Tworzenie i dodawanie podpisu e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web

Utwórz podpis do wiadomości e-mail, który będzie można dodawać automatycznie do wszystkich wiadomości wychodzących lub ręcznie do konkretnych wiadomości.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Tworzenie podpisu e-mail

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Przejdź do Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook > Redagowanie i odpowiedź.

 3. W obszarze Podpis e-mail wpisz swój podpis i użyj dostępnych opcji formatowania, aby zmienić jego wygląd.

  Uwaga: Możesz mieć tylko jeden podpis dla każdego konta.

  • Jeśli chcesz, aby podpis był wyświetlany u dołu wszystkich nowych wiadomości e-mail, które redagujesz, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj mój podpis do nowych redagowanych wiadomości.

  • Jeśli chcesz, aby podpis był wyświetlany w wiadomościach, które przekazujesz dalej lub na które odpowiadasz, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj mój podpis do wiadomości przekazywanych dalej i odpowiedzi.

  • Jeśli nie zaznaczysz tych opcji, możesz ręcznie dodać podpis do wybranej wiadomości. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Ręczne dodawanie podpisu do nowej wiadomości.

 4. Po zakończeniu wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Zawsze możesz wrócić do strony Redagowanie i odpowiadanie i zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru obok opcji automatycznego dodawania podpisu.

Ręczne dodawanie podpisu do nowej wiadomości

Jeśli utworzono podpis, ale nie wybrano opcji jego automatycznego dodawania do wszystkich wiadomości wychodzących, można dodać go później podczas pisania wiadomości e-mail.

 1. Przejdź do swojej skrzynki pocztowej i wybierz pozycję Nowa wiadomość.

 2. Wpisz wiadomość, a następnie u dołu okienka redagowania wybierz pozycję Więcej akcji > Wstaw podpis.

 3. Gdy wiadomość e-mail będzie gotowa, wybierz pozycję Wyślij.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook_w_sieci_Web

Tworzenie podpisu e-mail

 1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web.

 2. Na górnym pasku nawigacji, wybierz Ustawienia > Poczta, co spowoduje otwarcie panelu Opcje po lewej stronie.

 3. W panelu Opcje w obszarze Poczta wybierz Układ > podpis wiadomości E-mail.

 4. W polu tekstowym wpisz swój podpis i użyj dostępnych opcji formatowania, aby zmienić jego wygląd.

  Uwaga: Wstawianie pliku obrazu (na przykład w formacie gif or jpg) do podpisu nie jest obsługiwane, ale obraz można skopiować ze strony sieci Web i wkleić go w pole podpisu.

 5. Jeśli chcesz, aby podpis był wyświetlany u dołu wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail, w tym odpowiedzi i wiadomości przesłanych dalej, zaznacz pole wyboru Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości.

  Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, możesz ręcznie dodać swój podpis do wybranej wiadomości. Więcej informacji na ten temat zawiera następna sekcja.

 6. Po zakończeniu wybierz Zapisz.

  Uwaga: Możesz zawsze powrócić do strony Podpis e-mail i zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru Automatycznie dodawaj mój podpis do wysyłanych wiadomości.

Ręczne dodawanie podpisu do nowej wiadomości

Jeśli utworzono podpis, ale nie wybrano opcji jego automatycznego dodawania do wszystkich wiadomości wychodzących, można dodać go później podczas pisania wiadomości e-mail.

 1. Przejdź do swojej skrzynki pocztowej i wybierz pozycję Nowa ikona wiadomości e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web , aby utworzyć nową wiadomość e-mail.

 2. Wpisz wiadomość, a następnie na pasku narzędzi wybierz pozycję Więcej > Wstaw podpis na pasku narzędzi.

 3. Gdy wiadomość e-mail będzie gotowa, wybierz pozycję Wyślij.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×