To urządzenie nie spełnia wymagań dotyczących zabezpieczeń ustawionych przez administratora poczty e-mail

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu przy użyciu najnowszych funkcji i aktualizacji.

Zaktualizuj teraz

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, zobacz poniższe możliwe przyczyny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać ten problem i spróbuj ponownie przeprowadzić synchronizację.

W przypadku aplikacji Poczta lub Kalendarz na komputerze

Komputer musi spełniać wymagania dotyczące zabezpieczeń ustalone przez administratora poczty e-mail

Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje na temat zasad, które dotyczą Twojej skrzynki pocztowej. Większość tych zasad może być automatycznie stosowana przez aplikacje Poczta i Kalendarz, jednak w niektórych przypadkach trzeba najpierw wykonać określone czynności, na przykład:

 • Upewnij się, że Twoje konto użytkownika ma prawa administratora na tym komputerze.

 • Ustaw silne hasła dla wszystkich kont administratora na tym komputerze.

 • Upewnij się, że wszyscy użytkownicy komputera mogą zmieniać swoje hasła.

 • Wyłącz konta gości.

 • Zaszyfruj wszystkie partycje na komputerze za pomocą oprogramowania szyfrującego.

Po wprowadzeniu tych zmian uruchom ponownie komputer i spróbuj przeprowadzić synchronizację.

Długość i złożoność haseł obsługiwana przez różne typy kont

Skontaktuj się z administratorem poczty e-mail, aby poznać wartości zasad dotyczących haseł dla Twojej skrzynki pocztowej. Różne typy kont mają różne poziomy obsługi zasad długości i złożoności hasła.

 • Zasady MinDevicePasswordLength definiują minimalną długość hasła.

 • Zasady MinDevicePasswordComplexCharacters określają minimalną liczbę typów znaków, które muszą się znajdować w haśle konta, aby spełnić wymagania dotyczące zabezpieczeń. Typy znaków są definiowane następująco:

  • Małe litery

  • Wielkie litery

  • Cyfry

  • Znaki niealfanumeryczne

Na przykład jeśli zasady MinDevicePasswordComplexCharacters mają wartość 2, wystarczające są hasła zawierające wielkie i małe litery lub małe litery i cyfry.

Różne typy kont mają różne poziomy obsługi zasad długości i złożoności hasła, zgodnie z poniższym opisem.

Konta lokalne

Konta lokalne obsługują pełne zasady dotyczące długości haseł, ale jedynie trzy typy znaków zamiast wszystkich czterech, które mogą zostać określone za pomocą protokołu Exchange Active Sync (EAS). Jeśli w zasadach EAS ustawiono wymaganie zastosowania czterech typów znaków, wszystkie konta lokalne staną się niezgodne. Przyczyną jest to, że system operacyjny Windows nie obsługuje jawnie wybierania liczby typów znaków w haśle. Zamiast tego wymaga on haseł o określonym poziomie złożoności. Ta złożoność przekłada się na trzy typy znaków, dlatego zasady EAS, które mają właściwość MinDevicePasswordComplexCharacters o wartości większej niż 3, nie mogą być obsługiwane przez konta systemu Windows.

Konta Microsoft

Konto Microsoft (wcześniej znane jako identyfikator Windows Live ID) to konto używane na urządzeniach i w usługach firmy Microsoft. Hasła do kont Microsoft muszą składać się z co najmniej 8 znaków dwóch typów. Dlatego konta Microsoft mogą być zgodne, jeśli zasady MinDevicePasswordLength mają wartość mniejszą lub równą 8, a zasady MinDevicePasswordComplexCharacters — mniejszą lub równą 2.

Błędy niezgodności pojawiają się, jeśli zasady EAS są bardziej rygorystyczne niż te, które mogą zostać wymuszone przez konta Microsoft. Aby synchronizować pocztę e-mail w tym scenariuszu, przejdź do ustawień kont i odłącz wszystkie konta Microsoft.

Konta domeny i konta usługi Azure Active Directory

Konta domeny i konta usługi Azure Active Directory nie są oceniane lokalnie pod kątem zgodności z zasadami dotyczącymi haseł ustawionymi przez protokół EAS, ponieważ zakłada się, że zasady EAS i zasady konta domeny należą do tego samego urzędu kont. Te zasady obejmują ustawienia złożoności, długości, wygasania i historii.

W przypadku aplikacji Poczta Outlook i Kalendarz Outlook na urządzeniu przenośnym

Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące zabezpieczeń ustalone przez administratora poczty e-mail

Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać informacje na temat zasad, które dotyczą Twojej skrzynki pocztowej. Większość tych zasad może być automatycznie stosowana przez aplikacje Poczta i Kalendarz, jednak w niektórych przypadkach trzeba wykonać określone czynności. Na przykład:

 • Zaszyfruj wszystkie partycje na urządzeniu przenośnym za pomocą oprogramowania szyfrującego.

 • Po wprowadzeniu tej zmiany uruchom ponownie urządzenie i spróbuj przeprowadzić synchronizację.

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-19

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×