Tworzenie kontrolki odwołującej się do kontrolki w innym formularzu

W tym artykule opisano sposób dodawania kontrolki pola tekstowego do formularza programu Access oraz ustawiania właściwości tego pola tekstowego w taki sposób, aby była w nim wyświetlana wartość z kontrolki w innym formularzu. Jest to przydatne w następujących sytuacjach:

 • Formularz główny zawiera podformularz z obliczeniowym polem tekstowym (na przykład sumą cen pozycji), którego wynik ma zostać wyświetlony w formularzu głównym.

 • Formularz zawiera przycisk polecenia, który służy do otwierania drugiego formularza, przy czym w polu tekstowym drugiego formularza ma być wyświetlana wartość z kontrolki w pierwszym formularzu.

Tworzenie kontrolki

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu lub Widok układu.

 2. Na karcie Projektowanie w galerii Kontrolki kliknij pozycję Pole tekstowe.

 3. W formularzu kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć pole tekstowe.

 4. Upewnij się, że zaznaczono tylko pole tekstowe. Jeśli to konieczne, kliknij inną kontrolkę, a następnie kliknij ponownie pole tekstowe.

 5. Jeśli nie został jeszcze wyświetlony arkusz właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 6. W okienku zadań Arkusz właściwości kliknij kartę Wszystkie.

 7. Ustaw właściwość Źródło kontrolki, używając następującej składni:

  =[Formularze]![nazwa formularza]![nazwa kontrolki]

  Gdzie nazwa formularza to nazwa formularza z kontrolką, której wartość ma zostać wyświetlona, a nazwa kontrolki to nazwa tej kontrolki.

  Odwoływanie się do kontrolki w podformularzu jest nieco bardziej skomplikowane. W takich przypadkach używaj następującej składni:

  =[Formularze]![nazwa formularza głównego]![nazwa kontrolki podformularza w formularzu głównym]![Formularz]![nazwa kontrolki w podformularzu]

  Objaśnienia: nazwa formularza głównego to nazwa formularza głównego, nazwa kontrolki podformularza w formularzu głównym to nazwa kontrolki w formularzu głównym, która jest kontenerem dla podformularza, a nazwa kontrolki w podformularzu to nazwa kontrolki w podformularzu zawierającym kontrolkę, której wartość chcesz wyświetlić.

Uwaga: We wszystkich przypadkach formularz, do którego chcesz się odwołać, musi być otwarty, aby program Access mógł odczytać jego wartość. Formularz może być ukryty, ale musi być otwarty.

Przykłady

Przykład 1. Odwołanie do innego formularza

Załóżmy, że masz główny formularz o nazwie Zamówienia i chcesz wyświetlić wartości kontrolki o nazwie Imię, która znajduje się w formularzu o nazwie Szczegóły pracowników. Aby wyświetlić wartość kontrolki Imię z formularza Szczegóły pracowników, należy dodać pole tekstowe do formularza Zamówienia i określić jej właściwość Źródło kontrolki w następujący sposób:

=[Formularze]![Szczegóły pracowników]![Imię]

Przykład 2. Odwołanie do kontrolki w podformularzu z formularza głównego

Załóżmy, że masz formularz główny o nazwie Zamówienia. Zawiera on kontrolkę podformularza o nazwie Podformularz zamówienia, w którym znajduje się obliczeniowe pole tekstowe o nazwie SumaCzęściowaZamówienia. Aby wyświetlić wartość z kontrolki SumaCzęściowaZamówienia w formularzu głównym Zamówienia, należy dodać pole tekstowe do formularza głównego Zamówienia i w następujący sposób określić jego właściwość Źródło kontrolki:

=[Formularze]![Zamówienia]![Podformularz zamówienia].[Formularz]![SumaCzęściowaZamówienia]

Uwaga: We wszystkich przypadkach formularz, do którego chcesz się odwołać, musi być otwarty, aby program Access mógł odczytać jego wartość. Formularz może być ukryty, ale musi być otwarty.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×