Diagram przepływu danych programu Visio umożliwia dokumentowanie logicznego przepływu danych w zestawie procesów lub procedur. Program Visio pozwala dodawać zewnętrzne źródła i miejsca docelowe danych, działania przekształcające dane, a także magazyny lub zbiory, w których znajdują się dane.

Diagram przepływu danych

Rozpoczęcie tworzenia diagramu przepływu danych

 1. Wybierz pozycję Plik > Nowy.

 2. W polu wyszukiwania wprowadź frazę diagram przepływu danych, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W wynikach wyszukiwania wybierz szablon Diagram przepływu danych, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Zostanie otwarty nowy, pusty diagram, a okno Kształty wyświetli wzornik kształtów przepływu danych.

 4. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij kształt Obiekt zewnętrzny na stronę rysunku, aby odwzorować każde zewnętrzne źródło lub miejsce docelowe danych.

 5. Przeciągnij więcej kształtów na stronę, aby odwzorować procesy, stany lub jednostki związane z dokumentowanym przepływem danych.

 6. Oznacz przepływ danych na diagramie za pomocą kształtów Środek ze środkiem i oznacz pętle danych za pomocą kształtów Pętla na środku.

Oznaczanie przepływu danych między obiektami

 1. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij na stronę rysunku kształt Środek ze środkiem. Umieść go w pobliżu dwóch kształtów, między którymi chcesz pokazać przepływ danych.

 2. Aby zmienić kierunek strzałki, zaznacz ją, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie. Wskaż pozycję Obróć kształty, a następnie kliknij pozycję Przerzuć w poziomie lub Przerzuć w pionie.

 3. Przeciągnij punkty końcowe kształtu Środek ze środkiem do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w środku każdego z pozostałych kształtów. Punkty końcowe zmienią kolor na czerwony w celu wskazania, że kształty są połączone.

 4. Aby zmienić zakrzywienie strzałki, przeciągnij uchwyt zaznaczenia Uchwyt zaznaczenia. Aby zmienić położenie końców strzałek, przeciągnij uchwyt sterujący Uchwyt sterujący.

  Strzałka przepływu danych

Oznaczanie pętli danych

 1. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij kształt Pętla na środku na stronę rysunku, w pobliże miejsca, w którym chcesz oznaczyć pętlę danych.

 2. Przeciągnij punkt początkowy kształtu Pętla na środku na środek kształtu stanu lub procesu zawierającego pętlę danych. Punkt końcowy zmieni kolor na czerwony w celu wskazania, że kształty są połączone.

 3. Aby zmienić rozmiar lub położenie pętli, przeciągnij punkt końcowy. Aby zmienić położenie punktów końcowych pętli, przeciągnij uchwyt sterujący Uchwyt sterujący i uchwyt zaznaczenia Uchwyt zaznaczenia.

Rozpoczęcie tworzenia diagramu przepływu danych

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Nowy, kliknij pozycję Oprogramowanie i baza danych, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Diagram przepływu danych.

 3. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij kształt Obiekt zewnętrzny na stronę rysunku, aby odwzorować każde zewnętrzne źródło lub miejsce docelowe danych.

 4. Przeciągnij więcej kształtów na stronę, aby odwzorować procesy, stany lub jednostki związane z dokumentowanym przepływem danych.

 5. Oznacz przepływ danych na diagramie za pomocą kształtów Środek ze środkiem i oznacz pętle danych za pomocą kształtów Pętla na środku.

Oznaczanie przepływu danych między obiektami

 1. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij na stronę rysunku kształt Środek ze środkiem. Umieść go w pobliżu dwóch kształtów, między którymi chcesz pokazać przepływ danych.

 2. Aby zmienić kierunek strzałki, zaznacz ją, a następnie na karcie Narzędzia główne w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Położenie. Wskaż pozycję Obróć kształty, a następnie kliknij pozycję Przerzuć w poziomie lub Przerzuć w pionie.

 3. Przeciągnij punkty końcowe kształtu Środek ze środkiem do punktów połączeń Obraz punktu połączenia — niebieski znak X w środku każdego z pozostałych kształtów. Punkty końcowe zmienią kolor na czerwony w celu wskazania, że kształty są połączone.

 4. Aby zmienić zakrzywienie strzałki, przeciągnij uchwyt zaznaczenia Uchwyt zaznaczenia. Aby zmienić położenie końców strzałek, przeciągnij uchwyt sterujący Uchwyt sterujący.

  Strzałka przepływu danych

Oznaczanie pętli danych

 1. Z wzornika Diagram przepływu danych przeciągnij kształt Pętla na środku na stronę rysunku, w pobliże miejsca, w którym chcesz oznaczyć pętlę danych.

 2. Przeciągnij punkt początkowy kształtu Pętla na środku na środek kształtu stanu lub procesu zawierającego pętlę danych. Punkt końcowy zmieni kolor na czerwony w celu wskazania, że kształty są połączone.

 3. Aby zmienić rozmiar lub położenie pętli, przeciągnij punkt końcowy. Aby zmienić położenie punktów końcowych pętli, przeciągnij uchwyt sterujący Uchwyt sterujący i uchwyt zaznaczenia Uchwyt zaznaczenia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×