Tworzenie i przedstawianie pokazu niestandardowego

W celu pokazania tego podzbioru dla określonego grona odbiorców można zasadniczo oznakować podzbiory slajdów w pliku prezentacji. Może to być obraz listy odtwarzania. PowerPoint połączenia z tym pokazem niestandardowym.

Podczas tworzenia pokazu niestandardowego w PowerPoint można dostosować prezentację do różnych odbiorców. Za pomocą pokazu niestandardowego możesz prezentować tylko niektóre slajdy w prezentacji lub utworzyć hiperlink w grupie slajdów w prezentacji.

Istnieją dwa rodzaje pokazów niestandardowych: podstawowe i podłączane. Podstawowa pokaz niestandardowy to oddzielna prezentacja lub prezentacja zawierająca niektóre slajdy oryginału. Pokaz niestandardowy z hiperłączami umożliwia szybkie poruszanie się po jednej lub wielu osobnych prezentacjach.

Podstawowe pokazy niestandardowe

Użyj podstawowego pokazu niestandardowego, aby przedstawić podzestaw slajdów w pliku prezentacji. Jeśli na przykład prezentacja zawiera łącznie pięć slajdów, pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 1" może zawierać tylko slajdy 1, 3 i 5. Drugi pokaz niestandardowy o nazwie "Witryna 2" może zawierać slajdy 1, 2, 4 i 5. Po utworzeniu pokazu niestandardowego na podstawie prezentacji możesz zawsze uruchomić całą prezentację w oryginalnym porządku sekwencyjnym.

Podstawowy pokaz niestandardowy

1 Slajdy dla witryny 1

2 Slajdy dla witryny 2

Pokazy niestandardowe z hiperłączami

Za pomocą pokazu niestandardowego z hiperłączami możesz organizować zawartość prezentacji. Jeśli na przykład utworzysz podstawowy pokaz niestandardowy o nowej organizacji ogólnej, możesz utworzyć pokaz niestandardowy dla każdego działu w organizacji i połączyć go z prezentacją podstawową.

Aby utworzyć slajd ze spisem treści, możesz również użyć pokazu niestandardowego z hiperłączami. Obszar Spis treści umożliwia przechodzenie do różnych sekcji prezentacji w celu wybrania sekcji, które mają być przedstawiane odbiorcom w określonym czasie.

Pokazy niestandardowe z hiperłączami

1 Slajd z hiperłączami

2 Pokaz niestandardowy dla działu A

3 Pokaz niestandardowy dla działu B

Tworzenie pokazu niestandardowego i prezentowanie go

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Przejdź do pokazu slajdów > niestandardowego pokazu slajdów, a następnie wybierz pozycję pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

  Porada: Aby wyświetlić podgląd pokazu niestandardowego, kliknij nazwę pokazu w oknie dialogowym pokazy niestandardowe , a następnie kliknij pozycję Pokaż.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacjiwybierz slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowymzaznacz slajd, a następnie kliknij jedną z strzałek, aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperłączami

 1. Przejdź do pokazu slajdów > niestandardowego pokazu slajdów, a następnie wybierz pozycję pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym pokazy niestandardowe wybierz pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacjikliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w głównym pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowymzaznacz slajd, a następnie kliknij jedną z strzałek, aby przenieść slajd w górę lub w dół na liście.

 4. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby utworzyć hiperłącze do pokazu pomocniczego w prezentacji, zaznacz tekst lub obiekt, który ma być linkiem.

 6. Przejdź do obszaru wstawianie > hiperlinku.

 7. W oknie dialogowym wstawianie łączy w obszarze link dokliknij pozycję Umieść w tym dokumencie.

 8. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć link do pokazu niestandardowego, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć .

  • Aby utworzyć link do lokalizacji w bieżącej prezentacji, na liście Wybierz miejsce na tym dokumencie zaznacz slajd, do którego chcesz przejść.

Rozpoczynanie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu w obszarze Pokaż slajdykliknij pozycję pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij pozycję niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję pokazy niestandardowe.

 5. Z listy pokazy niestandardowe wybierz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie podstawowego pokazu niestandardowego

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym pokazy niestandardowe kliknij pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących ze sobą slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatniego slajdu, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele slajdów niesekwencyjnych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne slajdy, które chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowymkliknij slajd, a następnie kliknij strzałkę w górę lub w dół na liście, aby przenieść slajd w górę lub w dół.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe na wszystkich slajdach w prezentacji, powtórz kroki od 1 do 5.

Tworzenie pokazu niestandardowego z hiperłączami

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij strzałkę obok pozycji niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję pokazy niestandardowe.

 2. W oknie dialogowym pokazy niestandardowe kliknij pozycję Nowy.

 3. W obszarze Slajdy w prezentacjikliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w głównym pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele sąsiadujących ze sobą slajdów, kliknij pierwszy slajd, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT podczas klikania ostatniego slajdu, który chcesz zaznaczyć. Aby zaznaczyć wiele slajdów niesekwencyjnych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij poszczególne slajdy, które chcesz zaznaczyć.

 4. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowymkliknij slajd, a następnie kliknij strzałkę w górę lub w dół na liście, aby przenieść slajd w górę lub w dół.

 5. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe na wszystkich slajdach w prezentacji, powtórz kroki od 1 do 5.

 6. Aby utworzyć hiperlink z pokazu głównego do pokazu pomocniczego, zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperlink.

 7. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Hiperłącze.

 8. W obszarze Połącz z kliknij pozycję Miejsce w tym dokumencie.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć link do pokazu niestandardowego, na liście Wybierz miejsce w tym dokumencie zaznacz pokaz niestandardowy, do którego chcesz przejść, a następnie zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć .

  • Aby utworzyć link do lokalizacji w bieżącej prezentacji, na liście Wybierz miejsce na tym dokumencie zaznacz slajd, do którego chcesz przejść.

Rozpoczynanie pokazu niestandardowego z poziomu PowerPoint

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu w obszarze Pokaż slajdykliknij pozycję pokaz niestandardowy, a następnie kliknij wybrany pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij przycisk OK.

 4. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Rozpoczynanie pokazu slajdów kliknij pozycję niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję pokazy niestandardowe.

 5. Z listy pokazy niestandardowe wybierz pokaz, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję pokaz niestandardowy, a następnie kliknij pozycję niestandardowy pokaz slajdów.

  Kliknij pozycję pokaz niestandardowy.

 3. Kliknij pozycję +.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE  podczas klikania slajdów.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę  lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół listy.

 6. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe na wszystkich slajdach w prezentacji, Powtórz te czynności.

  Porada: Aby zobaczyć, jak pokaz niestandardowy pojawi się w widoku Pokaz slajdów, w oknie dialogowym pokazy niestandardowe kliknij nazwę pokazu, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij pokaz.

Łącze do innych pokazów celnych

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Zaznacz tekst lub obiekt, który ma reprezentować hiperlink. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij pozycję Akcja.

  Kliknij pozycję Akcja

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać dodatkowe linki do innych pokazów niestandardowych, Powtórz te czynności.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów kliknij pozycję pokaz niestandardowy, a następnie kliknij pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli jeszcze nie utworzono pokazu niestandardowego, kliknij pozycję pokaz niestandardowy, kliknij pozycję niestandardowy pokaz slajdów, a następnie kliknij pozycję +.

Tworzenie pokazu niestandardowego

 1. Otwórz prezentację, której chcesz użyć do utworzenia pokazu niestandardowego.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwarzanie pokazu slajdów kliknij pozycję Pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

 3. Kliknij przycisk Nowy.

 4. W obszarze Slajdy w prezentacji kliknij slajdy, które chcesz uwzględnić w pokazie niestandardowym, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Aby zaznaczyć wiele slajdów, przytrzymaj naciśnięty klawisz POLECENIE  podczas klikania slajdów.

 5. Aby zmienić kolejność wyświetlania slajdów, w obszarze Slajdy w pokazie niestandardowym kliknij slajd, a następnie kliknij przycisk Strzałka zmiany kolejności w górę  lub Strzałka zmiany kolejności w dół  w celu przesunięcia slajdu w górę lub w dół listy.

 6. W polu Nazwa pokazu slajdów wpisz nazwę, a następnie kliknij przycisk OK. Aby utworzyć dodatkowe pokazy niestandardowe na wszystkich slajdach w prezentacji, Powtórz te czynności.

  Porada: Aby zobaczyć, jak pokaz niestandardowy pojawi się w widoku Pokaz slajdów, w oknie dialogowym pokazy niestandardowe kliknij nazwę pokazu, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

Łącze do innych pokazów celnych

Pokaz niestandardowy z hiperlinkami umożliwia szybkie przechodzenie z prezentacji podstawowej do innych pokazów niestandardowych. Można także utworzyć slajd ze spisem treści zawierający linki. Tak zaprojektowana prezentacja pozwala na przechodzenie ze slajdu ze spisem treści do różnych sekcji prezentacji, dzięki czemu można wybrać, które sekcje zostaną przedstawione odbiorcom w określonym czasie. W poniższych instrukcjach wyjaśniono, jak utworzyć jeden lub więcej pokazów niestandardowych, a następnie dodać hiperlink prowadzący z prezentacji podstawowej do pokazów niestandardowych.

Uwaga: Aby w jednej prezentacji utworzyć hiperlink do zupełnie innej prezentacji, można dodać hiperlink do innego dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, edytowanie lub usuwanie hiperlinku.

 1. Aby utworzyć hiperlink z prezentacji podstawowej do pomocniczego pokazu niestandardowego, zaznacz w prezentacji tekst lub obiekt, który ma pełnić funkcję hiperlinku. Można także utworzyć spis treści i każdy zawarty w nim wpis tekstowy skonfigurować jako hiperlink, co pozwoli na nawigowanie po pokazie niestandardowym. W tym celu wstaw do prezentacji nowy slajd, wpisz spis treści, a następnie utwórz linki z poszczególnych wpisów.

 2. Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Przygotowywanie kliknij pozycję Ustawienia akcji.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Przygotowywanie

 3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wybierz sposób inicjowania akcji, wykonując jedną z następujących czynności:

  Czynność inicjująca akcję

  Pozycja do kliknięcia

  Kliknięcie przycisku akcji

  Karta Kliknięcie myszą

  Umieszczenie wskaźnika myszy na przycisku akcji

  Karta Wskazanie myszą

 4. Kliknij pozycję Hiperłącze do, a następnie w menu podręcznym kliknij polecenie Pokaz niestandardowy.

 5. W obszarze Pokazy niestandardowe wybierz pokaz niestandardowy, do którego chcesz utworzyć link.

  Aby po wyświetleniu pokazu niestandardowego wrócić do slajdu, z poziomu którego rozpoczęto pokaz, zaznacz pole wyboru Pokaż i powróć. Ta opcja jest przydatna w sytuacji, gdy istnieje slajd ze spisem treści pokazów niestandardowych.

 6. Kliknij przycisk OK.

  Aby dodać dodatkowe linki do innych pokazów niestandardowych, powtórz kroki od 1 do 6.

Odtwarzanie pokazu niestandardowego

 • Na karcie Pokaz slajdów w obszarze Odtwórz pokaz slajdówkliknij pozycję pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pokaz niestandardowy, który chcesz odtworzyć.

  Karta Pokaz slajdów, grupa Odtwarzanie pokazu slajdów

  Uwaga: Jeśli jeszcze nie utworzono pokazu niestandardowego, kliknij pozycję Edytuj pokazy niestandardowe, a następnie kliknij pozycję Nowy.

Zobacz też

Dodawanie, edytowanie i usuwanie przejść między slajdami

PowerPoint dla sieci Web nie obsługuje pokazów niestandardowych. Aby utworzyć pokaz niestandardowy, musisz użyć klasycznej wersji programu PowerPoint.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×