Tworzenie list numerowanych lub punktowanych w kształcie

Tworzenie listy numerowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt.

  Jeśli linijka edycji tekstu jest niewidoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Linijka tekstowa.

 2. Kliknij kształt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Formatuj tekst. Kliknij kartę Akapit, na liście Wyrównanie kliknij odpowiednią opcję wyrównania, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz numer pierwszej pozycji listy, naciśnij klawisz TAB, wpisz odpowiedni tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powtórz te czynności dla każdego elementu listy.

 4. Zaznacz wszystkie pozycje listy.

 5. Na linijce edycji tekstu przeciągnij dolny trójkąt klepsydry Right indent market of text-editing ruler tak, aby znalazł się w położeniu, według którego ma zostać wyrównany tekst (nie numeracja).

 6. Na linijce edycji tekstu przeciągnij górny trójkąt klepsydry tak, aby znalazł się w położeniu, według którego ma zostać wyrównana numeracja.

 7. Kliknij poza kształtem, aby zamknąć linijkę edycji tekstu.

Tworzenie listy punktowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt i zaznacz istniejącą listę lub wpisz nową listę, a następnie ją zaznacz.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst listy, a następnie kliknij polecenie Punktory.

  Aby usunąć punktory z akapitu, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, a następnie kliknij polecenie Punktory.

  Aby zmienić wygląd graficzny punktora, w menu Format kliknij polecenie Tekst, a następnie kliknij kartę Punktory. Kliknij odpowiedni punktor lub wprowadź punktor niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Można szybko zastosować bieżący styl punktora do bloku tekstu lub zaznaczonego tekstu albo usunąć bieżący styl punktora z tego tekstu, klikając przycisk Punktory na pasku narzędzi Formatowanie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×