Tworzenie i konfigurowanie nowego typu zawartości zestawu dokumentów

Tworzenie i konfigurowanie nowego typu zawartości zestawu dokumentów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym temacie wyjaśniono, jak włączyć funkcję zestawów dokumentów dla zbioru witryn oraz jak skonfigurować typ zawartości zestawu dokumentów.

Co chcesz zrobić?

Włączanie zestawów dokumentów dla zbioru witryn

Tworzenie typu zawartości zestawu dokumentów

Konfigurowanie lub dostosowywanie typu zawartości zestawu dokumentów

Włączanie zestawów dokumentów dla zbioru witryn

Jeśli funkcja zestawów dokumentów nie została aktywowana dla danego zbioru witryn, należy to zrobić przed utworzeniem lub skonfigurowaniem nowych typów zawartości zestawów dokumentów. Do aktywowania funkcji zestawów dokumentów potrzebne są uprawnienia administratora zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, dla której chcesz włączyć funkcję zestawów dokumentów.

 2. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Funkcje zbioru witryn.

 4. Znajdź funkcję zestawów dokumentów na liście, a następnie kliknij przycisk Uaktywnij.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości zestawu dokumentów

Aby umożliwić użytkownikom witryny używanie zestawów dokumentów, należy utworzyć i skonfigurować typ zawartości zestawu dokumentów dla każdego zestawu, który ma być zarządzany. Po utworzeniu typu zawartości należy dodać go do biblioteki dokumentów, w której będzie używany. Utworzony i skonfigurowany typ zawartości zestawu dokumentów należy dodać do biblioteki, w której użytkownicy będą tworzyć zestawy dokumentów.

Aby móc tworzyć lub konfigurować typy zawartości zestawów dokumentów, należy mieć uprawnienia administratora zbioru witryn lub właściciela witryny.

 1. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

 3. Na stronie Typy zawartości witryny kliknij przycisk Utwórz.

W sekcji Nazwa i opis w polu Nazwa wpisz nazwę nowego zestawu dokumentów. Ta nazwa będzie widoczna dla użytkowników podczas tworzenia wystąpienia zestawu dokumentów.

 1. W polu Opis wpisz opis zestawu dokumentów.

 2. W obszarze Wybierz nadrzędny typ zawartości z kliknij pozycję Typy zawartości zestawu dokumentów. Jeśli pozycja Typy zawartości zestawu dokumentów nie jest dostępna, być może nie aktywowano funkcji zestawów dokumentów dla tego zbioru witryn.

W sekcji Grupowanie określ, czy nowy typ zawartości zestawu dokumentów ma zostać dodany do nowej grupy czy do istniejącej grupy.

 1. Kliknij przycisk OK.

Po utworzeniu nowego typu zawartości zestawu dokumentów zostanie wyświetlona strona Typ zawartości witryny zawierająca informacje o tym typie i umożliwiająca skonfigurowanie dla niego dodatkowych ustawień.

Początek strony

Konfigurowanie lub dostosowywanie typu zawartości zestawu dokumentów

 1. W menu Witryna kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Typy zawartości witryny.

Na stronie Typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości zestawu dokumentów, który chcesz skonfigurować.

 1. Na stronie Typ zawartości witryny w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zestawu dokumentów.

W sekcji Dozwolone typy zawartości wybierz odpowiednią grupę typów zawartości. Następnie w obszarze Dostępne typy zawartości witryny wybierz typ zawartości, który ma być dozwolony w tym zestawie dokumentów. Następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść go do pola Typy zawartości dozwolone w zestawie dokumentów. Powtórz ten krok w odniesieniu do każdego typu zawartości, który ma zostać uwzględniony w zestawie dokumentów.

 1. W sekcji Domyślna zawartość wybierz typ zawartości, dla której chcesz przekazać zawartość domyślną, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj, Aby odnaleźć plik, który chcesz przekazać.
  Co to jest zawartość domyślna?

  Zawartość domyślna to zawartość tworzona automatycznie z wystąpieniem zestawu dokumentów. Załóżmy, że potrzebny jest zestaw dokumentów do zarządzania procesem projektowania produktu. Ten zestaw dokumentów może zawierać dokument projektu produktu (dokument programu Microsoft Word), rysunek projektu (rysunek programu Microsoft Visio) i specyfikację dotyczącą działania (arkusz programu Microsoft Excel). Organizacja może korzystać ze standardowego szablonu dokumentu projektu produktu wstępnie wypełnionego przy użyciu standardowych informacji, które muszą podać autorzy. Ten szablon można przekazać jako zawartość domyślną. Kiedy autor utworzy nowe wystąpienie zestawu dokumentów projektu produktu, zostanie automatycznie utworzona kopia dokumentu projektu produktu. Nową kopię można edytować i uzupełnić o dodatkowe informacje. Jeśli do typów zawartości w zestawie dokumentów nie zostanie dołączona zawartość domyślna, nie zostaną automatycznie utworzone żadne pliki. Autorzy będą mogli utworzyć je od podstaw w zestawie dokumentów lub przekazać dokumenty do zestawu dokumentów.

 2. Zawartość domyślną można przekazać dla kilku różnych typów zawartości. W tym celu kliknij pozycję Dodaj nową zawartość domyślną i wybierz kolejny typ zawartości, dla którego chcesz określić zawartość domyślną. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby odszukać plik do przekazania. Powtarzaj ten krok do momentu określenia całej zawartości domyślnej dla wybranych typów zawartości w danym zestawie dokumentów.

 3. Jeśli do nazw plików ma być dodawana nazwa zestawu dokumentów, zaznacz pole wyboru Dodaj nazwę zestawu dokumentów do każdej nazwy pliku. Może to ułatwić użytkownikom znajdowanie plików w pewnych widokach biblioteki — zwłaszcza jeśli biblioteka zawiera wiele typów zestawów dokumentów.

W sekcji Kolumny udostępnione wybierz kolumny, które poszczególne typy zawartości mają współużytkować w zestawie dokumentów.
Kolumny udostępnione działają w trybie tylko do odczytu w dokumentach w zestawie dokumentów i można je edytować wyłącznie dla całego zestawu dokumentów. Zmiany wartości kolumn udostępnionych w zestawie dokumentów są synchronizowane z odpowiednimi wartościami kolumn udostępnionych.

W sekcji Kolumny strony powitalnej określ, które kolumny mają być wyświetlane na stronie powitalnej zestawu dokumentów.

 1. W sekcji Strona powitalna kliknij pozycję Dostosowywanie strony powitalnej, aby dostosować wygląd strony powitalnej wyświetlanej w każdym wystąpieniu zestawu dokumentów.

 2. Aby zastosować te zmiany strony powitalnej do wszelkich zestawów dokumentów dziedziczących po tym zestawie dokumentów, zaznacz pole wyboru Zaktualizuj stronę powitalną zestawów dokumentów dziedziczących po tym typie zawartości.

W sekcji Aktualizowanie typów zawartości listy i witryny określ, czy zaktualizować wszelkie typy zawartości dziedziczące po tym zestawie dokumentów przy użyciu wprowadzonych zmian.

 1. Kliknij przycisk OK.

Utworzony i skonfigurowany typ zawartości zestawu dokumentów należy dodać do biblioteki, w której użytkownicy będą tworzyć zestawy dokumentów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×