Tworzenie i wysyłanie wiadomości błyskawicznej

Pomoc techniczna dotycząca pakietu Office 2010 wkrótce przestanie być dostępna

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych można prowadzić z jednym lub kilkoma kontaktami. Można określić rodzaj i cechy czcionki, takie jak pogrubienie, podkreślenie, kursywę i kolor. Można także wstawiać emotikony i wklejać tekst oraz tabele skopiowane z innych programów pakietu Microsoft Office, takich jak edytor tekstów Microsoft Word i oprogramowanie arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel.

Co chcesz zrobić?

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej wielu kontaktom

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do wybranych członków grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

Zapraszanie innego kontaktu do konwersacji

Kończenie konwersacji

Formatowanie wiadomości błyskawicznej

Formatowanie tekstu bieżącej wiadomości

Ustawianie formatu tekstu dla wszystkich przyszłych wiadomości błyskawicznych

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej jednemu kontaktowi

 1. Aby wysłać wiadomość błyskawiczną do jednej osoby, otwórz oprogramowanie komunikacyjne Microsoft Lync Online i na liście Kontakty lub w wynikach wyszukiwania kliknij dwukrotnie osobę, z którą chcesz się skontaktować. Zostanie otwarty obszar wprowadzania wiadomości błyskawicznej z kursorem migającym w lewym dolnym rogu, co oznacza, że można rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych.

 2. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że druga osoba wpisuje odpowiedź. Odpowiedz po wyświetleniu wiadomości od tej osoby — wpisz kolejną wiadomość w obszarze wiadomości i ponownie naciśnij klawisz ENTER.

  Aby uzyskać więcej informacji o wyszukiwaniu kontaktów (lub osób, które nie są kontaktami, lecz do których użytkownik chce wysłać wiadomość błyskawiczną), zobacz Korzystanie z funkcji wyszukiwania usługi Lync Online.

Początek strony

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej wielu kontaktom

Wiadomość błyskawiczną można wysłać do wszystkich osób w grupie dystrybucyjnej albo grupie kontaktów lub do wybranych członków.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy.

 2. Kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 3. W obszarze wprowadzania wiadomości wpisz wiadomość, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich osób w grupie.

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej do wybranych członków grupy dystrybucyjnej lub grupy kontaktów

 1. W oknie głównym programu Lync na liście Kontakty znajdź grupę, z której chcesz wybrać kontakty.

 2. Opcjonalnie: jeśli członkowie grupy nie są widoczni, kliknij strzałkę rozwijania/zwijania obok nazwy grupy.

 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij poszczególne osoby, z którymi chcesz się skontaktować.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych kontaktów, a następnie kliknij polecenie Wyślij wiadomość błyskawiczną.

 5. Wpisz wiadomość w obszarze wprowadzania wiadomości, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wiadomość zostanie wysłana do wszystkich zaznaczonych osób.

Początek strony

Zapraszanie innego kontaktu do konwersacji

Podczas konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych można zaprosić nową osobę, wykonując jedną z następujących czynności:

 • Otwórz program Lync i przeciągnij co najmniej jeden kontakt z listy Kontakty do okna konwersacji.

 • W oknie konwersacji kliknij menu Opcje osób, kliknij pozycję Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu, zaznacz bądź wyszukaj jeden lub więcej kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

Zaznaczone kontakty zostaną dodane do istniejącej konwersacji.

Początek strony

Kończenie konwersacji

Po ukończeniu konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, wykonaj następujące czynności:

 • Kliknij przycisk Zamknij (X) w prawym górnym rogu okna konwersacji.

Formatowanie wiadomości błyskawicznej

W obszarze wprowadzania wiadomości (jest to obszar, w którym użytkownik wpisuje wiadomość) bieżącej wiadomości błyskawicznej można pogrubiać i podkreślać wybrane wyrazy lub litery i stosować do nich kursywę, a także zmieniać typ czcionki, jej kolor lub rozmiar. Można także skonfigurować opcje formatu tekstu, które obowiązywać dla wszystkich konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych.

Formatowanie tekstu bieżącej wiadomości

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania wiadomości zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk formatowania (A) w obszarze wprowadzania wiadomości, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij obszar wiadomości, aby zaakceptować zmiany.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony tekst, kliknij polecenie Zmień czcionkę wiadomości błyskawicznych, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada:  Aby w trakcie pisania wprowadzić drobne zmiany, takie jak pogrubienie, kursywa i podkreślenie, można użyć skrótów klawiaturowych CTRL+B, CTRL+I oraz CTRL+U.

Ustawianie formatu tekstu dla wszystkich przyszłych wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie głównym programu Lync kliknij przycisk Opcje.

 2. W oknie dialogowym Lync — Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 3. W obszarze Wiadomości błyskawiczne kliknij przycisk Zmień czcionkę.

Zmienianie czcionki wiadomości błyskawicznych

 1. W oknie dialogowym Zmienianie czcionki wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiany zostaną zastosowane do tekstu wpisywanego przez użytkownika, ale nie do tekstu wpisywanego przez inne osoby.

Początek strony

Dodawanie emotikonów do wiadomości błyskawicznej

W celu wyrażenia uczuć i emocji w wiadomościach można dodawać obrazy graficzne nazywane emotikonami.

 1. W oknie konwersacji w obszarze wprowadzania wiadomości kliknij miejsce, w którym chcesz dodać emotikon.

 2. Kliknij przycisk Emotikon (uśmiechnięta buźka), a następnie kliknij emotikon, który chcesz dodać do wiadomości.

Uwaga:  W wiadomości można też wpisać równoważnik typograficzny emotikonu. Na przykład wpisanie znaków : ) spowoduje wyświetlenie uśmiechniętej buźki po naciśnięciu klawisza Enter w celu wysłania wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×