Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz

Tworzenie formularza za pomocą narzędzia Formularz

Za pomocą narzędzia Formularz w programie Access można szybko utworzyć formularz jednoelementowy. Ten typ formularza służy do wyświetlania informacji o pojedynczych rekordach, jak pokazano na poniższej ilustracji:

Formularz jednoelementowy

1. Formularz przedstawia informacje z jednego rekordu.

2. W niektórych przypadkach dodawany jest podarkusz danych do wyświetlania powiązanych informacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Automatyczne tworzenie podarkusza danych.

Gdy korzysta się z narzędzia Formularz, do formularza są dodawane wszystkie pola z bazowego źródła danych. Można zacząć używać nowego formularza od razu albo zmodyfikować go w widoku układu lub w widoku projektu, aby bardziej odpowiadał potrzebom użytkownika.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access, czyli baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Tworzenie formularza jednoelementowego

  1. W okienku nawigacji kliknij tabelę lub kwerendę zawierającą dane, które chcesz umieścić w formularzu.

  2. Na karcie Tworzenie w grupie Formularze kliknij pozycję Formularz.

    Program Access utworzy formularz i wyświetli go w widoku układu. W widoku układu można wprowadzać zmiany projektu formularza przy jednoczesnym wyświetlaniu danych. Można na przykład dopasować rozmiar pól tekstowych, aby zmieściły się w nich dane. Aby uzyskać więcej informacji o widokach formularza, zobacz artykuł Którego widoku użyć: widoku układu czy widoku projektu?

  3. Aby rozpocząć pracę nad formularzem, przełącz na widok formularza:

    • Na karcie Narzędzia główne w grupie Widoki kliknij pozycję Widok, a następnie kliknij pozycję Widok formularza.

Automatyczne tworzenie podarkusza danych

Jeśli jakaś tabela jest w relacji jeden-do-wielu z tabelą lub kwerendą, która została użyta do utworzenia formularza, do formularza zostanie dodany podarkusz danych oparty na powiązanej tabeli lub kwerendzie. Jeśli na przykład zostanie utworzony prosty formularz oparty na tabeli Klienci, a między tabelami Klienci i Zamówienia jest zdefiniowana relacja typu jeden-do-wielu, w podarkuszu danych znajdą się wszystkie rekordy z tabeli Zamówienia, które odnoszą się do bieżącego rekordu z tabeli Klienci. Jeśli podarkusz danych nie powinien znajdować się w formularzu, można go usunąć, przełączając na widok układu, zaznaczając arkusz danych i naciskając klawisz DELETE.

Jeśli istnieje więcej niż jedna tabela z relacją jeden-do-wielu w stosunku do tabeli, która została użyta do utworzenia formularza, program Access nie doda żadnych arkuszy danych do formularza.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×