Tworzenie grafiki SmartArt

Utwórz Grafika SmartArt, aby szybko i łatwo uzyskać wizualną reprezentację informacji. Wiele różnych układów do wyboru umożliwia efektywne przekazywanie wiadomości i pomysłów. Grafiki SmartArt można tworzyć w Excel, Outlook, PowerPoint i Word i można ich użyć w Office.

Aby zapoznać się z omówieniem Grafiki SmartArt, w tym zagadnienia dotyczące wybierania najlepszej grafiki i typu układu w celu wyświetlenia danych lub przekazania koncepcji, zobacz Wybieranie grafiki SmartArt.

Wstawianie grafiki SmartArt i dodawanie do niej tekstu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Przycisk SmartArt na karcie Wstawianie

 2. W oknie dialogowym Wybieranie grafiki SmartArt kliknij wybrany typ i układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko Tekst nie jest widoczne, kliknij kontrolkę strzałki po lewej stronie grafiki SmartArt.

   • Aby dodać tekst, na przykład tytuł, na dowolnej pozycji obok grafiki SmartArt lub na niej, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać kolejny kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Przycisk Dodaj kształt w grupie Tworzenie grafiki

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Uwagi: 

 • Aby dodać kształt z poziomu okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, przenieś kursor w położenie przed lub za tekstem, gdzie chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby usunąć kształt z grafiki SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całą grafikę SmartArt, kliknij jej obramowanie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Do kształtów w grafice SmartArt można stosować odmiany kolorów pochodzących z kolorów motywu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Przycisk Zmień kolory na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki SmartArt

Styl SmartArt to połączenie kilku efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-W, który można zastosować do kształtów w grafice SmartArt i uzyskać wyjątkowy, profesjonalny wygląd.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Przycisk Więcej .

Wstawianie Grafika SmartArt i dodawanie do niego tekstu

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

  Wstawianie grafiki SmartArt ze wstążki

 2. W menu typów, które się pojawią, wskaż odpowiedni typ, a następnie wybierz układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko tekst nie jest widoczne, kliknij kontrolkę strzałki po lewej stronie Grafika SmartArt.

   • Aby dodać tekst, taki jak tytuł, w dowolnej pozycji bliskiej lub na początku Grafika SmartArt, na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe , aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij w polu w Grafika SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij Grafika SmartArt, do którego chcesz dodać inny kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. Na karcie projekt grafiki SmartArt w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę obok przycisku Dodaj kształt.

  Dodawanie kształtu do grafiki SmartArt

  Jeśli karta Projektowanie grafiki SmartArt nie jest widoczna, upewnij się, że wybrano Grafika SmartArt. Aby otworzyć kartę projekt grafiki SmartArt , może być konieczne dwukrotne kliknięcie Grafika SmartArt.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

Uwagi: 

 • Aby dodać kształt podczas korzystania z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, Przenieś kursor przed lub po tekście, do którego chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby usunąć kształt z Grafika SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całe Grafika SmartArt, kliknij obramowanie Grafika SmartArt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Do kształtów w Grafika SmartArt można stosować odmiany kolorów pochodzące z kolory motywu.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie projekt grafiki SmartArt w grupie style grafiki SmartArt kliknij pozycję Zmień kolory.

  Zmienianie kolorów grafiki SmartArt

  Jeśli karta Projektowanie grafiki SmartArt nie jest widoczna, upewnij się, że wybrano Grafika SmartArt. Aby otworzyć kartę projekt grafiki SmartArt , może być konieczne dwukrotne kliknięcie Grafika SmartArt.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do Grafika SmartArt

Styl grafiki SmartArt to kombinacja różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-w, które można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt, aby utworzyć unikatowy i profesjonalnie zaprojektowany wygląd.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie projekt grafiki SmartArt w grupie style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl grafiki SmartArt.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk więcej .

  Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić więcej opcji stylu grafiki SmartArt

Wstawianie Grafika SmartArt i dodawanie do niego tekstu

 1. W menu Wstaw wybierz pozycję grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt na Wstążce w grupie Wstawianie grafiki SmartArt wybierz odpowiedni typ grafiki (Lista, procesitd.), a następnie wybierz układ.

 3. Wprowadź tekst, wykonując jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innego miejsca lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej swój tekst.

   Uwagi: 

   • Jeśli okienko tekst nie jest widoczne, kliknij kontrolkę edytora po lewej stronie Grafika SmartArt.

   • Aby dodać tekst, taki jak tytuł, w dowolnej pozycji bliskiej lub na początku Grafika SmartArt, na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij pozycję pole tekstowe , aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

  • Kliknij w polu w Grafika SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji już po dodaniu wszystkich odpowiednich bloków.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij Grafika SmartArt, do którego chcesz dodać inny kształt.

 2. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Control i kliknij istniejący kształt znajdujący się najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W menu skrótów wskaż polecenie Dodaj kształt, a następnie wybierz odpowiednią opcję wstawiania:

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij pozycję Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij pozycję Dodaj kształt przed.

  Uwagi: 

  • Aby dodać kształt podczas korzystania z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, Przenieś kursor przed lub po tekście, do którego chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby usunąć kształt z Grafika SmartArt, kliknij kształt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całe Grafika SmartArt, kliknij obramowanie Grafika SmartArt, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

  • Aby dodać kształt, na przykład objaśnienie lub linię, zobacz Dodawanie kształtów.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Do kształtów w Grafika SmartArt można stosować odmiany kolorów pochodzące z kolory motywu.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt w grupie style grafiki SmartArt kliknij pozycję kolory.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do Grafika SmartArt

Styl grafiki SmartArt to kombinacja różnych efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-w, które można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt, aby utworzyć unikatowy i profesjonalnie zaprojektowany wygląd.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na karcie SmartArt w grupie style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl grafiki SmartArt.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk więcej .

  Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić więcej opcji stylu grafiki SmartArt

W PowerPoint dla sieci Web możesz dodawać i edytować Grafiki SmartArt.

Wstawianie grafiki SmartArt i dodawanie do niej tekstu

 1. Na karcie Wstawianie wybierz pozycję grafika SmartArt.

  Na karcie Wstawianie wybierz pozycję grafika SmartArt

 2. W menu rozwijanym wybierz odpowiedni układ.

  Grafika zostanie wstawiona na slajdzie. Po lewej stronie grafiki pojawi się edytor tekstu. Każdy element punktora w edytorze odpowiada jednemu elementowi w grafice.

  Dodawanie tekstu do grafiki SmartArt w edytorze tekstu z lewej strony
 3. Aby wprowadzić tekst, kliknij pozycję obok punktora w edytorze tekstu, a następnie wpisz tekst lub wklej tekst skopiowany z innego miejsca.

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

Dodając kształty w edytorze tekstów, naciśnij klawisz ENTER, aby dodać kolejny element punktora.

Kształty w edytorze tekstów są usuwane przez odstępy między elementami punktora, które mają zostać usunięte.

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Możesz zastosować Wariacje kolorów (pochodzące z kolory motywu prezentacji) do kształtów w Grafika SmartArt.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję Zmień kolory.

  W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz pozycję Zmień kolory, aby otworzyć galerię kolorów.

 3. W wyświetlonym menu wybierz odpowiednią odmianę koloru.

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki

Styl grafiki SmartArt to kombinacja efektów, takich jak styl linii, skos lub efekt 3-w, które można zastosować do kształtów w Grafika SmartArt w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij Grafika SmartArt.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję Style.

  W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt wybierz strzałkę więcej stylów, aby otworzyć galerię style grafiki SmartArt

 3. W wyświetlonym menu wybierz odpowiedni styl.

  Wskaż myszą dowolną opcję, aby wyświetlić nazwę opisu opcji.

Odwracanie kolejności kształtów w grafice

Kształty w grafice są domyślnie układane od lewej do prawej (lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara), jeśli grafika jest okrągła. 

Aby odwrócić kolejność kształtów:

 1. Zaznacz tę grafikę.

 2. Na Wstążce w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtwybierz pozycję od prawej do lewej.

Zmienianie poziomu listy elementu

Okienko tekstu działa jak konspekt lub Lista punktowana, która mapuje informacje bezpośrednio na Grafika SmartArt. Każda Grafika SmartArt definiuje własne mapowanie między punktorami w edytorze tekstów i zestawem kształtów w Grafika SmartArt.

Aby wciąć wiersz w okienku tekstu, zaznacz linię, którą chcesz wciąć, a następnie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArtna karcie projektowanie kliknij pozycję Obniż.

Aby zmniejszyć poziom listy, zaznacz linię, którą chcesz zwiększyć, a następnie kliknij pozycję Podwyższ (lub naciśnij klawisze Shift + Tab).

Porady

 • Aby zmienić rozmiar całej Grafika SmartArt, kliknij obramowanie Grafika SmartArt, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru do momentu, aż Grafika SmartArt będzie miał odpowiedni rozmiar.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×