i wskaźniki graficzne. Można utworzyć atrybuty niestandardowe lub zmienić nazwę niestandardowego pola tekstowego w oknie dialogowym Pola niestandardowe. Po określeniu formuły pole jest dostępne w trybie tylko do odczytu.

Utworzone pola niestandardowe wraz z ich niestandardowymi atrybutami można kopiować do innych plików projektu w oknie dialogowym Organizator.

1 – 30 (, pola przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie jednego z niestandardowych pól tekstowych w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie lub edytowanie dowolnych niestandardowych informacji tekstowych. W polach tych można opisywać szczegóły dotyczące danego przydziału. Można także korzystać z pól niestandardowych, jeśli nie ma odpowiedniego pola w programie Project, a konieczne jest zaimportowanie do programu Project kolumny z informacjami pochodzącymi z innego programu.

Przykład    Należy wskazać, które działy odpowiadają za poszczególne przydziały. W tym celu wystarczy dodać pole Tekst 1 w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami i zmienić jego nazwę na Nazwa działu. Następnie należy wprowadzić nazwę działu dla każdego przydziału. Pole nazwy działu umożliwia sortowanie przydziałów według działów, a także odzwierciedlenie struktury organizacyjnej projektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×