Możesz dodać listę punktowana lub numerowana wewnątrz kształtu w Visio.

Tworzenie listy numerowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt. Kształt jest wyświetlany w trybie edycji z nad nim linijką tekstu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz linijki edytowania tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij pozycję Linijka tekstu.

  Linijka tekstu
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Akapit. Teraz na karcie Akapit na liście Wyrównanie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz numer pierwszego elementu listy, naciśnij klawisz TAB, wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powtórz ten krok, aby dodać nowy numerowany krok do listy.

 4. Zaznacz wszystkie elementy listy.

 5. Na linijce edycji tekstu przeciągaj dolną część klepsydry do momentu, gdy znajduje się w miejscu, w którym chcesz wyrównać tekst (nie liczby).

 6. Na linijce edytowania tekstu przeciągaj górną część klepsydry, aż stanie się ona w miejscu, w którym liczby mają być wyrównane.

 7. Kliknij poza kształtem, aby zamknąć linijkę edytowania tekstu.

Tworzenie listy punktowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Punktory. Teraz wprowadź tekst i naciśnij klawisz ENTER, aby wprowadzić kolejny punktor punktowany.

Tworzenie listy numerowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt. Zostanie wyświetlona linijka tekstu z kształtem w trybie edycji.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj tekst. Kliknij kartę Akapit, na liście Wyrównanie kliknij wyrównanie, które chcesz wyrównać, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Wpisz numer pierwszego elementu listy, naciśnij klawisz TAB, wpisz tekst, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Powtórz ten krok, aby dodać nowy numerowany krok do listy.

 4. Zaznacz wszystkie elementy listy.

 5. Na linijce edycji tekstu przeciągnij dolną część okna Right indent market of text-editing ruler , aż będzie w miejscu, w którym chcesz wyrównać tekst (nie liczby).

 6. Na linijce edycji tekstu przeciągnij górną część klepsydry Right indent market of text-editing ruler aż zostanie ona w miejscu, w którym liczby mają być wyrównane.

 7. Kliknij poza kształtem, aby zamknąć linijkę edytowania tekstu.

Tworzenie listy punktowanej

 1. Kliknij dwukrotnie kształt, a następnie wybierz istniejącą listę. Możesz też wpisać nową listę, a następnie ją zaznaczyć.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tekst listy, a następnie kliknij polecenie Punktory.

  Aby usunąć punktory z akapitu, kliknij prawym przyciskiem myszy tekst, a następnie kliknij polecenie Punktory.

  Aby zmienić grafikę punktorów, w menu Format kliknij polecenie Tekst,a następnie kliknij kartę Punktory. Kliknij punktor lub wpisz punktor niestandardowy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Możesz także szybko zastosować lub usunąć bieżący styl punktora do bloku tekstu albo zaznaczyć tekst, klikając przycisk Punktory na pasku narzędzi Formatowanie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×