Tworzenie kanału w aplikacji Teams

Tworzenie kanału w aplikacji Teams

Usługa Teams składa się z kanałów, które są konwersacjami z członkami zespołu. Każdy kanał jest związany z konkretnym tematem, działem lub projektem.

Domyślnie wszyscy członkowie zespołu mogą tworzyć kanały. Kanał standardowy jest otwarty dla wszystkich członków zespołu, a cała publikowana zawartość może być wyszukiwana przez inne osoby. Jeśli określony projekt potrzebuje mniejszej liczby odbiorców, możesz utworzyć dla zespołu kanał prywatny. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Zespoły mogą posiadać kanały standardowe lub prywatne.

Gdy chcesz utworzyć kanał lub przeprowadzić jego edycję, wykonaj poniższe czynności.

Tworzenie kanału standardowego

Aby utworzyć kanał standardowy, zacznij od listy zespołów. Znajdź nazwę zespołu i kliknij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Dodaj kanał. Możesz również kliknąć pozycję Zarządzaj zespołem i dodać kanał na karcie Kanały

Dodaj kanał do zespołu w aplikacji Teams.

W okresie istnienia zespołu możesz utworzyć do 200 kanałów. W tej liczbie uwzględniono kanały, które są tworzone, a później usuwane. 

Tworzenie kanału prywatnego

Jeśli potrzebujesz specjalnego miejsca do omawiania poufnych danych, takich jak budżety, pozyskiwanie zasobów, pozycjonowanie strategiczne itd., utwórz dla zespołu kanał prywatny. Dostęp do kanału prywatnego mają tylko jego właściciele i członkowie. Aby dowiedzieć się, kto i co może wyświetlać w kanale prywatnym, zobacz Kanały prywatne w usłudze Teams

W okresie istnienia zespołu możesz utworzyć do 30 kanałów prywatnych.

Uwaga: Administrator może zmienić te uprawnienia i ograniczyć tworzenie kanałów prywatnych do określonych ról.

Aby utworzyć kanał prywatny dla zespołu:

 1. Przejdź do zespołu, dla którego chcesz utworzyć kanał prywatny, i wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Dodaj kanał.

 2. Wprowadź nazwę i opis kanału.

 3. W obszarze Prywatność wybierz strzałkę w dół po prawej stronie, a następnie wybierz pozycję Prywatny — dostępny tylko dla określonej grupy osób w zespole.

 4. Wybierz pozycję Dodaj. Spowoduje to dodanie kanału prywatnego do zespołu.

  Kanał prywatny w aplikacji Teams.

Dodawanie członków do kanału prywatnego

Jako właściciel kanału prywatnego możesz dodawać lub usuwać jego członków oraz edytować ustawienia kanału prywatnego. Każda dodawana osoba musi być najpierw członkiem zespołu. 

Aby dodać członków zespołu do kanału prywatnego:

 1. Obok nazwy kanału prywatnego wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Dodaj członków.

  Dodaj członków do kanału prywatnego w aplikacji Teams.

 2. Aby dodać lub usunąć członków oraz przypisać im role, użyj kart Członkowie i Ustawienia. Twój kanał prywatny może mieć wielu właścicieli i maksymalnie 250 członków.

 3. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Gotowe. Członkowie mogą teraz publikować wiadomości w kanale prywatnym.

Zarządzanie tworzeniem kanałów prywatnych

Jako właściciel zespołu możesz włączać i wyłączać możliwość tworzenia kanałów przez członków zespołu. Aby wyświetlić i zmienić tę opcję, przejdź do karty Ustawienia zespołu.

Edytowanie, usuwanie, ukrywanie i opuszczanie kanału

Wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału. Następnie użyj menu, aby edytować, usunąć, ukryć lub opuścić kanał odpowiednio do potrzeb.

Uwaga: Właściciele zespołu decydują, którzy członkowie zespołu mogą usuwać kanały.

Pamiętaj, że po usunięciu kanału stracisz także całą historię konwersacji. Jednak sekcje programu OneNote skojarzone z tym kanałem będą nadal widoczne w witrynie zespołu programu SharePoint Twojego zespołu.

Usługa Teams składa się z kanałów, które są konwersacjami z członkami zespołu. Każdy kanał jest związany z konkretnym tematem, działem lub projektem.

Zespoły mogą posiadać kanały standardowe lub prywatne. Gdy chcesz utworzyć kanał, wykonaj poniższe czynności.

Tworzenie kanału standardowego

Kanał standardowy jest otwarty dla wszystkich członków zespołu, a cała publikowana zawartość może być wyszukiwana przez inne osoby. Nie musisz dodawać członków do kanału standardowego, ponieważ zespół ma do niego dostęp.

Naciśnij pozycję Zespoły Przycisk Zespoły , przejdź do nazwy zespołu i naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałami.

Naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj , a następnie wprowadź nazwę i opis (opcjonalnie). Spowoduje to dodanie kanału standardowego do zespołu.

W okresie istnienia zespołu możesz utworzyć do 200 kanałów. W tej liczbie uwzględniono kanały, które są tworzone, a później usuwane.

Tworzenie kanału prywatnego i dodawanie członków

Dostęp do kanału prywatnego mają tylko ci użytkownicy, którzy są jego właścicielami, oraz jego członkowie. Aby dowiedzieć się, kto i co może wyświetlać w kanale prywatnym, zobacz Kanały prywatne w usłudze Teams

W okresie istnienia zespołu możesz utworzyć do 30 kanałów prywatnych.

Aby utworzyć kanał prywatny i dodać do niego członków w aplikacji Teams:

 1. Naciśnij pozycję Zespoły Przycisk Zespoły , przejdź do nazwy zespołu i naciśnij pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji > Zarządzaj kanałami.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj Przycisk Dodaj w nagłówku, a następnie wprowadź nazwę i opis (opcjonalnie).

 3. Naciśnij pozycję Prywatność, a następnie pozycję Prywatny, jak pokazano na ilustracji.

  Ustawienia kanału prywatnego.

 4. Naciśnij przycisk wstecz <, a następnie pozycję Gotowe.

  Spowoduje to dodanie kanału prywatnego do zespołu i otwarcie ekranu Dodaj członków.
  Możesz pominąć krok 5 i dodać członków później.

 5. W obszarze Dodaj członków wpisz nazwę w polu Dodaj, a następnie naciśnij pozycję Gotowe.

Twój kanał prywatny może mieć wielu właścicieli i maksymalnie 250 członków.

Edytowanie, usuwanie, ukrywanie i opuszczanie kanału

Wybierz pozycję Więcej opcji Przycisk Więcej opcji obok nazwy kanału. Następnie użyj menu, aby edytować, usunąć, ukryć lub opuścić kanał odpowiednio do potrzeb.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×