We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Na karcie Tworzenie w programie Access jest dostępnych kilka narzędzi do szybkiego tworzenia formularzy, z których każde umożliwia utworzenie formularza jednym kliknięciem. Jeśli jednak jest potrzebny precyzyjniejszy sposób wyboru pól formularza, można zamiast nich użyć Kreatora formularzy. Umożliwia on między innymi definiowanie grupowania i sortowania danych, a także pozwala stosować pola z wielu tabel i kwerend (pod warunkiem, że pozostają one ze sobą w relacjach).

Uruchamianie Kreatora formularzy

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Kreator formularzy

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach Kreatora formularzy.

    Uwaga: Aby w formularzu zawrzeć pola z wielu tabel i kwerend, nie klikaj przycisków Dalej ani Zakończ po wybraniu pól z pierwszej tabeli lub kwerendy na pierwszej stronie Kreatora formularzy. Zamiast tego powtórz czynności wyboru tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij dodatkowe pola, które chcesz umieścić w formularzu. Dopiero na końcu kliknij przycisk Dalej lub Zakończ, aby kontynuować.

  3. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

W zależności od wybranych opcji użycie Kreatora formularzy może dawać różne wyniki. Dlatego zaleca się wielokrotne uruchamianie kreatora i eksperymentowanie za każdym razem z innymi opcjami do czasu uzyskania pożądanego wyniku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×