TRANSPONUJ, funkcja

Czasem konieczne jest przemieszczenie lub obrócenie komórek. Możesz to zrobić, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania oraz opcji Transpozycja. Efektem będzie jednak zduplikowanie danych. Jeśli nie chcesz duplikować danych, możesz zamiast tego wpisać formułę z funkcją TRANSPONUJ. Na przykład na poniższym obrazie formuła =TRANSPONUJ(A1:B4) pobiera komórki od A1 do B4 i rozmieszcza je w poziomie.

Powyżej — oryginalne komórki, poniżej — komórki z funkcją TRANSPONUJ

Uwaga: Jeśli masz aktualną wersję programu Microsoft 365 , możesz wprowadzić formułę w komórce znajdującej się w lewym rogu zakresu wyjściowego, a następnie nacisnąć klawisz Enter , aby potwierdzić formułę jako dynamiczną formułę tablicową. W przeciwnym razie należy wprowadzić formułę jako starszą formułę tablicową, zaznaczając najpierw zakres wyjściowy, wprowadzając formułę w lewej górnej komórce zakresu wyjściowego, a następnie naciskając klawisze Ctrl+Shift+Enter w celu jej potwierdzenia. Program Excel wstawia nawiasy klamrowe na początku i końcu formuły. Aby uzyskać więcej informacji na temat formuł tablicowych, zobacz Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych.

Krok 1. Zaznaczenie pustych komórek

Najpierw zaznacz kilka pustych komórek. Upewnij się, że liczba zaznaczonych komórek jest zgodna z liczbą oryginalnych komórek i że są one ułożone w innym kierunku. Na przykład poniżej przedstawiono 8 komórek, rozmieszczonych w pionie:

Komórki A1:B4

Należy zatem zaznaczyć osiem komórek w poziomie, tak jak na poniższej ilustracji:

Zaznaczone komórki A6:D7

Tutaj pojawią się nowe transponowane komórki.

Krok 2. Wpisanie =TRANSPONUJ(

Mając zaznaczone puste komórki, wpisz: =TRANSPONUJ(

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(

Zwróć uwagę, że komórki są nadal zaznaczone mimo rozpoczęcia wpisywania formuły.

Krok 3. Wpisanie zakresu komórek oryginalnych

Teraz wpisz zakres komórek, które chcesz transponować. W tym przykładzie transponowane będą komórki od A1 do B4. Wpisz zatem formułę: =TRANSPONUJ(A1:B4)ale nie naciskaj jeszcze klawisza ENTER! Po zakończeniu wpisywania po prostu przejdź do następnego kroku.

Ekran programu Excel będzie wyglądał podobnie jak na poniższej ilustracji:

=TRANSPONUJ(A1:B4)

Krok 4. Naciśnięcie klawiszy CTRL+SHIFT+ENTER

Teraz naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER. Dlaczego? Funkcja TRANSPONUJ jest używana tylko w formułach tablicowychi jest to sposób ukończenia formuły tablicowej. Formuła tablicowa jest krótka formułą, która jest stosowana do kilku komórek. Ponieważ wybrano więcej niż jedną komórkę w kroku 1 (nie miałeś Ciebie?), formuła zostanie zastosowana do więcej niż jednej komórki. Oto wynik po naciśnięciu klawiszy CTRL + SHIFT + ENTER:

Wynik formuły, komórki A1:B4 transponowane do komórek A6:D7

Porady

  • Nie trzeba ręcznie wpisywać zakresu. Po wpisaniu =TRANSPONUJ( możesz zaznaczyć zakres, używając myszy. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć od początku do końca zakresu. Ale pamiętaj: po zakończeniu naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+ENTER, a nie tylko klawisz ENTER.

  • Chcesz transponować również tekst i formatowanie komórek? Spróbuj skorzystać z funkcji kopiowania i wklejania oraz opcji Transpozycja. Pamiętaj jednak, że dane zostaną zduplikowane. W związku z tym skopiowane komórki nie zostaną zaktualizowane w przypadku zmiany oryginalnych komórek.

  • To nie wszystkie informacje o formułach tablicowych. Możesz utworzyć formułę tablicową lub zapoznać się z szczegółowymi szczegółami i przykładami.

Szczegóły techniczne

Funkcja TRANSPONUJ zwraca pionowy zakres komórek jako zakres poziomy lub odwrotnie. Funkcja TRANSPONUJ musi być wprowadzana jako formuła tablicowa dla zakresu, w którym liczba wierszy i kolumn odpowiada liczbie kolumn i wierszy w zakres źródłowym. Funkcja TRANSPONUJ służy do zmieniania orientacji w tablicy lub w zakresie arkusza z pionowej na poziomą lub odwrotnie.

Składnia

TRANSPONUJ(tablica)

W składni funkcji TRANSPONUJ występuje następujący argument:

  • tablica    Argument wymagany. Jest to tablica lub zakres komórek w arkuszu, który ma zostać przetransponowany. Tablica jest transponowana w następujący sposób: pierwszy wiersz tablicy staje się pierwszą kolumną nowej tablicy, drugi wiersz tablicy staje się drugą kolumną nowej tablicy itd. Jeśli nie wiesz, jak wprowadzić formułę tablicową, zobacz Tworzenie formuły tablicowej.

Zobacz też

Transponowanie (obracanie) danych z wierszy do kolumn lub odwrotnie

Tworzenie formuły tablicowej

Obracanie lub wyrównywanie danych w komórce

Wskazówki i przykłady dotyczące formuł tablicowych

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×