Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie dokumentów programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Ten temat zawiera instrukcje krok po kroku ułatwiające Excel arkuszy kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Arkusz kalkulacyjny programu Excel zawierający sprawozdanie o dochodach i wykres słupkowy

Osoby niewidome lub niedowidzące mogą łatwiej zrozumieć dane, jeśli utworzysz Excel skoroszyty i wykresy z myślą o ułatwieniach dostępu.

System Windows: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć wszystkie przypadki brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na komórce zawierającej hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Stosowanie wystarczającego kontrastu tekstu i kolorów tła.

Aby znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów, użyj Narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wyszukać tekst w arkuszu kalkulacyjnym, który jest trudno odczytać lub odróżnić od tła.

Jeśli poziom kontrastu między tekstem a tłem jest wysoki, więcej osób może wyświetlać zawartość arkusza kalkulacyjnego i używać jej.

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie kart arkuszy

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wizualnie przeskanować tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych wMicrosoft 365:

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Menu edycji tekstu alternatywnego w programie Excel w systemie Win32
  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na wstążce programu Excel dla systemu Windows

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla obrazów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów programu Excel dla 32-bitowego systemu Windows
  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na wstążce programu Excel dla systemu Windows

  Uwaga: Aby dodać tekst alternatywny do całego kształtu lub grafiki SmartArt, kliknij obramowanie kształtu lub grafiki SmartArt, a nie pojedynczy kształt lub element.

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

  Menu edycji tekstu alternatywnego w programie Excel w systemie Win32

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać wykres przestawny i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie ozdobnych elementów wizualnych

Jeśli Twoje elementy wizualne są ze wzrokiem dekoracyjne, na przykład obramowanie stylistyczne, które dodają zainteresowania wizualną, ale nie są niesformatowane, można je oznaczyć jako takie, aby nie trzeba było wpisywać tekstu alternatywnego. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu będą słyszeć, że są dekoracyjne, dlatego nie zawierają żadnych ważnych informacji. Po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF elementy dekoracyjne są oznaczane w pliku PDF za pomocą znaczników artefaktów, które są pomijane przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole Oznacz jako dekoracyjny tekst. Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Włączanie i wyłączanie automatycznego tekstu alternatywnego

Jeśli nie chcesz dodawać automatycznie generowanych tekstów zastępczych do wstawionych obrazów, możesz wyłączyć opcję automatycznego tekstu alternatywnego. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz łatwo włączyć go ponownie.

 1. Wybierz kolejno pozycje Plik > Opcje > Ułatwienia dostępu.

 2. W sekcji Automatyczny tekst alternatywny zaznacz lub wyczyść zaznaczenie pola wyboru Automatycznie generuj tekst alternatywny, a następnie wybierz OK.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych w Office 2019:

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy, zrzuty ekranu, ikony, klipy wideo i modele 3D, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz polecenie Edytuj tekst alternatywny.

   Menu edycji tekstu alternatywnego w programie Excel w systemie Win32
  • Zaznacz obraz. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na wstążce programu Excel dla systemu Windows

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla obrazów

  Porada: Oszczędzaj czas i Dodaj tekst alternatywny wygenerowany przez system do obrazu. W okienku Tekst alternatywny zaznacz Wygeneruj dla mnie opis. Następnie dokonaj edycji tekstu alternatywnego, aby był lepiej dopasowany do zawartości.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów lub grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub grafikę SmartArt, a następnie wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

   Menu Edytuj tekst alternatywny dla kształtów programu Excel dla 32-bitowego systemu Windows
  • Zaznacz kształt lub grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny na wstążce programu Excel dla systemu Windows

  Uwaga: Aby dodać tekst alternatywny do całego kształtu lub grafiki SmartArt, kliknij obramowanie kształtu lub grafiki SmartArt, a nie pojedynczy kształt lub element.

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać kształt lub grafikę SmartArt i ich kontekst osobie, która nie może ich zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny.

  Menu edycji tekstu alternatywnego w programie Excel w systemie Win32

  Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać wykres przestawny i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego Win32 w programie Word dla wykresów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię i poprawić wpisane słowo, kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz spośród sugerowanych alternatyw.

Tworzenie ozdobnych elementów wizualnych

Jeśli Twoje elementy wizualne są ze wzrokiem dekoracyjne, na przykład obramowanie stylistyczne, które dodają zainteresowania wizualną, ale nie są niesformatowane, można je oznaczyć jako takie, aby nie trzeba było wpisywać tekstu alternatywnego. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu będą słyszeć, że są dekoracyjne, dlatego nie zawierają żadnych ważnych informacji. Po wyeksportowaniu dokumentu do pliku PDF elementy dekoracyjne są oznaczane w pliku PDF za pomocą znaczników artefaktów, które są pomijane przez czytniki zawartości ekranu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny.

 2. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny. Z prawej strony treści dokumentu zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 3. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Okienko Tekst alternatywny dla elementów dekoracyjnych programu Word dla 32-bitowego systemu Windows

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych w Office 2016:

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora. W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Na karcie Opcje kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Rozmiar i właściwości.

 3. Na karcie Opcje kształtu wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu przestawnego

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Etykietki ekranowe to małe okienka z opisami wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika na hiperlinku.

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz dodać hiperlink.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Link.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia zostanie wyświetlona zawartość zaznaczonej komórki. Jest to tekst hiperlinku. Aby go zmienić, wpisz nowy tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres dodaj adres URL hiperlinku.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz tekst etykietki ekranowej.

 6. Kliknij pozycję OK > OK.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Stosowanie łatwo dostępnego koloru tekstu

Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Aby zapewnić prawidłowe wyświetlanie tekstu, użyj ustawienia Automatycznie dla kolorów czcionek. Zaznacz komórki zawierające tekst, a następnie wybierz pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki > Automatycznie.

  Menu koloru czcionki w programie Excel dla komputerów stacjonarnych z systemem Windows.
 • Użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby przeanalizować arkusz kalkulacyjny i znaleźć zbyt mało kontrastu kolorów. Sprawdza ono tekst w arkuszu kalkulacyjnym pod kątem poniższych elementów:

  • Kolor strony

  • Tła komórek

  • Wyróżnienia

  • Wypełnienie pól tekstowych

  • Cieniowanie akapitów

  • Wypełnienia grafik SmartArt

  • Nagłówki, stopki i linki

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Narzędzia tabel, Projektowanie w grupie Opcje stylu tabeli zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający grupę Opcje stylu tabeli z zaznaczonymi polami wyboru

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.

  Program Excel utworzy wiersz nagłówka z nazwami domyślnymi Kolumna1, Kolumna2 itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru Moja tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza i naciśnij klawisz Enter.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Zmień nazwę

Usuwanie kart arkuszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza i wybierz pozycję Usuń.

 2. W oknie dialogowym potwierdzenia wybierz pozycję Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Usuń

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

centrum pomocy programu Excel

Komputery Mac: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Aby znaleźć wszystkie przypadki brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżne arkusze skoroszytu.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Porada: Ponadto możesz dodać etykietki ekranowe, wyświetlane po umieszczeniu kursora na komórce zawierającej hiperlink.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Aby sprawdzić, czy wszystkim arkuszom skoroszytu mającym zawartość nadano opisowe nazwy i czy są jakieś puste arkusze, użyj narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek lub tabel zagnieżdżonych, użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu.

Możesz również wizualnie przeskanować tabele, aby sprawdzić, czy nie zawierają one całkowicie pustych wierszy ani kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w programie Microsoft 365

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych wMicrosoft 365:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla obrazów na Wstążce w programie Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie Excel dla komputerów Mac

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej cały kształt, a nie w jednej z jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Format kształtu > tekstu alternatywnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Przycisk tekst alternatywny dla kształtów na Wstążce w programie Excel dla komputerów Mac
 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Excel 365 okno dialogowe pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie w jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla grafik SmartArt w programie Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Excel 365 okno dialogowe pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Menu kontekstowe Opcje tabeli przestawnej w programie Excel dla komputerów Mac.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej cały wykres, a nie w jednej z jej części.

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej. wybierz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł tabeli przestawnej w polu tekstowym Tytuł.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1–2 zdania, aby opisać tabelę i jej kontekst osobie, która nie może jej zobaczyć. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla tabeli przestawnej programu Excel.

Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Formatowanie dla tekstu alternatywnego> wizualnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w okienku tekst alternatywny w programie Excel dla komputerów Mac

Porada: Jeśli masz kilka ozdobnych elementów, możesz je edytować w partii. Zaznacz je wszystkie, Otwórz okienko tekst alternatywny , a następnie kliknij pozycję dekoracyjne.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2019

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych w Office 2019:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Porada: Aby napisać dobry tekst alternatywny, upewnij się, że zawartość i cel obrazu są przekazywane w zwięzły i jednoznaczny sposób. Tekst alternatywny nie powinien być dłuższy niż krótki zdanie lub dwa — większość czasu będzie zawierać kilka Thoughtfully zaznaczonych wyrazów. Nie powtarzaj otaczającej zawartości tekstowej jako tekstu alternatywnego lub użyj fraz odwołujących się do obrazów, takich jak "grafika" lub "obraz".

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak zdjęcia czy zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie opisu obrazu dla osób, które tego obrazu nie widzą.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla obrazów
  • Zaznacz obraz. Wybierz pozycję Format obrazu > tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla obrazów na Wstążce w programie Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1–2 zdania, aby opisać obraz i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Okienko tekstu alternatywnego w programie Excel dla komputerów Mac

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej cały kształt, a nie w jednej z jego części.

  • Zaznacz kształt. Wybierz pozycję Format kształtu > tekstu alternatywnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

  Przycisk tekst alternatywny dla kształtów na Wstążce w programie Excel dla komputerów Mac
 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać kształt i jego kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Excel 365 okno dialogowe pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

   Excel 365 Edytowanie menu tekstu alternatywnego dla kształtów

   Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w ramce otaczającej całą grafikę SmartArt, a nie w jednej z jej części.

  • Zaznacz grafikę SmartArt. Wybierz Format > Tekst alternatywny.

   Przycisk tekst alternatywny dla grafik SmartArt w programie Excel dla komputerów Mac

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Wpisz 1-2 zdania, aby opisać grafikę SmartArt i jej kontekst osobie, która nie może go zobaczyć.

  Excel 365 okno dialogowe pisanie tekstu alternatywnego dla kształtów

  Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Dodawanie tekstu alternatywnego do tabeli przestawnej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i wybierz Opcje tabeli przestawnej....

  Menu kontekstowe Opcje tabeli przestawnej w programie Excel dla komputerów Mac.

  Porada: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wewnątrz ramki otaczającej cały wykres, a nie wewnątrz jednej z jego części.

 2. W oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej. wybierz Tekst alternatywny.

 3. Na karcie Tekst alternatywny wpisz tytuł tabeli przestawnej w polu tekstowym Tytuł.

 4. W polu tekstowym Opis wpisz 1–2 zdania, aby opisać tabelę i jej kontekst osobie, która nie może jej zobaczyć. Po zakończeniu wybierz przycisk OK.

  Okno dialogowe Tekst alternatywny dla tabeli przestawnej programu Excel.

Porada: Aby sprawdzić pisownię, zaznacz wyraz, który został właśnie wpisany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z listy.

Oznaczanie elementów wizualnych jako dekoracyjne

Jeśli elementy wizualne mają tylko znaczenie dekoracyjne i służą zwiększeniu atrakcyjności, ale nie niosą ze sobą żadnych informacji, możesz oznaczyć je jako takowe, bez konieczności wpisywania tekstu alternatywnego. Przykładem obiektów, które należy oznaczyć jako dekoracyjne są stylizowane ramki. Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu usłyszą, że te obiekty są dekoracyjne, dzięki czemu osoba ta będzie wiedzieć, że nie przeoczyła żadnych istotnych informacji.

 1. Aby otworzyć okienko Tekst alternatywny, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy element wizualny. Wybierz pozycję Edytuj tekst alternatywny....

  • Wybierz element wizualny. Wybierz kartę Formatowanie dla tekstu alternatywnego> wizualnego.

  Zostanie otwarte okienko Tekst alternatywny.

 2. Zaznacz pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne . Pole do wprowadzenia tekstu zostanie wyszarzone.

  Pole wyboru Oznacz jako dekoracyjne zaznaczone w okienku tekst alternatywny w programie Excel dla komputerów Mac

Porada: Jeśli masz kilka ozdobnych elementów, możesz je edytować w partii. Zaznacz je wszystkie, Otwórz okienko tekst alternatywny , a następnie kliknij pozycję Oznacz jako dekoracyjne.

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w pakiecie Office 2016

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych w Office 2016:

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obraz > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obrazu z opisem zaznaczonego obrazu

Dodawanie tekstu alternatywnego do grafik SmartArt

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy grafikę SmartArt.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonej grafiki SmartArt

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj kształt > Opcje kształtu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie kształtu z opisem zaznaczonego kształtu

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów przestawnych

 1. Kliknij wykres przestawny prawym przyciskiem myszy.

 2. Wybierz pozycję Formatuj obszar wykresu > Opcje wykresu > Rozmiar i właściwości.

 3. Wybierz pozycję Tekst alternatywny.

 4. Wpisz opis i tytuł.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Tekst alternatywny okienka Formatowanie obszaru wykresu z opisem zaznaczonego wykresu przestawnego

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków i etykietek ekranowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu Tekst do wyświetlenia wpisz tekst hiperlinku.

 4. W polu Adres wpisz docelowy adres URL.

 5. Wybierz przycisk Etykietka ekranowa i w polu Tekst etykietki ekranowej wpisz etykietkę ekranową.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Wstawianie hiperłącza

Używanie nagłówków w istniejącej tabeli

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Na karcie Tabela zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

 3. Wpisz nagłówki kolumn.

Zrzut ekranu przedstawiający opcje stylu tabeli na karcie Tabela z zaznaczonymi polami wyboru

Dodawanie nagłówków do nowej tabeli

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK.
  Program Excel utworzy wiersz nagłówka z nazwami domyślnymi Kolumna1, Kolumna2itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru Moja tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Zmień nazwę

Usuwanie karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

Zrzut ekranu przedstawiający pozycję menu Usuń

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

centrum pomocy programu Excel

System iOS: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują sposób tworzenia kart tabele i arkusza w Excel arkuszach kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi ikonę Więcej.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Polecenie Opcje stylu z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij dwukrotnie kartę arkusza.

 2. Aby zamienić nazwę wybranego arkusza, wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonymi opcjami zmiany nazwy

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

centrum pomocy programu Excel

System Android: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Zawartość wizualna obejmuje obrazy, grafiki SmartArt, kształty, grupy, wykresy, obiekty osadzone, pismo odręczne i wideo.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia obrazów i innych elementów wizualnych.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu na obrazach. Jeśli musisz użyć obrazu zawierającego tekst, powtórz ten tekst w obrębie dokumentu. W tekście alternatywnym zwięźle opisz dany obraz, a także wspomnij o występującym na nim tekście i jego przeznaczeniu.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Dodawanie tekstu alternatywnego do elementów wizualnych

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do elementów wizualnych w Excel arkuszach kalkulacyjnych.

Uwaga: W przypadku zawartości audio i wideo, oprócz tekstu alternatywnego, należy dołączyć napisy dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodaj tekst alternatywny do obrazów, takich jak obrazy i zrzuty ekranu, aby umożliwić czytnikom zawartości ekranu odczytanie tekstu w celu opisania obrazu użytkownikom, którzy nie widzą tego obrazu.

 1. Zaznacz obraz.

 2. Aby otworzyć kartę Obraz, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Obraz

Dodawanie tekstu alternatywnego do kształtów

Dodaj tekst alternatywny do kształtów — również tych składających się na grafikę SmartArt.

 1. Zaznacz kształt.

 2. Aby otworzyć kartę Kształt, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Kształt

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Zaznacz wykres.

 2. Aby otworzyć kartę Wykres, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Przewiń w dół do polecenia Tekst alternatywny, a następnie naciśnij je.

 4. Wpisz opis i tytuł. Zmiany są zapisywane automatycznie.

  Porada: W pierwszym wierszu uwzględnij najważniejsze informacje i zadbaj o maksymalną zwięzłość opisu.

Polecenie Tekst alternatywny na karcie Wykres

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują tworzenie tabel i kart arkuszy w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Tabela, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w dół.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Karta Tabela z zaznaczoną pozycją Wiersz nagłówka

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Wyróżnij komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Narzędzia główne, u dołu ekranu naciśnij znajdującą się na końcu paska narzędzi strzałkę w górę.

 3. Naciśnij pozycję Narzędzia główne > Wstawianie.

 4. Naciśnij polecenie Tabela.

 5. Zaznacz pole wyboru Tabela ma nagłówki.

Tabela z zaznaczonym polem wyboru Tabela ma nagłówki

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zaznaczona karta arkusza z wyświetlonym poleceniem Zmień nazwę

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

centrum pomocy programu Excel

Aplikacje dla systemu Windows 10: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych programu Excel z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Nadawanie unikatowych nazw wszystkim kartom arkuszy.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Zmienianie nazwy karty arkusza

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste komórki w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Tworzenie tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują sposób tworzenia kart tabele i arkusza w Excel arkuszach kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie nagłówków do nowych tabel

Określ wiersz nagłówka w nowym bloku komórek oznaczanym jako tabela.

 1. Wyróżnij komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę Wstawianie , naciśnij ikonę więcej opcji w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie naciśnij pozycję Strona główna > Wstaw.

 3. Naciśnij opcję Tabela, aby przekształcić wybrane komórki w tabelę.

 4. Zaznacz pole wyboru Tabela ma nagłówki.

Używanie nagłówków w istniejących tabelach

Określ wiersz nagłówka w bloku komórek oznaczonym jako tabela.

 1. Umieść fokus w dowolnej komórce w tabeli.

 2. Aby otworzyć kartę tabela , naciśnij ikonę więcej opcji w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Aby wybrać opcję Wiersz nagłówka, naciśnij ją.

  Porada: Wybrana opcja będzie oznaczona na szaro.

 4. W tabeli wpisz nagłówki kolumn.

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Naciśnij i przytrzymaj kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Aby zmienić nazwę wybranego arkusza, wpisz krótką, unikatową nazwę arkusza.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Office Online: najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy kalkulacyjnych aplikacji Excel Online z ułatwieniami dostępu

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia Excel dla sieci Web arkuszy kalkulacyjnych, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Aspekt wymagający uwagi

Jak to znaleźć

Dlaczego warto poprawić

Jak to poprawić

Dołączanie tekstu alternatywnego do wszystkich elementów wizualnych i tabel.

Użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby znaleźć wystąpienia brakującego tekstu alternatywnego w arkuszu kalkulacyjnym.

Tekst alternatywny ułatwia osobom, które nie widzą ekranu, zrozumienie znaczenia zawartości tabel.

Unikaj przekazywania istotnych informacji jedynie za pomocą tekstu w tabelach. W tekście alternatywnym Zwięźle opisz zawartość tabeli i jej cel.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

Dodawanie zrozumiałych tekstów hiperlinków.

Aby określić, czy tekst hiperlinku sam w sobie stanowi zrozumiały opis i dostarcza czytelnikom dokładnych informacji na temat elementu docelowego, przejrzyj pobieżnie skoroszyt.

Osoby korzystające z czytników zawartości ekranu czasami szybko zapoznają się z listą linków. Linki powinny przekazywać jasne, dokładne informacje na temat zawartości docelowej. Przykładowo zamiast użyć w linku tekstu Kliknij tutaj, zamieść pełny tytuł strony docelowej.

Dodawanie tekstów hiperlinków

Nadawanie wszystkim kartom arkuszy unikatowych nazw i usuwanie pustych arkuszy.

Odczytywanie nazw kart arkuszy w skoroszycie i sprawdzanie, czy każdy arkusz ma zawartość.

Czytniki zawartości ekranu odczytują nazwy arkuszy, które dostarczają informacji na temat zawartości arkusza i w ten sposób ułatwiają zrozumienie zawartości skoroszytu oraz poruszanie się w nim.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

Zmienianie nazwy karty arkusza

Usuwanie kart arkuszy

Stosowanie prostej struktury tabel i określanie informacji o nagłówkach kolumn.

Użyj funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu , aby upewnić się, że tabele nie zawierają podzielonych komórek, scalonych komórek, zagnieżdżonych tabel ani całkowicie pustych wierszy lub kolumn.

Czytniki zawartości ekranu określają swoje położenie, zliczając komórki tabeli. Jeśli tabela jest zagnieżdżona w innej tabeli bądź jeśli komórki są scalone lub podzielone, czytnik zawartości ekranu gubi się w obliczeniach i nie jest w stanie przekazać pomocnych informacji na temat tabeli. Puste wiersze i kolumny w tabeli mogą także błędnie zasugerować osobie korzystającej z czytnika zawartości ekranu, że tabela nie ma już żadnej dodatkowej zawartości.

Ponadto przy użyciu informacji o nagłówkach czytniki zawartości ekranu identyfikują wiersze i kolumny.

Używanie nagłówków w tabeli

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów

Poniższe procedury opisują sposób dodawania tekstu alternatywnego do obrazów i wykresów w Excel dla sieci Web arkuszach kalkulacyjnych. Aby dodać tekst alternatywny do tabel, użyj klasycznej wersji programu Excel.

Uwaga: Zalecamy umieszczanie tekstu tylko w polu opisu i pozostawianie pola tytułu pustego. Zapewni to optymalną pracę większości głównych czytników zawartości ekranu, w tym Narratora.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Skoryguj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Tekst alternatywny z polami Tytuł i Opis.

Dodawanie tekstu alternatywnego do wykresów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, a następnie wybierz pozycję Tekst alternatywny, aby otworzyć okno dialogowe Tekst alternatywny.

 2. Dodaj tekst w polu tekstowym Opis.

 3. Wybierz przycisk OK.

Tworzenie hiperlinków, tabel i kart arkuszy z ułatwieniami dostępu

Poniższe procedury opisują sposób tworzenia hiperlinków, tabel i kart arkuszy w Excel dla sieci Web arkuszach kalkulacyjnych z ułatwieniami dostępu.

Dodawanie tekstów hiperlinków

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę.

 2. Wybierz pozycję Hiperlink.

 3. W polu tekst wyświetlanywpisz tekst, który będzie klikany przez inne osoby. Następnie, w zależności od typu linku, którego chcesz użyć, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu Adres URL wpisz lub wklej adres.

  • W polu miejsce w tym dokumenciewpisz lokalizację komórki, do której chcesz utworzyć link. Na przykład A6.

  • W polu Adres e-mail wpisz adres e-mail w formacie osoba@example.com.

 4. Kliknij przycisk OK.

Porada: Jeśli tytuł docelowej strony hiperlinku stanowi dokładne podsumowanie zawartości strony, użyj go jako tekstu hiperlinku. Na przykład ten tekst hiperlinku odpowiada tytułowi strony docelowej: Szablony i motywy dla aplikacji Office Online.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Wstawianie hiperłącza, gdzie można wprowadzić informacje dotyczące wyświetlanego tekstu i adres URL, określić miejsce w dokumencie lub adres e-mail.

Używanie nagłówków w tabeli

 1. Zaznacz komórki, które chcesz włączyć do tabeli.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele wybierz przycisk Tabela.

 3. Zaznacz pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

 4. Wybierz przycisk OK. Excel dla sieci Web tworzy wiersz nagłówka z nazwami domyślnymi Kolumna1, Kolumna2itd.

 5. Wpisz nową, opisową nazwę dla każdej kolumny w tabeli.

Uwaga: Wykonaj te same kroki, aby dodać nagłówki do komórek w istniejącej tabeli.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Tworzenie tabeli z zaznaczonym polem wyboru dla opcji „Moja tabela ma nagłówki”.

Nadawanie skoroszytowi zrozumiałej nazwy

 1. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako.

 2. Wybierz przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz nazwę pliku. Utwórz nazwę, która pozwoli zorientować się, jakie dane zawiera plik. Jeśli to możliwe, uwzględnij w nazwie datę.

 3. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Zastąp istniejący plik.

 4. Wybierz przycisk OK.

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, wybierz pozycję Zmień nazwę, wpisz nazwę pliku, a następnie wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia okno dialogowe Zapisywanie jako, gdzie można wprowadzić nazwę pliku i skorzystać z opcji, aby zamienić istniejący plik.

Zmienianie nazwy karty arkusza

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie wybierz pozycję Zmień nazwę.

 2. Wpisz krótką, unikatową nazwę, która będzie opisywać zawartość danej karty.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zrzut ekranu przedstawia menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty arkusza z opcjami wstawienia, usunięcia, zmienienia nazwy, zmienienia kolejności, ukrycia i odkrycia arkusza.

Usuwanie kart arkuszy

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza.

 2. Wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk OK.

Zobacz też

Reguły dla funkcji Sprawdzanie ułatwień dostępu

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie prezentacji programu PowerPoint z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu dla osób niepełnosprawnych

centrum pomocy programu Excel

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×