Tworzenie diagramu z ułatwieniami dostępu w programie Visio dla sieci Web

Ułatwienia dostępu oprogramowania to dobrze zdefiniowane podejście, które dostarcza techniki i zawartość wszystkim osobom, niezależnie od ich niepełnosprawności. Visio dla sieci Web zawiera wbudowane ułatwienia dostępu. Obejmują one obsługę następujących funkcji:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa ułatwień dostępu w programie Visio.

Sprawdzanie ułatwień dostępu

Podczas sprawdzania ułatwień dostępu sprawdza się, czy diagram spełnia wszystkie wymagania dotyczące ułatwień dostępu — na przykład czy wszystkie kształty mają tekst alternatywny lub czy kolor tekstu jest odpowiedni.

 1. Otwórz diagram do edycji.

 2. Na wstążce wybierz pozycję Recenzja > Sprawdź ułatwienia dostępu Ikona przycisku Sprawdź ułatwienia dostępu. .

  Zostanie otwarte okienko Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 3. Zapoznaj się z listą błędów, a następnie zaznacz każdy znaleziony błąd, aby wprowadzić konieczne poprawki i zwiększyć dostępność diagramu. W celu wykonania pełnej inspekcji, użyj programu Visio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu w celu znajdowania problemów dotyczących ułatwień dostępu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtu lub obrazu

Tekst alternatywny to tekstowy opis kształtu lub obrazu, który może zostać odczytany lub wyświetlony po zatrzymaniu wskaźnika myszy. Aplikacja Visio dla sieci Web dodaje tekst alternatywny, jeśli jest on już dostępny w kształcie lub obrazie, ale możesz także dodać lub zmodyfikować tekst alternatywny. Aby określić, które kształty lub obrazy nie mają tekstu alternatywnego, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

 1. Otwórz diagram do edycji.

 2. Zaznacz kształt lub obraz.

 3. Na wstążce wybierz pozycję Kształt > Tekst alternatywny Ikona przycisku Tekst alternatywny. .

 4. W oknie dialogowym Tekst alternatywny wprowadź tytuł i opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do strony

Dodając tekst alternatywny do stron, możesz udostępnić ich podsumowania, co ułatwi użytkownikowi ogólne zrozumienie diagramu i określenie stron, na których powinien się skupić.

 1. Otwórz diagram do edycji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę strony, a następnie wybierz polecenie Tekst alternatywny.

 3. W oknie dialogowym Tekst alternatywny wprowadź tytuł i opis.

Zobacz też

Visio dla sieci Web — pomoc

Skróty klawiaturowe w programie Visio dla sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×