Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możesz utworzyć własne kształty niestandardowe i dodać je do wzornika Ulubione lub do innego edytowalnego wzornika. Kształt staje się wówczas kształtem wzorca. Wzorniki Ulubione i niestandardowe wzorniki, które tworzysz, można edytować. Wzorniki dostępne z Visio nie są.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu niestandardowego kształtu, zobacz Rysowanie linii i kształtów za pomocą narzędzi Ołówek, Linia, Łuk i Dowolny kształt. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu niestandardowego wzornika, zobacz Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych.

Przeciągnięcie kształtu wzorcowego na stronę rysunku powoduje utworzenie kopii (wystąpienia) wzorca. Sam wzorzec pozostaje we wzorniku, dzięki czemu można z niego wielokrotnie korzystać do tworzenia nowych kopii wzorca na stronach rysunków.

Tworzenie kształtu wzorca i dodawanie go do wzornika

 1. Otwórz wzornik Ulubione lub utworzony wzornik niestandardowy.

  Aby otworzyć wzornik Ulubione, w oknie Kształty kliknij pozycję Więcej kształtów, wskaż pozycję Moje kształty, a następnie kliknij pozycję Ulubione.

 2. Jeśli wzornik nie jest edytowalny, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wzornika, a następnie kliknij pozycję Edytuj wzornik, aby przełączyć do trybu edycji wzornika.

  Na pasku tytułu pojawi się ikona gwiazdki Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować., co wskazuje, że wzornik można edytować.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno wzornika, a następnie kliknij polecenie Nowy wzorzec.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy poniżej listy wzorników w oknie Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowy wzorzec.
 4. W oknie Nowy wzorze wpisz nazwę i ustaw inne opcje kształtu, a następnie kliknij przycisk OK.

  W oknie dialogowym Nowy wzorzec wpisz nazwę i ustaw inne parametry.

  We wzorniku zostanie wyświetlona ikona pustego kształtu.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nowego kształtu, wskaż opcję Edytuj wzorzec, a następnie kliknij opcję Edytuj kształt wzorca.

 6. Utwórz kształt, używając narzędzi do rysowania, korzystając z kształtów z innych wzorników albo wklejając obiekt z innej aplikacji.

 7. Zamknij okno rysunku kształtu i kliknij przycisk Tak, aby zaktualizować kształt wzorca.

 8. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wzornika, aby zapisać dodanie nowego kształtu wzorca.

Ważne:  Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Kształty we wzornikach programu Visio są często nazywane kształtami wzorców. Przeciągnięcie kształtu wzorcowego na stronę rysunku powoduje utworzenie kopii (wystąpienia) wzorca. Sam wzorzec pozostaje we wzorniku, dzięki czemu można z niego wielokrotnie korzystać do tworzenia nowych kopii wzorca na stronach rysunków.

Kształty wzorcowe programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów wzorcowych programu Visio.

Aby utworzyć nowy kształt, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz nowy wzornik, wzornik Ulubione lub utworzony wzornik niestandardowy.

  • Aby otworzyć nowy wzornik, w oknie Kształty wskaż pozycję Więcej kształtów ,a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik.
   Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wzornika niestandardowego, zobacz Tworzenie, zapisywanie i udostępnianie wzorników niestandardowych.

  • Aby otworzyć wzornik niestandardowy, w oknie Kształty wskaż pozycję Więcej kształtów,kliknij pozycję Moje kształty,a następnie kliknij nazwę tego wzornika.

 2. Jeśli wzornik nie jest edytowalny, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

  Ikona na pasku tytułu wzornika zmieni się na znak Czerwona gwiazdka wskazuje, że wzornik można edytować., co oznacza możliwość edycji wzornika.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno wzornika, a następnie kliknij polecenie Nowy wzorzec.

 4. W oknie dialogowym Nowy wzorzec określ cechy kształtu.

 5. Kliknij przycisk OK.

  We wzorniku zostanie wyświetlona ikona pustego kształtu.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy kształt, kliknij pozycję Edytuj wzorzec,a następnie kliknij pozycję Edytuj kształt wzorca.

 7. Tworzenie kształtu niestandardowego.

  Kształt niestandardowy tworzy się tak samo jak kształt na zwykłej stronie rysunku: używając kształtów z różnych wzorników, rysując kształt za pomocą narzędzi do rysowania lubwklejając obiekt z innej aplikacji.

 8. Zamknij okno rysunku kształtu niestandardowego. Gdy zostanie wyświetlony monit o zaktualizowanie kształtu niestandardowego, kliknij przycisk Tak.

 9. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Ważne:  Pakiet Office 2007 nie jest już obsługiwany. Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

Kształty we wzornikach programu Visio są często nazywane kształtami wzorców. Przeciągnięcie kształtu wzorcowego na stronę rysunku powoduje utworzenie kopii (wystąpienia) wzorca. Sam wzorzec pozostaje we wzorniku, dzięki czemu można z niego wielokrotnie korzystać do tworzenia nowych kopii wzorca na stronach rysunków.

Kształty wzorcowe programu Visio dostarczane przez firmę Microsoft Corporation są chronione prawem autorskim. Można je kopiować i reorganizować do własnego użytku oraz rozpowszechniać rysunki zawierające te kształty. Nie można sprzedawać ani rozpowszechniać oryginalnych ani zmodyfikowanych kształtów wzorcowych programu Visio.

 1. Otwórz nowy wzornik, wzornik Ulubione lub utworzony wzornik niestandardowy.

  • Aby otworzyć nowy wzornik, w menu Plik wskaż pozycję Kształty, a następnie kliknij pozycję Nowy wzornik.

  • Aby otworzyć wzornik niestandardowy, w menu Plik wskaż polecenie Kształty, wskaż polecenie Moje kształty, a następnie kliknij nazwę wzornika.

 2. Jeśli wzornik nie jest edytowalny, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Edytuj wzornik.

  Ikona na pasku tytułu wzornika zmienia się z Read-only stencil image (co oznacza, że wzornik jest tylko do odczytu) na Editable stencil image (co oznacza możliwość edytowania wzornika).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy okno wzornika, a następnie kliknij polecenie Nowy wzorzec.

 4. W oknie dialogowym Nowy wzorzec określ cechy kształtu.

 5. Kliknij przycisk OK.

  We wzorniku zostanie wyświetlona ikona pustego kształtu.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy kształt, wskaż polecenie Edytuj wzorzec,a następnie kliknij polecenie Edytuj kształt wzorca.

 7. Tworzenie kształtu niestandardowego.

  Kształt niestandardowy tworzy się tak samo jak kształt na zwykłej stronie rysunku: za pomocą kształtów z różnych wzorników, rysując kształt za pomocą narzędzi do rysowania lub wklejając obiekt z innej aplikacji.

 8. Zamknij okno rysunku kształtu niestandardowego. Gdy zostanie wyświetlony monit o zaktualizowanie kształtu niestandardowego, kliknij przycisk Tak.

 9. Aby zapisać wprowadzone zmiany, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułu wzornika, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×