Transponowanie danych z wierszy do kolumn (lub odwrotnie) w programie Excel dla komputerów Mac

Jeśli masz arkusz zawierający dane w kolumnach, który chcesz „obrócić”, tak aby rozmieścić dane w wierszach, możesz użyć funkcji Transpozycja. Umożliwia ona zamianę danych z kolumn na dane w wierszach i na odwrót.

Jeśli na przykład dane wyglądają w ten sposób, regiony sprzedaży są wyświetlane w górnej części, a informacje dotyczące kwartałów po lewej stronie:

Dane regionalne w kolumnach

Kolumny i wiersze można zamienić, aby wyświetlić informacje dotyczące kwartałów w górnej części arkusza, a dane dotyczące regionów po lewej stronie, jak to przedstawiono poniżej:

Dane regionalne w wierszach

Oto jak to robić:

 1. Zaznacz zakres danych, które chcesz ponownie rozmieścić (łącznie z wszystkimi etykietami kolumn lub wierszy), i wybierz polecenie Kopiuj Ikona Kopiuj na karcie Narzędzia główne lub naciśnij klawisze CONTROL+C.

  Uwaga: Upewnij się, że dane zostały skopiowane. W przypadku użycia polecenia Wytnij lub skrótu CONTROL+X ta operacja się nie powiedzie.

 2. Zaznacz pierwszą komórkę, do której chcesz wkleić dane, i na karcie Narzędzia główne kliknij strzałkę obok pozycji Wklej, a następnie kliknij pozycję Transpozycja.

  Wybieranie pozycji Wklej na karcie Narzędzia główne

  Wybierz obszar w arkuszu, w którym jest dość miejsca, aby wkleić dane. Skopiowane dane zastąpią dane, które już się tam znajdują.

 3. Po pomyślnym „obróceniu” danych można usunąć oryginalne dane.

Porady dotyczące transponowania danych

 • Jeśli dane zawierają formuły, program Excel automatycznie je zaktualizuje, aby były zgodne z nowym położeniem. Sprawdź, czy w tych formułach są używane odwołania bezwzględne. Jeśli tak nie jest, możesz przełączać między odwołaniami względnymi i bezwzględnymi przed zamianą wierszy i kolumn.

 • Jeśli dane znajdują się w tabeli programu Excel, funkcja Transpozycja nie będzie dostępna. Możesz najpierw przekonwertować tabelę na zakres przy użyciu przycisku Konwertuj na zakres na karcie Tabela lub użyć funkcji TRANSPONUJ, aby obrócić wiersze i kolumny.

 • Jeśli chcesz często obracać dane w celu wyświetlania ich pod różnymi kątami, rozważ utworzenie tabeli przestawnej, aby móc szybko przestawiać dane przez przeciąganie pól z obszaru Wiersze do obszaru Kolumny (lub odwrotnie) na liście pól tabeli przestawnej.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×