Tworzenie formularza za pomocą Kreatora formularzy

Na karcie Tworzenie w programie Access jest dostępnych kilka narzędzi do szybkiego tworzenia formularzy, z których każde umożliwia utworzenie formularza jednym kliknięciem. Jeśli jednak jest potrzebny precyzyjniejszy sposób wyboru pól formularza, można zamiast nich użyć Kreatora formularzy. Umożliwia on między innymi definiowanie grupowania i sortowania danych, a także pozwala stosować pola z wielu tabel i kwerend (pod warunkiem, że pozostają one ze sobą w relacjach).

Uruchamianie Kreatora formularzy

  1. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Kreator formularzy

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronach Kreatora formularzy.

    Uwaga: Aby w formularzu zawrzeć pola z wielu tabel i kwerend, nie klikaj przycisków Dalej ani Zakończ po wybraniu pól z pierwszej tabeli lub kwerendy na pierwszej stronie Kreatora formularzy. Zamiast tego powtórz czynności wyboru tabeli lub kwerendy, a następnie kliknij dodatkowe pola, które chcesz umieścić w formularzu. Dopiero na końcu kliknij przycisk Dalej lub Zakończ, aby kontynuować.

  3. Na ostatniej stronie kreatora kliknij przycisk Zakończ.

W zależności od wybranych opcji użycie Kreatora formularzy może dawać różne wyniki. Dlatego zaleca się wielokrotne uruchamianie kreatora i eksperymentowanie za każdym razem z innymi opcjami do czasu uzyskania pożądanego wyniku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×